לוגו מיטב דש

מיטב כללית לבני 50-60

מיטב בית השקעות

-2.36
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.99
מספר האוצר
9972
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
27
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

39.63%

חשיפה למניות

45.49%

חשיפה לחו"ל

24.51%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.36
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.88
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.24
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.79
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.56
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
3 שנים ממוצעת
4.09
5 שנים ממוצעת
3.81
שנת 2019
11.43
שנת 2020
4.55
שנת 2021
12.75
שנת 2022
-9.34
מדד שארפ
-1.59
שארפ כל הקופות
-0.23
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
84.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.92
סטיית תקן 60 חודשים
2.16
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב כללית לבני 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
22.53%
₪ 35,498
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.53%
₪ 3,980
מזומנים ושווי מזומנים
5.95%
₪ 9,371
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
26.81%
₪ 42,239
אג"ח ממשלתיות סחירות
27.18%
₪ 42,820
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
6.40%
₪ 10,078
קרנות נאמנות
3.30%
₪ 5,196
הלוואות
5.31%
₪ 8,374

39.63%

חשיפה למניות

45.49%

חשיפה לחו"ל

24.51%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.62
5.14
4.75
6.62
19.8

קופה פודה

-1.98
6.21
5.58

קופה פודה

-2.34
7.37
3.91

קופה פודה

-2.36
3.87
2.88
12.79
20.56

קופה פודה

-2.42
3.36
3.14
11.09
18.02

קופה פודה

-2.86
3.11
2.35
11.65
20.38

קופה פודה

-3.05
1.61
0.7
12.89
20.74

קופה פופולארית

-3.89
0.66
-0.36
8.99
17.79

קופה פופולארית

מחשבון תשואה של מיטב כללית לבני 50-60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב כללית לבני 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.157
3397.73
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
1.251
1970.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.323
509.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.178
280.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.168
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.028
1619.67
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.856
12377.03
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.52
14998.85
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
6.024
9490.88
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.022
3186.23
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
99.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.003
4.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.345
543.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.379
596.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.111
174.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.362
2146.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.153
241.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.624
2559.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.771
15394.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.331
520.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.502
2367.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.055
1661.54
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.233
366.89
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.475
748.59
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.591
3020.56
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.917
3020.56
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.017
27.16
מניות לא סחירות
0.08
0.08
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.682
1074.92
אופציה מסוג Warrant
0.003
4.14
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-9.08
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.192
-301.99
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.017
26.7
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.053
-84.02
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.281
443.28
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.924
14059.57
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.045
70.96
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.455
716.87
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.162
254.55
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.022
34.05
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.192
-301.99
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.03
47.8
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.053
-84.02
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.461
-726.74
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.063
99.54
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.094
-0.094
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
0.001
אופציות מסוג Warrants
0
4.14
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.009
14.62
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.03
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.253
1974.8
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.152
239.16
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.742
1169.02
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.913
3013.52
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.548
863.8
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.054
85.4
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.081
127.17
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.776
1222.39
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.107
168.37
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.049
1653.22
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.05
78.98
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.368
3730.75
מק"מ
1.757
2767.5
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.828
2880.07
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.819
7226.36
קרנות הון סיכון
0.18
0
חייבים שונים
0.01
16.45
זכאים
-0.015
-24.25
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.587
7226.36
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
-0.044
-69.94
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.016
25.27
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.168
264.35
קרנות גידור
0.158
248.5
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.604
2527.81
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.374
589.88
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.319
2077.81
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מיטב כללית לבני 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.66
פברואר
-1.74
מרץ
0.35
אפריל
1.59
מאי
0.98
יוני
1.75
יולי
2.48
אוגוסט
-0.26
ספטמבר
-1.50
אוקטובר
-2.36
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.87
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.11
פברואר
-0.71
מרץ
0.51
אפריל
-1.46
מאי
-2.90
יוני
-2.35
יולי
3.41
אוגוסט
-1.20
ספטמבר
-3.97
אוקטובר
2.21
נובמבר
1.13
דצמבר
-2.06
תשואה מצטברת
-9.34
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.68
פברואר
0.82
מרץ
1.58
אפריל
1.89
מאי
0.99
יוני
0.70
יולי
0.50
אוגוסט
1.54
ספטמבר
-0.66
אוקטובר
2.68
נובמבר
0.12
דצמבר
1.26
תשואה מצטברת
12.75
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.33
פברואר
-2.20
מרץ
-8.55
אפריל
4.84
מאי
1.46
יוני
-0.56
יולי
2.49
אוגוסט
2.66
ספטמבר
-1.72
אוקטובר
0.28
נובמבר
4.34
דצמבר
1.81
תשואה מצטברת
4.55
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.50
פברואר
1.08
מרץ
0.52
אפריל
1.55
מאי
-0.92
יוני
1.51
יולי
0.68
אוגוסט
-0.12
ספטמבר
1.31
אוקטובר
1.20
נובמבר
0.90
דצמבר
0.70
תשואה מצטברת
11.43
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב כללית לבני 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!