לוגו מיטב דש

מיטב כללית לבני 60 ומעלה

מיטב בית השקעות

1.51
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.67
מספר האוצר
9973
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
23
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

25.41%

חשיפה למניות

35.78%

חשיפה לחו"ל

19.42%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.51
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.02
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.8
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.23
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.27
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.14
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
3 שנים ממוצעת
3.3
5 שנים ממוצעת
4.08
שנת 2019
8.99
שנת 2020
2.63
שנת 2021
8.77
שנת 2022
-6.84
שנת 2023
8.08
מדד שארפ
-1.56
שארפ כל הקופות
-0.71
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
84.4
סטיית תקן 36 חודשים
1.41
סטיית תקן 60 חודשים
1.6
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב כללית לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
23.94%
₪ 24,951
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.09%
₪ 2,182
מזומנים ושווי מזומנים
3.45%
₪ 3,592
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
18.08%
₪ 18,838
אג"ח ממשלתיות סחירות
34.42%
₪ 35,874
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
9.28%
₪ 9,669
קרנות נאמנות
3.75%
₪ 3,912
הלוואות
4.99%
₪ 5,196

25.41%

חשיפה למניות

35.78%

חשיפה לחו"ל

19.42%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (7)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.65
3.00
9.63
8.37
21.07
1.61
2.58
8.55
5.33
21.94
1.59
3.04
8.88
8.1
21.67
1.57
3.09
12.25
1.51
2.73
10.02
10.23
22.14
1.47
3.03
9.06
6.65
21.74
1.26
2.65
8.79
6.49
17.49

מחשבון תשואה של מיטב כללית לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב כללית לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.343
2441.31
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.71
740.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.272
283.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.137
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.791
824.43
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.844
1921.66
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.227
10657.98
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
15.963
16635.4
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
5.221
5441.48
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.169
1217.85
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
134.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.457
476.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.575
599.35
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.128
133.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.034
1077.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.423
440.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.547
1611.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
11.134
11603.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.334
348.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.599
1666.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.109
1155.98
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.103
107.01
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.161
167.61
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.088
1800.2
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.727
1800.2
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.048
49.65
מניות לא סחירות
0.075
0.075
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.477
496.61
אופציה מסוג Warrant
0.003
3.4
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.004
-3.79
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.004
4.6
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.073
75.92
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.051
52.84
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.282
293.44
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.752
7036.29
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.038
39.6
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.258
268.82
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.328
342.12
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.011
11.33
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.073
75.92
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.068
71.05
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.051
52.84
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.164
-170.75
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.014
14.17
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.007
-0.007
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
3.4
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
2.21
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.02
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.629
655.71
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.142
148.2
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0.096
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.725
755.81
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.921
2001.91
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.325
338.87
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.14
146.06
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.635
661.28
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.025
26.28
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.002
1043.98
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.736
1808.77
מק"מ
0
0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.962
1002.29
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.796
5731.06
קרנות הון סיכון
0.092
39.71
חייבים שונים
0.188
196.25
זכאים
-0.012
-12.4
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.499
5731.06
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.038
39.71
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.013
13.77
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0.004
4.1
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.137
142.77
קרנות גידור
0.054
56.41
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.502
2607.91
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.609
634.5
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.51
531.14
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.133
138.23

תשואות העבר של מיטב כללית לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.21
פברואר
0.99
מרץ
1.51
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.73
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.08
פברואר
-1.71
מרץ
0.58
אפריל
1.15
מאי
0.93
יוני
1.13
יולי
1.61
אוגוסט
0.08
ספטמבר
-1.27
אוקטובר
-1.76
נובמבר
3.00
דצמבר
2.11
תשואה מצטברת
8.08
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.80
פברואר
-0.88
מרץ
0.71
אפריל
-1.11
מאי
-1.99
יוני
-1.33
יולי
2.33
אוגוסט
-1.04
ספטמבר
-2.80
אוקטובר
1.46
נובמבר
0.86
דצמבר
-1.34
תשואה מצטברת
-6.84
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.90
פברואר
0.22
מרץ
0.94
אפריל
1.20
מאי
0.66
יוני
0.63
יולי
0.43
אוגוסט
1.02
ספטמבר
-0.26
אוקטובר
1.34
נובמבר
0.51
דצמבר
0.86
תשואה מצטברת
8.77
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.45
פברואר
-0.66
מרץ
-6.70
אפריל
3.79
מאי
1.05
יוני
-0.70
יולי
1.56
אוגוסט
1.76
ספטמבר
-1.47
אוקטובר
-0.02
נובמבר
2.98
דצמבר
0.96
תשואה מצטברת
2.63
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.57
פברואר
0.78
מרץ
0.67
אפריל
0.78
מאי
-0.39
יוני
1.23
יולי
0.96
אוגוסט
0.18
ספטמבר
0.92
אוקטובר
0.91
נובמבר
0.55
דצמבר
0.49
תשואה מצטברת
8.99
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב כללית לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!