לוגו מיטב דש

מיטב מקיפה 50-60

מיטב בית השקעות

-1.82
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
9967
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
7
צבירה נטו (במליונים)
638
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

39.55%

חשיפה למניות

47.93%

חשיפה לחו"ל

23.55%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.82
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.9
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.48
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.98
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.64
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
39.07
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.55
3 שנים ממוצעת
8
5 שנים ממוצעת
6.82
שנת 2019
11.69
שנת 2020
7.91
שנת 2021
16.62
שנת 2022
-4.64
מדד שארפ
0.74
שארפ כל הקופות
0.66
אלפא שנתית
3.48
יחס נזילות
78.8
סטיית תקן 36 חודשים
1.72
סטיית תקן 60 חודשים
2.02
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
16.14%
₪ 1,058,138
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.24%
₪ 81,516
מזומנים ושווי מזומנים
5.54%
₪ 363,257
אג"ח מיועדות
28.43%
₪ 1,864,210
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
27.38%
₪ 1,795,157
אג"ח ממשלתיות סחירות
1.39%
₪ 90,861
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
14.95%
₪ 980,229
קרנות נאמנות
2.66%
₪ 174,697
הלוואות
2.26%
₪ 148,254

39.55%

חשיפה למניות

47.93%

חשיפה לחו"ל

23.55%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.52
8.28
9.9

קופה פופולארית

-1.65
6.60
6.96
13.06
28.53

קופה פודה

-1.82
4.58
4.79
21.66
31.81

קופה פופולארית

-1.82
6.20
5.9
25.98
39.07

קופה פופולארית

-2.05
5.30
4.98
21.41
31.55

קופה פופולארית

-2.06
4.13
3.83
23.94
33.93

קופה פופולארית

-2.25
10.46
7.59

קופה פודה

-2.43
5.78
5.61
19.04
25.94

קופה פודה

-2.46
4.19
4.33
22.54
32.77

קופה פופולארית

מחשבון תשואה של מיטב מקיפה 50-60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
23.249
1524262.59
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.438
94285.58
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.523
34314.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.138
9017.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.076
4965.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.141
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.633
41526.35
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.004
271.1
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0
7.19
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.086
5612.27
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.012
798.43
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.28
83939.28
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
3239.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
28.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.269
17628.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.295
19353.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.086
5670.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.58
38005.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.079
5200.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.266
83003
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.287
477782.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.258
16895.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.171
76775.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.822
53891.13
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.232
15198.36
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.477
31248.71
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.614
126087.84
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.923
126087.84
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.017
1133.75
מניות לא סחירות
0.32
0.32
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.684
44870.55
אופציה מסוג Warrant
0.003
172.98
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-379.09
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.191
-12509.9
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.017
1106.12
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-7.07
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.28
18362.97
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.883
582417.32
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.035
2301.65
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.456
29924.52
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.161
10544.84
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.005
-295.34
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.191
-12509.9
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.062
4094.64
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-7.07
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.585
-38365.69
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.477
31254.13
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.096
-0.096
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
0.001
אופציות מסוג Warrants
0
172.98
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.009
610.06
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.007
459.19
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.202
78831.64
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.065
4234.19
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.316
20697.25
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.814
53353.77
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.233
15293.36
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.023
1511.99
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.034
2251.56
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.33
21642.11
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.106
6974.79
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.446
29269.94
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.039
2561.58
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.784
182506.91
מק"מ
0.004
232.82
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.786
51546.54
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
3.026
647457.92
קרנות הון סיכון
0.258
0
חייבים שונים
0.008
502.65
זכאים
-0.006
-398.12
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.875
647457.92
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
-0.044
-2911.38
זכויות במקרקעין מניבים
0.317
20809.4
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.08
5230.03
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.729
113345.5
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.141
9245.83
קרנות גידור
0.161
10582.07
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.061
69554.09
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.291
19069.59
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.313
86073.2
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מיטב מקיפה 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.37
פברואר
-0.72
מרץ
0.30
אפריל
1.73
מאי
1.08
יוני
1.69
יולי
2.48
אוגוסט
-0.13
ספטמבר
-0.85
אוקטובר
-1.82
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
6.20
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.53
פברואר
-0.22
מרץ
1.22
אפריל
-0.96
מאי
-2.04
יוני
-1.95
יולי
3.14
אוגוסט
-0.57
ספטמבר
-3.48
אוקטובר
2.12
נובמבר
1.34
דצמבר
-1.60
תשואה מצטברת
-4.64
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.75
פברואר
1.17
מרץ
2.09
אפריל
2.33
מאי
1.37
יוני
1.18
יולי
0.56
אוגוסט
1.75
ספטמבר
-0.31
אוקטובר
2.56
נובמבר
0.36
דצמבר
1.70
תשואה מצטברת
16.62
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.80
פברואר
-2.53
מרץ
-7.74
אפריל
4.78
מאי
1.33
יוני
-0.28
יולי
2.82
אוגוסט
3.12
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
0.50
נובמבר
4.33
דצמבר
2.25
תשואה מצטברת
7.91
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.48
פברואר
1.06
מרץ
0.52
אפריל
1.81
מאי
-1.03
יוני
1.93
יולי
0.32
אוגוסט
-0.45
ספטמבר
1.41
אוקטובר
1.20
נובמבר
1.06
דצמבר
0.85
תשואה מצטברת
11.69
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב מקיפה 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!