לוגו מיטב דש

מיטב כללית לבני 60 ומעלה

מיטב בית השקעות

-1.76
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.99
מספר האוצר
9973
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
10
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

21.73%

חשיפה למניות

35.07%

חשיפה לחו"ל

17.06%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.76
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.26
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.19
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.27
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.92
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
3 שנים ממוצעת
2.68
5 שנים ממוצעת
2.82
שנת 2019
8.99
שנת 2020
2.63
שנת 2021
8.77
שנת 2022
-6.84
מדד שארפ
-1.56
שארפ כל הקופות
-0.45
אלפא שנתית
0.6
יחס נזילות
85
סטיית תקן 36 חודשים
1.36
סטיית תקן 60 חודשים
1.56
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב כללית לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
26.65%
₪ 21,649
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.42%
₪ 1,969
מזומנים ושווי מזומנים
6.17%
₪ 5,010
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
14.89%
₪ 12,091
אג"ח ממשלתיות סחירות
35.66%
₪ 28,964
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
6.01%
₪ 4,881
קרנות נאמנות
2.94%
₪ 2,388
הלוואות
5.27%
₪ 4,277

21.73%

חשיפה למניות

35.07%

חשיפה לחו"ל

17.06%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (7)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.97
3.46
3.23
4.13
17.06

קופה פודה

-1.01
4.75
4.08

קופה פודה

-1.76
2.77
2.26
8.27
14.92

קופה פודה

-2.28
2.02
1.83
4.97
11.37

קופה פודה

-2.37
2.12
1.57
6.7
14.58

קופה פודה

-2.69
0.64
0.12
7.13
14.35

קופה פודה

-3.3
0.26
-0.19
5.47
13.7

קופה פודה

מחשבון תשואה של מיטב כללית לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב כללית לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.506
2035.57
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
1.525
1238.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.32
260.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.176
143.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.149
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.195
970.71
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.287
8356.08
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
12.562
10204.36
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
7.949
6457.05
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.541
2063.78
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
61.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.412
335.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.453
367.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.133
107.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.35
1096.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.166
134.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.942
1577.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
11.542
9375.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.395
321.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.796
1459.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.261
1024.19
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.128
103.63
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.262
212.69
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.183
858.18
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.056
858.18
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.009
7.72
מניות לא סחירות
0.06
0.06
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.376
305.4
אופציה מסוג Warrant
0.001
1.18
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.003
-2.58
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.105
-85.3
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.009
7.54
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.07
-57.16
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.154
125.21
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.889
3971.15
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.054
43.74
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.251
203.67
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.089
71.9
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.033
26.77
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.105
-85.3
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.046
37.61
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.07
-57.16
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.391
-317.3
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.063
50.94
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.066
-0.066
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
0.001
אופציות מסוג Warrants
0
1.18
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.005
4.15
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.02
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.802
651.69
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.15
122.16
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.735
597.13
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.895
1539.28
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.543
441.22
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.054
43.62
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.08
64.96
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.769
624.39
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.059
47.56
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.04
844.45
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.06
48.68
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.76
3866.56
מק"מ
2.318
1882.85
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.418
339.4
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.735
3400.32
קרנות הון סיכון
0.136
0
חייבים שונים
0.009
7.57
זכאים
-0.016
-12.72
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.186
3400.32
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.012
9.84
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0.012
10.08
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.149
121.3
קרנות גידור
0.065
52.86
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.862
1512.21
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.355
288.43
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.723
586.88
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מיטב כללית לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.08
פברואר
-1.71
מרץ
0.58
אפריל
1.15
מאי
0.93
יוני
1.13
יולי
1.61
אוגוסט
0.08
ספטמבר
-1.27
אוקטובר
-1.76
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.77
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.80
פברואר
-0.88
מרץ
0.71
אפריל
-1.11
מאי
-1.99
יוני
-1.33
יולי
2.33
אוגוסט
-1.04
ספטמבר
-2.80
אוקטובר
1.46
נובמבר
0.86
דצמבר
-1.34
תשואה מצטברת
-6.84
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.90
פברואר
0.22
מרץ
0.94
אפריל
1.20
מאי
0.66
יוני
0.63
יולי
0.43
אוגוסט
1.02
ספטמבר
-0.26
אוקטובר
1.34
נובמבר
0.51
דצמבר
0.86
תשואה מצטברת
8.77
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.45
פברואר
-0.66
מרץ
-6.70
אפריל
3.79
מאי
1.05
יוני
-0.70
יולי
1.56
אוגוסט
1.76
ספטמבר
-1.47
אוקטובר
-0.02
נובמבר
2.98
דצמבר
0.96
תשואה מצטברת
2.63
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.57
פברואר
0.78
מרץ
0.67
אפריל
0.78
מאי
-0.39
יוני
1.23
יולי
0.96
אוגוסט
0.18
ספטמבר
0.92
אוקטובר
0.91
נובמבר
0.55
דצמבר
0.49
תשואה מצטברת
8.99
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב כללית לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!