חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

קבוצת הפניקס

-2.56
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
9974
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
43
צבירה נטו (במליונים)
4,645
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

48.83%

חשיפה למניות

50.43%

חשיפה לחו"ל

23.6%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.56
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.47
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.37
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
28.34
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.7
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
39.03
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.55
3 שנים ממוצעת
8.67
5 שנים ממוצעת
6.81
שנת 2019
13.07
שנת 2020
6.67
שנת 2021
17.75
שנת 2022
-4.43
מדד שארפ
0.56
שארפ כל הקופות
0.5
אלפא שנתית
3.24
יחס נזילות
79.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.92
סטיית תקן 60 חודשים
2.19
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
4.74%
₪ 2,049,714
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.39%
₪ 168,809
מזומנים ושווי מזומנים
17.41%
₪ 7,527,306
אג"ח מיועדות
28.60%
₪ 12,361,799
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.35%
₪ 12,256,598
אג"ח ממשלתיות סחירות
2.93%
₪ 1,264,391
פיקדונות
-1.66%
₪ -716,594
נכסים אחרים
11.34%
₪ 4,903,144
קרנות נאמנות
2.19%
₪ 947,826
הלוואות
5.70%
₪ 2,462,815

48.83%

חשיפה למניות

50.43%

חשיפה לחו"ל

23.6%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.63
8.81
10.25

קופה פופולארית

-2.04
6.54
6.22
26
39.1

קופה פודה

-2.05
7.05
7.15
15.24
32.68

קופה פודה

-2.14
4.28
4.17
23.66
34.01

קופה פופולארית

-2.22
5.67
5.06
24.49
34.69

קופה פופולארית

-2.23
8.78
5.83

קופה פודה

-2.24
4.33
3.81
27.65
38.22

קופה פופולארית

-2.56
4.93
4.47
28.34
39.03

קופה פופולארית

-2.65
6.36
5.77
22.64
29.46

קופה פודה

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
21.131
9134177.31
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.393
602342.21
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.081
35051.8
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.253
109316.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.074
32113.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.038
16376.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.003
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.063
27268.17
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.091
39504.73
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.082
35321.94
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.487
210408.43
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.081
35051.8
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.004
1412.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.008
3630.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.054
23197.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.047
20175.56
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.01
4322.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0.004
0.004
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.016
6948.97
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.086
37042.53
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.168
72811.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.106
45959.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.434
187715.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.006
2645.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.16
68974.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.181
78160.12
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.003
1426.57
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.677
725066.37
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.862
1710909.14
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.958
1710909.14
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.339
1.339
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.426
1048854.9
אופציה מסוג Warrant
0.008
3429.58
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.248
-107409.75
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.002
953.61
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.003
-1106.85
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.029
12676.1
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.388
-167895.01
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.246
-106526.42
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
644.77
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.684
2024820.59
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
171.51
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.411
177718.25
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.009
3903.05
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.013
-5604.73
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.388
-167895.01
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.025
10912.1
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.246
-106526.42
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.928
-401060.62
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.545
235771.69
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.653
282231.17
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.007
-2987.44
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.003
3429.58
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
268.65
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.353
152794.44
פח"ק/פר"י
2.487
1075001.57
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
9.965
4307554.44
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.283
1418908.9
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.194
83964.35
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.608
262629.47
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.434
619818.66
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.729
315141.25
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.209
954666.79
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.112
48376.46
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.059
25423.34
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.015
6352.34
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.002
943.77
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
4.87
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.774
334365.19
מק"מ
2.265
979156.19
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.906
391476.08
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.99
3303700.82
קרנות הון סיכון
0.416
0
חייבים שונים
0.135
58345.07
זכאים
-0.069
-29612.66
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.643
3303700.82
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
-0.042
-18090.1
זכויות במקרקעין מניבים
0.36
155798.61
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.206
89031.89
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.757
327017.41
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.455
629000.45
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.001
-583.75
קרנות גידור בחו"ל
0.003
1144
קרנות גידור
0.213
92041.05
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.266
114821.97
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.658
284360.95
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.177
508784.41
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.092
39858.86

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.16
פברואר
-1.08
מרץ
0.46
אפריל
1.39
מאי
0.71
יוני
2.16
יולי
2.75
אוגוסט
-0.26
ספטמבר
-0.78
אוקטובר
-2.56
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.93
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.90
פברואר
-0.07
מרץ
0.83
אפריל
-1.42
מאי
-1.57
יוני
-2.28
יולי
3.11
אוגוסט
-0.01
ספטמבר
-3.91
אוקטובר
2.33
נובמבר
1.07
דצמבר
-1.49
תשואה מצטברת
-4.43
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.24
פברואר
1.07
מרץ
2.31
אפריל
2.08
מאי
1.99
יוני
0.78
יולי
-0.30
אוגוסט
1.77
ספטמבר
0.17
אוקטובר
2.55
נובמבר
-0.01
דצמבר
2.86
תשואה מצטברת
17.75
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.16
פברואר
-2.71
מרץ
-8.43
אפריל
4.63
מאי
1.03
יוני
-0.21
יולי
2.09
אוגוסט
2.94
ספטמבר
-0.67
אוקטובר
0.20
נובמבר
5.59
דצמבר
2.94
תשואה מצטברת
6.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.75
פברואר
1.06
מרץ
0.53
אפריל
1.88
מאי
-1.65
יוני
2.42
יולי
0.20
אוגוסט
-0.54
ספטמבר
1.38
אוקטובר
1.79
נובמבר
1.08
דצמבר
1.53
תשואה מצטברת
13.07
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!