לוגו מיטב דש

מיטב מקיפה 60 ומעלה

מיטב בית השקעות

-1.25
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
9968
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
3
צבירה נטו (במליונים)
599
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

21.71%

חשיפה למניות

34.43%

חשיפה לחו"ל

17.03%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.25
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.4
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.13
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
26.67
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.39
3 שנים ממוצעת
5.41
5 שנים ממוצעת
4.84
שנת 2019
8.59
שנת 2020
4.71
שנת 2021
10.27
שנת 2022
-2.90
מדד שארפ
-0.45
שארפ כל הקופות
-0.48
אלפא שנתית
2.52
יחס נזילות
81.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.15
סטיית תקן 60 חודשים
1.35
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
21.64%
₪ 576,437
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.66%
₪ 44,106
מזומנים ושווי מזומנים
4.75%
₪ 126,565
אג"ח מיועדות
28.30%
₪ 753,758
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
15.19%
₪ 404,638
אג"ח ממשלתיות סחירות
11.86%
₪ 316,023
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
10.76%
₪ 286,553
קרנות נאמנות
2.45%
₪ 65,264
הלוואות
3.39%
₪ 90,427

21.71%

חשיפה למניות

34.43%

חשיפה לחו"ל

17.03%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.78
6.96
8.71

קופה פופולארית

-0.79
5.33
5.93
11.49
26.57

קופה פודה

-1.25
5.14
5.4
17.13
26.67

קופה פופולארית

-1.6
3.31
3.46
15.41
24.47

קופה פופולארית

-1.61
3.41
3.51
18.84
27.9

קופה פופולארית

-1.67
4.44
4.49
14.12
20.95

קופה פודה

-1.69
4.09
4.05
16.57
25.68

קופה פופולארית

-1.87
5.27
3.82

קופה פודה

-2
3.40
3.73
16.52
26.35

קופה פופולארית

-2.17
4.87
2.9

קופה פודה

מחשבון תשואה של מיטב מקיפה 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
23.261
619631.85
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.938
51634.07
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.926
24664.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.206
5500.31
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.114
3028.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.118
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.168
31101.61
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.016
438.45
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.103
56026.41
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.5
119865.92
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.847
75848
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.566
41727.31
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1601.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.327
8715.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.359
9568.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.105
2803.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.87
23181.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.144
3825.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.541
41037.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.669
257553.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.314
8353.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.425
37958.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1
26644.11
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.127
3394.01
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.261
6955.67
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.172
28065.96
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.054
28065.96
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.009
252.36
מניות לא סחירות
0.2
0.2
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.375
9987.76
אופציה מסוג Warrant
0.001
38.5
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.003
-84.38
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.105
-2793.64
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.009
247.01
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.025
-671.48
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.154
4100.71
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.883
130062.03
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.189
5023.46
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.25
6660.92
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.088
2354.81
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
118.48
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.105
-2793.64
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.056
1493.36
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.025
-671.48
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.417
-11109.29
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.304
8091.24
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.065
-0.065
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
0.001
אופציות מסוג Warrants
0
38.5
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.005
135.79
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.008
214.41
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.754
20091.26
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.097
2582.62
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.474
12624.19
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.222
32542.87
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.35
9328.11
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.035
922.23
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.052
1373.33
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.496
13200.5
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.058
1557.57
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.67
17853.06
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.048
1266.46
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.895
77107.14
מק"מ
0.83
22116.91
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.786
20933.46
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
2.507
202032.1
קרנות הון סיכון
0.155
0
חייבים שונים
0.007
197.87
זכאים
-0.012
-308.18
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.584
202032.1
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
-0.036
-946.42
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.173
4600.62
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.499
13296.82
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.118
3156.41
קרנות גידור
0.085
2259.12
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.438
38308.24
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.29
7734.47
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.722
19221.36
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מיטב מקיפה 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.84
פברואר
-0.78
מרץ
0.51
אפריל
1.34
מאי
1.08
יוני
1.12
יולי
1.59
אוגוסט
0.27
ספטמבר
-0.64
אוקטובר
-1.25
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.14
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.14
פברואר
-0.32
מרץ
0.62
אפריל
-0.68
מאי
-1.57
יוני
-0.96
יולי
2.16
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
-2.29
אוקטובר
1.40
נובמבר
1.19
דצמבר
-0.93
תשואה מצטברת
-2.90
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.71
פברואר
0.59
מרץ
1.16
אפריל
1.47
מאי
0.83
יוני
0.72
יולי
0.48
אוגוסט
1.19
ספטמבר
-0.22
אוקטובר
1.80
נובמבר
0.19
דצמבר
0.91
תשואה מצטברת
10.27
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.42
פברואר
-1.23
מרץ
-5.57
אפריל
3.30
מאי
1.14
יוני
-0.44
יולי
1.95
אוגוסט
1.90
ספטמבר
-0.91
אוקטובר
0.35
נובמבר
2.80
דצמבר
1.21
תשואה מצטברת
4.71
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.39
פברואר
0.72
מרץ
0.61
אפריל
1.10
מאי
-0.19
יוני
1.23
יולי
0.50
אוגוסט
0.11
ספטמבר
0.88
אוקטובר
0.77
נובמבר
0.69
דצמבר
0.47
תשואה מצטברת
8.59
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב מקיפה 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!