לוגו מיטב דש

מיטב מקיפה 50-60

מיטב בית השקעות

2.24
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.03
מספר האוצר
9967
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
8
צבירה נטו (במליונים)
818
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.9%

חשיפה למניות

48.26%

חשיפה לחו"ל

25.24%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.24
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.26
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.12
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
24.47
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.61
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
49.95
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.68
3 שנים ממוצעת
7.57
5 שנים ממוצעת
8.44
שנת 2019
11.69
שנת 2020
7.91
שנת 2021
16.62
שנת 2022
-4.64
שנת 2023
11.51
מדד שארפ
0.86
שארפ כל הקופות
0.79
אלפא שנתית
3.48
יחס נזילות
80.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.66
סטיית תקן 60 חודשים
2
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
13.71%
₪ 1,048,094
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.12%
₪ 85,910
מזומנים ושווי מזומנים
4.90%
₪ 374,711
אג"ח מיועדות
27.11%
₪ 2,073,054
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
31.64%
₪ 2,419,670
אג"ח ממשלתיות סחירות
1.76%
₪ 134,373
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
14.52%
₪ 1,110,633
קרנות נאמנות
3.06%
₪ 234,115
הלוואות
2.18%
₪ 166,378

43.9%

חשיפה למניות

48.26%

חשיפה לחו"ל

25.24%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.9
5.17
15.2
16.13
38.14
2.43
5.03
13.95
22.24
44.74
2.42
4.73
12.35
20.57
42.98
2.38
4.95
16.51
2.36
4.38
12.77
20.94
40.56
2.34
4.92
14.56
21.09
37.72
2.26
4.22
11.58
20.3
39.71
2.24
4.45
14.26
24.47
49.95
2.2
5.53
17.85

מחשבון תשואה של מיטב מקיפה 50-60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
19.155
1464737.44
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.356
103723.37
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.411
31441.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.119
9078.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.124
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.371
28337.8
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.021
1608.32
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.092
83535.44
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.21
16058.22
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.05
3819.1
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.384
29351.98
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
5038.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.266
20342.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.334
25577.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.074
5689.74
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.451
34500.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.189
14423.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.899
68784
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.399
489350.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.194
14871.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.93
71130.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.645
49331.63
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.179
13726.04
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.27
20651.65
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.543
221812.71
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.901
221812.71
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.08
6118.04
מניות לא סחירות
0.475
0.475
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.8
61190.5
אופציה מסוג Warrant
0.005
418.26
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-480.73
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.008
590.49
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.127
9737.81
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
78.63
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.492
37639.94
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.803
902541.71
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.022
1690.12
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.433
33123.05
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.574
43883.94
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
88.76
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.127
9737.81
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.023
1788.31
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
78.63
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.014
1076.51
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.301
22999.15
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.011
-0.011
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
418.26
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.004
272.72
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.006
460.97
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.895
68421.01
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.062
4745.42
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0.042
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.316
24200.81
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.838
64100.15
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.142
10850.55
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.061
4676.66
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.277
21173.99
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.044
3371.13
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.437
33427.74
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.771
211902.62
מק"מ
0
0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.046
79954.14
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
2.314
644819.32
קרנות הון סיכון
0.157
4982.08
חייבים שונים
0.131
10016.47
זכאים
-0.032
-2473.57
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.432
644819.32
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.065
4982.08
זכאים מס הכנסה
-0.042
-3240.75
זכויות במקרקעין מניבים
0.273
20893.68
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.08
6146.72
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.534
117290.39
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.124
9466.55
קרנות גידור
0.152
11585.19
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.536
117492.72
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.518
39634.52
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.891
68128.46
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.116
8859.04

תשואות העבר של מיטב מקיפה 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.35
פברואר
1.81
מרץ
2.24
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.45
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.37
פברואר
-0.72
מרץ
0.30
אפריל
1.73
מאי
1.08
יוני
1.69
יולי
2.48
אוגוסט
-0.13
ספטמבר
-0.85
אוקטובר
-1.82
נובמבר
2.95
דצמבר
1.99
תשואה מצטברת
11.51
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.53
פברואר
-0.22
מרץ
1.22
אפריל
-0.96
מאי
-2.04
יוני
-1.95
יולי
3.14
אוגוסט
-0.57
ספטמבר
-3.48
אוקטובר
2.12
נובמבר
1.34
דצמבר
-1.60
תשואה מצטברת
-4.64
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.75
פברואר
1.17
מרץ
2.09
אפריל
2.33
מאי
1.37
יוני
1.18
יולי
0.56
אוגוסט
1.75
ספטמבר
-0.31
אוקטובר
2.56
נובמבר
0.36
דצמבר
1.70
תשואה מצטברת
16.62
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.80
פברואר
-2.53
מרץ
-7.74
אפריל
4.78
מאי
1.33
יוני
-0.28
יולי
2.82
אוגוסט
3.12
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
0.50
נובמבר
4.33
דצמבר
2.25
תשואה מצטברת
7.91
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.48
פברואר
1.06
מרץ
0.52
אפריל
1.81
מאי
-1.03
יוני
1.93
יולי
0.32
אוגוסט
-0.45
ספטמבר
1.41
אוקטובר
1.20
נובמבר
1.06
דצמבר
0.85
תשואה מצטברת
11.69
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב מקיפה 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!