חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

קבוצת הפניקס

2.58
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
-0.13
מספר האוצר
9974
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
48
צבירה נטו (במליונים)
-1,230
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

52.43%

חשיפה למניות

49.97%

חשיפה לחו"ל

26.96%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.58
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.21
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.19
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.73
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.64
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
52.07
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.7
3 שנים ממוצעת
7.93
5 שנים ממוצעת
8.74
שנת 2019
13.07
שנת 2020
6.67
שנת 2021
17.75
שנת 2022
-4.43
שנת 2023
10.81
מדד שארפ
1.11
שארפ כל הקופות
1.04
אלפא שנתית
3.12
יחס נזילות
80.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.79
סטיית תקן 60 חודשים
2.18
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
2.97%
₪ 1,428,875
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.28%
₪ 135,192
מזומנים ושווי מזומנים
16.90%
₪ 8,121,344
אג"ח מיועדות
27.52%
₪ 13,223,484
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
32.24%
₪ 15,492,423
אג"ח ממשלתיות סחירות
0.82%
₪ 393,053
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
11.91%
₪ 5,724,449
קרנות נאמנות
1.77%
₪ 849,520
הלוואות
5.59%
₪ 2,685,203

52.43%

חשיפה למניות

49.97%

חשיפה לחו"ל

26.96%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.31
5.88
16.68
16.8
43.33
2.7
5.87
18
2.63
5.71
16.33
23.51
43.09
2.62
4.97
13.98
22.72
45.3
2.58
5.17
13.3
22.47
48.47
2.58
5.55
15.21
25.73
52.07
2.5
4.78
12.34
21.49
43.35
2.5
6.27
18.68
2.44
4.84
15.38
24.23
50.99

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
18.016
8657220.06
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.324
636283.03
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.004
1884.24
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.423
203481.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.059
28166.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.035
16625.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.021
10083.06
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.001
668.02
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.001
479.44
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.265
127530.18
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.004
1884.24
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
-1117.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.008
3692.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.003
1449.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.004
1854.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.001
487.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0.002
0.002
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.012
5811.27
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.053
25465.25
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.102
49073.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.017
7934.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.144
69421.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0
194.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.009
4245.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.01
4714.93
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
127.77
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
2.015
968284.78
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.664
2090245.75
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.35
2090245.75
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.28
1.28
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.812
1351088.57
אופציה מסוג Warrant
0.009
4172.73
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.227
-109065.21
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.004
2008.18
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.003
-1289.28
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.058
27677.22
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.119
57279.32
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.121
-58201.77
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
608.19
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.406
3078389.57
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
1.92
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.82
394187.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.009
4403.67
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.004
-1702.55
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.038
-18367.05
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.119
57279.32
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.03
14637.05
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.121
-58201.77
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.203
-97687.45
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.382
183503.51
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.78
374966.63
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.003
-1558.56
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
4172.73
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
853.35
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.358
172168.35
פח"ק/פר"י
2.666
1280878.69
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
11.056
5312566.85
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.118
537216.81
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.167
80256.92
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.661
317565.83
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.367
656826.1
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.611
293424.07
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.084
1001471.46
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.097
46465.59
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.244
117024.66
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.013
6236.65
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.014
6908.88
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.002
873.54
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
4.74
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.888
426788.99
מק"מ
0.55
264375.67
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.173
563892.39
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.855
3284572.47
קרנות הון סיכון
0.35
0
חייבים שונים
0.431
207104.97
זכאים
-0.325
-155985.17
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.835
3284572.47
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
-0.045
-21587.7
זכויות במקרקעין מניבים
0.364
175024.12
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.192
92476.74
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.733
352423.21
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.154
554389.29
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
-126.62
קרנות גידור בחו"ל
0
159.57
קרנות גידור
0.495
237897.58
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.12
57740.42
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.599
288033.64
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.956
459549.19
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.092
44196.33

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.37
פברואר
2.52
מרץ
2.58
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.55
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.16
פברואר
-1.08
מרץ
0.46
אפריל
1.39
מאי
0.71
יוני
2.16
יולי
2.75
אוגוסט
-0.26
ספטמבר
-0.78
אוקטובר
-2.56
נובמבר
2.80
דצמבר
2.73
תשואה מצטברת
10.81
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.90
פברואר
-0.07
מרץ
0.83
אפריל
-1.42
מאי
-1.57
יוני
-2.28
יולי
3.11
אוגוסט
-0.01
ספטמבר
-3.91
אוקטובר
2.33
נובמבר
1.07
דצמבר
-1.49
תשואה מצטברת
-4.43
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.24
פברואר
1.07
מרץ
2.31
אפריל
2.08
מאי
1.99
יוני
0.78
יולי
-0.30
אוגוסט
1.77
ספטמבר
0.17
אוקטובר
2.55
נובמבר
-0.01
דצמבר
2.86
תשואה מצטברת
17.75
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.16
פברואר
-2.71
מרץ
-8.43
אפריל
4.63
מאי
1.03
יוני
-0.21
יולי
2.09
אוגוסט
2.94
ספטמבר
-0.67
אוקטובר
0.20
נובמבר
5.59
דצמבר
2.94
תשואה מצטברת
6.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.75
פברואר
1.06
מרץ
0.53
אפריל
1.88
מאי
-1.65
יוני
2.42
יולי
0.20
אוגוסט
-0.54
ספטמבר
1.38
אוקטובר
1.79
נובמבר
1.08
דצמבר
1.53
תשואה מצטברת
13.07
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!