לוגו מיטב דש

מיטב מקיפה 60 ומעלה

מיטב בית השקעות

1.07
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
9968
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
3
צבירה נטו (במליונים)
686
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

22.75%

חשיפה למניות

32.27%

חשיפה לחו"ל

17.35%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.07
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.81
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.78
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.28
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
32.28
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
3 שנים ממוצעת
5.46
5 שנים ממוצעת
5.75
שנת 2019
8.59
שנת 2020
4.71
שנת 2021
10.27
שנת 2022
-2.90
שנת 2023
9.42
מדד שארפ
-0.56
שארפ כל הקופות
-0.6
אלפא שנתית
2.4
יחס נזילות
82
סטיית תקן 36 חודשים
1.14
סטיית תקן 60 חודשים
1.36
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
21.06%
₪ 651,351
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.78%
₪ 55,189
מזומנים ושווי מזומנים
5.13%
₪ 158,538
אג"ח מיועדות
27.40%
₪ 847,466
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
16.59%
₪ 513,275
אג"ח ממשלתיות סחירות
11.03%
₪ 341,309
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
10.97%
₪ 339,263
קרנות נאמנות
2.86%
₪ 88,477
הלוואות
3.19%
₪ 98,541

22.75%

חשיפה למניות

32.27%

חשיפה לחו"ל

17.35%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.83
2.70
12.7
1.64
2.42
13.3
1.44
1.63
9.98
15.47
27.23
1.39
1.71
9.29
16.33
32.82
1.36
1.40
8.21
16.58
32.75
1.18
1.34
8.9
16.16
30.34
1.18
1.34
7.27
14.79
28.54
1.12
1.42
11.33
1.07
1.40
9.81
17.28
32.28
0.73
0.98
8.84
12.68
30.41

מחשבון תשואה של מיטב מקיפה 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
20.178
624188.9
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.625
50274.39
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.581
17971.84
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.185
5723.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.075
2311.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.11
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.773
23919.85
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.699
21626.33
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.34
72398.37
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.582
172661.65
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.804
55810.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.608
18812.69
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
3039.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.368
11390.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.446
13811.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.104
3227.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.825
25510.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.39
12079.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.371
42412.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.075
311657.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.268
8283.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.302
40261.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.014
31355.02
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.098
3030.84
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.144
4459.22
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.602
47719.42
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.543
47719.42
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.021
664.6
מניות לא סחירות
0.294
0.294
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.425
13153.1
אופציה מסוג Warrant
0.003
79.83
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.004
-122.47
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.002
-47.2
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.123
3808.64
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.014
434.93
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.241
7457.68
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.84
180658.82
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.163
5048.47
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.193
5976.4
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.308
9531.92
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.003
87.59
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.123
3808.64
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.034
1059.19
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.014
434.93
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.469
14501.32
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.188
5820.4
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
79.83
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
56.44
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.007
215.07
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.322
9946.75
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.095
2949.26
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0.065
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.395
12230.11
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.239
38341.5
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.33
10202.19
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.089
2750.88
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.437
13516.18
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.022
693.23
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.535
16548.56
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.149
4594.32
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.424
105903.39
מק"מ
0
0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.297
40115.48
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0.04
1227.95
קרנות השקעה אחרות
2.076
199233.76
קרנות הון סיכון
0.1
1289.9
חייבים שונים
0.014
424.46
זכאים
-0.012
-376.37
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.441
199233.76
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.042
1289.9
זכאים מס הכנסה
-0.048
-1490.51
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.153
4746.43
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.735
22722.81
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.11
3414.67
קרנות גידור
0.073
2259.43
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.855
57393.07
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.487
15064.74
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.487
15056.53
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.031
962.21

תשואות העבר של מיטב מקיפה 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
1.07
פברואר
1.07
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.40
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.84
פברואר
-0.78
מרץ
0.51
אפריל
1.34
מאי
1.08
יוני
1.12
יולי
1.59
אוגוסט
0.27
ספטמבר
-0.64
אוקטובר
-1.25
נובמבר
2.40
דצמבר
1.63
תשואה מצטברת
9.42
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.14
פברואר
-0.32
מרץ
0.62
אפריל
-0.68
מאי
-1.57
יוני
-0.96
יולי
2.16
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
-2.29
אוקטובר
1.40
נובמבר
1.19
דצמבר
-0.93
תשואה מצטברת
-2.90
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.71
פברואר
0.59
מרץ
1.16
אפריל
1.47
מאי
0.83
יוני
0.72
יולי
0.48
אוגוסט
1.19
ספטמבר
-0.22
אוקטובר
1.80
נובמבר
0.19
דצמבר
0.91
תשואה מצטברת
10.27
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.42
פברואר
-1.23
מרץ
-5.57
אפריל
3.30
מאי
1.14
יוני
-0.44
יולי
1.95
אוגוסט
1.90
ספטמבר
-0.91
אוקטובר
0.35
נובמבר
2.80
דצמבר
1.21
תשואה מצטברת
4.71
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.39
פברואר
0.72
מרץ
0.61
אפריל
1.10
מאי
-0.19
יוני
1.23
יולי
0.50
אוגוסט
0.11
ספטמבר
0.88
אוקטובר
0.77
נובמבר
0.69
דצמבר
0.47
תשואה מצטברת
8.59
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב מקיפה 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!