לוגו מיטב דש

מיטב כללית לבני 50-60

מיטב בית השקעות

2.11
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.67
מספר האוצר
9972
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
45
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.08%

חשיפה למניות

45.86%

חשיפה לחו"ל

25.47%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.11
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.65
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.07
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.05
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.37
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
31.54
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
3 שנים ממוצעת
4.48
5 שנים ממוצעת
5.64
שנת 2019
11.43
שנת 2020
4.55
שנת 2021
12.75
שנת 2022
-9.34
שנת 2023
10.44
מדד שארפ
-0.95
שארפ כל הקופות
-0.12
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
84.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.93
סטיית תקן 60 חודשים
2.17
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב כללית לבני 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.33%
₪ 37,341
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.09%
₪ 4,259
מזומנים ושווי מזומנים
5.85%
₪ 11,928
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
30.45%
₪ 62,031
אג"ח ממשלתיות סחירות
25.23%
₪ 51,395
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
9.45%
₪ 19,255
קרנות נאמנות
3.62%
₪ 7,366
הלוואות
4.99%
₪ 10,159

43.08%

חשיפה למניות

45.86%

חשיפה לחו"ל

25.47%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.73
5.03
14.12
8.79
28.21
2.33
4.70
11.99
12.3
31.02
2.33
4.89
17.36
2.3
4.35
12.23
12.6
29.84
2.14
4.76
12.23
10.13
29.73
2.14
4.24
11.84
11.48
26.91
2.11
4.17
13.65
14.05
31.54
2.05
5.45
16.82

מחשבון תשואה של מיטב כללית לבני 50-60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב כללית לבני 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.86
3788.54
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.565
1151.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.272
554.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.141
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.594
1209.54
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.294
2636.42
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.15
16604.54
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.202
22822.94
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
3.664
7465.43
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.916
1866.12
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
228.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.345
702.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.434
883.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.096
196.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.034
2106.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.33
671.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.166
2375.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.474
17264.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.252
513.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.206
2456.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.836
1703.54
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.176
357.61
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.267
544.27
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.451
5845.79
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.869
5845.79
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.079
161.24
מניות לא סחירות
0.09
0.09
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.792
1612.65
אופציה מסוג Warrant
0.005
11.02
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-12.56
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.008
15.38
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.125
253.71
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.036
74.29
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.481
980.66
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.542
23514.46
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.029
58.36
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.428
872.95
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.561
1143.34
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.009
17.65
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.125
253.71
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.049
100.12
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.036
74.29
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.132
-268.87
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.014
27.7
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.01
-0.01
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
11.02
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.004
7.19
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.03
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.974
1983.55
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.142
289.76
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0.096
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.725
1477.73
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.921
3914.03
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.325
662.55
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.14
285.56
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.635
1292.91
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.043
87.83
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.002
2041.14
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.319
6761.13
מק"מ
0
0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.395
2841.68
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.78
11506.95
קרנות הון סיכון
0.119
100.83
חייבים שונים
0.162
329.81
זכאים
-0.012
-24.24
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.648
11506.95
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.049
100.83
זכאים מס הכנסה
-0.037
-74.82
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.017
34.97
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.141
287.22
קרנות גידור
0.141
287.63
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.06
4196.8
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.548
1116.57
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.871
1774.99
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.136
277.23

תשואות העבר של מיטב כללית לבני 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
1.75
מרץ
2.11
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.17
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.66
פברואר
-1.74
מרץ
0.35
אפריל
1.59
מאי
0.98
יוני
1.75
יולי
2.48
אוגוסט
-0.26
ספטמבר
-1.50
אוקטובר
-2.36
נובמבר
3.60
דצמבר
2.63
תשואה מצטברת
10.44
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.11
פברואר
-0.71
מרץ
0.51
אפריל
-1.46
מאי
-2.90
יוני
-2.35
יולי
3.41
אוגוסט
-1.20
ספטמבר
-3.97
אוקטובר
2.21
נובמבר
1.13
דצמבר
-2.06
תשואה מצטברת
-9.34
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.68
פברואר
0.82
מרץ
1.58
אפריל
1.89
מאי
0.99
יוני
0.70
יולי
0.50
אוגוסט
1.54
ספטמבר
-0.66
אוקטובר
2.68
נובמבר
0.12
דצמבר
1.26
תשואה מצטברת
12.75
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.33
פברואר
-2.20
מרץ
-8.55
אפריל
4.84
מאי
1.46
יוני
-0.56
יולי
2.49
אוגוסט
2.66
ספטמבר
-1.72
אוקטובר
0.28
נובמבר
4.34
דצמבר
1.81
תשואה מצטברת
4.55
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.50
פברואר
1.08
מרץ
0.52
אפריל
1.55
מאי
-0.92
יוני
1.51
יולי
0.68
אוגוסט
-0.12
ספטמבר
1.31
אוקטובר
1.20
נובמבר
0.90
דצמבר
0.70
תשואה מצטברת
11.43
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב כללית לבני 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!