חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

קבוצת הפניקס

2.43
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
-0.13
מספר האוצר
9975
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
7
צבירה נטו (במליונים)
1,669
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.49%

חשיפה למניות

44.49%

חשיפה לחו"ל

24.74%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.43
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.95
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.09
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.24
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.56
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
44.74
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.62
3 שנים ממוצעת
6.92
5 שנים ממוצעת
7.68
שנת 2019
12.32
שנת 2020
5.95
שנת 2021
14.18
שנת 2022
-3.65
שנת 2023
10.00
מדד שארפ
0.32
שארפ כל הקופות
0.24
אלפא שנתית
2.64
יחס נזילות
81.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.58
סטיית תקן 60 חודשים
1.93
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
9.35%
₪ 682,338
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.54%
₪ 39,041
מזומנים ושווי מזומנים
15.53%
₪ 1,133,353
אג"ח מיועדות
27.23%
₪ 1,986,694
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.47%
₪ 2,077,162
אג"ח ממשלתיות סחירות
1.48%
₪ 108,088
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
9.14%
₪ 666,591
קרנות נאמנות
1.61%
₪ 117,486
הלוואות
6.65%
₪ 485,137

44.49%

חשיפה למניות

44.49%

חשיפה לחו"ל

24.74%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.9
5.17
15.2
16.13
38.14
2.43
5.03
13.95
22.24
44.74
2.42
4.73
12.35
20.57
42.98
2.38
4.95
16.51
2.36
4.38
12.77
20.94
40.56
2.34
4.92
14.56
21.09
37.72
2.26
4.22
11.58
20.3
39.71
2.24
4.45
14.26
24.47
49.95
2.2
5.53
17.85

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
17.827
1300662.2
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.908
139223.98
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.321
23400.16
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.516
37616.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.086
6254.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.045
3250.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.012
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.198
14456.52
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.43
31357.86
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.308
22505.28
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.239
17433.89
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.321
23400.16
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
2141.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
-27.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.247
17994.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.218
15921.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.083
6051.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.016
1136.15
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.047
3451.69
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.237
17322.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.56
40839.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.687
196035.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.025
1799.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.723
52723.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.803
58554.2
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.022
1586.76
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.773
129327.11
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.736
271220.39
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.717
271220.39
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.093
1.093
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.471
180291.09
אופציה מסוג Warrant
0.008
571.77
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.203
-14844.94
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.004
267.97
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.002
-172.04
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.051
3751.49
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.11
8034.6
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.201
-14681.64
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.002
118.91
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.886
429432.62
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
3.06
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.721
52600.98
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.008
610.62
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.003
-236.63
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.034
-2489.54
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.11
8034.6
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
255.52
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.201
-14681.64
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.115
-8388.77
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.425
31017.97
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.685
49969.1
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.002
-171.36
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
571.77
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
10.35
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
2.717
198236.15
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
10.161
741339.03
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.075
78450.25
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.215
15690.86
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.685
49949.74
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.76
128414.69
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.739
53924.03
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.811
205104.4
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.117
8556.93
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.322
23496.12
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.017
1219.31
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.013
921.93
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
7.58
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.623
45464.63
מק"מ
0.504
36791.28
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.958
69863.29
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.414
444712.15
קרנות הון סיכון
0.237
0
חייבים שונים
0.108
7902.41
זכאים
-0.011
-778.78
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.095
444712.15
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.052
3816.52
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.659
48080.16
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.298
21762.59
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.012
880.75
קרנות גידור
0.445
32498.52
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.107
7826.37
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.54
39375.37
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.879
64127.53
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.084
6157.11

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.37
פברואר
2.16
מרץ
2.43
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.03
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.05
פברואר
-1.02
מרץ
0.38
אפריל
1.30
מאי
0.70
יוני
1.78
יולי
2.29
אוגוסט
-0.17
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
-2.46
נובמבר
2.94
דצמבר
2.56
תשואה מצטברת
10.00
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.83
פברואר
-0.22
מרץ
0.68
אפריל
-1.21
מאי
-1.33
יוני
-1.83
יולי
2.57
אוגוסט
-0.22
ספטמבר
-3.33
אוקטובר
2.02
נובמבר
1.28
דצמבר
-1.13
תשואה מצטברת
-3.65
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.17
פברואר
0.85
מרץ
1.92
אפריל
1.65
מאי
1.70
יוני
0.70
יולי
-0.45
אוגוסט
1.42
ספטמבר
0.11
אוקטובר
2.03
נובמבר
-0.06
דצמבר
2.34
תשואה מצטברת
14.18
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.06
פברואר
-2.19
מרץ
-7.59
אפריל
4.56
מאי
1.09
יוני
-0.43
יולי
2.16
אוגוסט
2.66
ספטמבר
-0.69
אוקטובר
0.09
נובמבר
4.67
דצמבר
2.13
תשואה מצטברת
5.95
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.80
פברואר
1.12
מרץ
0.54
אפריל
1.71
מאי
-1.49
יוני
2.22
יולי
0.37
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
1.28
אוקטובר
1.55
נובמבר
1.05
דצמבר
1.10
תשואה מצטברת
12.32
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!