חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

קבוצת הפניקס

-2.46
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
9975
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
6
צבירה נטו (במליונים)
1,871
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

40.19%

חשיפה למניות

45.05%

חשיפה לחו"ל

17.94%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.46
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.33
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.54
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.57
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
32.77
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
3 שנים ממוצעת
7.01
5 שנים ממוצעת
5.83
שנת 2019
12.32
שנת 2020
5.95
שנת 2021
14.18
שנת 2022
-3.65
מדד שארפ
-0.37
שארפ כל הקופות
-0.46
אלפא שנתית
2.52
יחס נזילות
80.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.63
סטיית תקן 60 חודשים
1.94
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
10.53%
₪ 636,397
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.68%
₪ 40,981
מזומנים ושווי מזומנים
16.37%
₪ 989,365
אג"ח מיועדות
28.16%
₪ 1,701,803
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
24.39%
₪ 1,474,036
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.95%
₪ 238,612
פיקדונות
-1.50%
₪ -90,652
נכסים אחרים
8.24%
₪ 498,168
קרנות נאמנות
2.05%
₪ 123,692
הלוואות
7.14%
₪ 431,792

40.19%

חשיפה למניות

45.05%

חשיפה לחו"ל

17.94%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.52
8.28
9.9

קופה פופולארית

-1.65
6.60
6.96
13.06
28.53

קופה פודה

-1.82
4.58
4.79
21.66
31.81

קופה פופולארית

-1.82
6.20
5.9
25.98
39.07

קופה פופולארית

-2.05
5.30
4.98
21.41
31.55

קופה פופולארית

-2.06
4.13
3.83
23.94
33.93

קופה פופולארית

-2.25
10.46
7.59

קופה פודה

-2.43
5.78
5.61
19.04
25.94

קופה פודה

-2.46
4.19
4.33
22.54
32.77

קופה פופולארית

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
20.805
1257477.3
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.855
112097.18
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.42
25381.93
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.378
22863.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.119
7182.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.051
3099.96
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.013
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.212
12816.63
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.64
38702.98
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.573
34605.09
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.597
36071.87
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.42
25381.93
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.01
2386.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
-27.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.278
16797.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.238
14392.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.052
3130.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0.01
0.01
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.022
1315.36
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.075
4532.41
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.313
18910.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.648
39145.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.765
167119.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.032
1959.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.826
49945.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.933
56408.16
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.017
1033.02
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.415
85543.97
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.784
196732.05
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.255
196732.05
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.114
1.114
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.045
123616.16
אופציה מסוג Warrant
0.007
415.11
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.214
-12932.44
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.002
112.39
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.002
-130.45
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.026
1551
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.343
-20714.91
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.353
-21311.91
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.002
122.04
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.237
256100.91
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.004
241.84
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.347
20945.55
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.008
498.29
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.012
-713.56
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.343
-20714.91
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.021
1251.55
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.353
-21311.91
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.061
-64144.91
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.619
37397.19
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.544
32866.98
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.003
-169.7
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.002
415.11
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.03
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
2.355
142357.3
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
9.016
544920.88
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.271
197691.45
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.263
15893.5
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.648
39152.34
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.941
117324.63
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.943
56984.79
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.118
188469.3
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.151
9155.32
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.08
4812.35
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.02
1202.09
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
6.87
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.854
51603.61
מק"מ
2.138
129231.91
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.873
52792.1
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.477
418715.09
קרנות הון סיכון
0.236
0
חייבים שונים
0.075
4506.25
זכאים
-0.021
-1279.76
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.928
418715.09
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.659
39811.58
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.437
26420.44
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.013
758.36
קרנות גידור
0.179
10847.79
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.232
14049.21
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.666
40254.1
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.065
64363.02
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.083
5025.8

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.05
פברואר
-1.02
מרץ
0.38
אפריל
1.30
מאי
0.70
יוני
1.78
יולי
2.29
אוגוסט
-0.17
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
-2.46
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.19
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.83
פברואר
-0.22
מרץ
0.68
אפריל
-1.21
מאי
-1.33
יוני
-1.83
יולי
2.57
אוגוסט
-0.22
ספטמבר
-3.33
אוקטובר
2.02
נובמבר
1.28
דצמבר
-1.13
תשואה מצטברת
-3.65
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.17
פברואר
0.85
מרץ
1.92
אפריל
1.65
מאי
1.70
יוני
0.70
יולי
-0.45
אוגוסט
1.42
ספטמבר
0.11
אוקטובר
2.03
נובמבר
-0.06
דצמבר
2.34
תשואה מצטברת
14.18
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.06
פברואר
-2.19
מרץ
-7.59
אפריל
4.56
מאי
1.09
יוני
-0.43
יולי
2.16
אוגוסט
2.66
ספטמבר
-0.69
אוקטובר
0.09
נובמבר
4.67
דצמבר
2.13
תשואה מצטברת
5.95
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.80
פברואר
1.12
מרץ
0.54
אפריל
1.71
מאי
-1.49
יוני
2.22
יולי
0.37
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
1.28
אוקטובר
1.55
נובמבר
1.05
דצמבר
1.10
תשואה מצטברת
12.32
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!