חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

קבוצת הפניקס

-2
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
9976
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
2
צבירה נטו (במליונים)
1,173
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

21.72%

חשיפה למניות

34.79%

חשיפה לחו"ל

14.03%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.73
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.52
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
26.35
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.39
3 שנים ממוצעת
5.23
5 שנים ממוצעת
4.79
שנת 2019
10.81
שנת 2020
4.80
שנת 2021
10.14
שנת 2022
-2.48
מדד שארפ
-0.71
שארפ כל הקופות
-0.75
אלפא שנתית
2.16
יחס נזילות
81.8
סטיית תקן 36 חודשים
1.19
סטיית תקן 60 חודשים
1.52
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
20.09%
₪ 482,918
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.96%
₪ 23,190
מזומנים ושווי מזומנים
10.42%
₪ 250,464
אג"ח מיועדות
27.91%
₪ 670,766
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
13.18%
₪ 316,786
אג"ח ממשלתיות סחירות
13.87%
₪ 333,497
פיקדונות
-0.82%
₪ -19,806
נכסים אחרים
5.03%
₪ 120,832
קרנות נאמנות
1.71%
₪ 41,123
הלוואות
7.65%
₪ 183,824

21.72%

חשיפה למניות

34.79%

חשיפה לחו"ל

14.03%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.78
6.96
8.71

קופה פופולארית

-0.79
5.33
5.93
11.49
26.57

קופה פודה

-1.25
5.14
5.4
17.13
26.67

קופה פופולארית

-1.6
3.31
3.46
15.41
24.47

קופה פופולארית

-1.61
3.41
3.51
18.84
27.9

קופה פופולארית

-1.67
4.44
4.49
14.12
20.95

קופה פודה

-1.69
4.09
4.05
16.57
25.68

קופה פופולארית

-1.87
5.27
3.82

קופה פודה

-2
3.40
3.73
16.52
26.35

קופה פופולארית

-2.17
4.87
2.9

קופה פודה

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
20.621
495634.42
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.148
51626.19
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.977
23489.71
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.428
10286.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.142
3421.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.055
1333.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.029
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.493
11861.16
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.682
136564.34
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.08
122104.82
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.008
24232.89
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.977
23489.71
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.023
1946.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
-10.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.647
15545.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.554
13319.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.121
2896.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0.023
0.023
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.024
566.01
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.119
2864.5
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.475
11415.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.534
36873.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.588
158337.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.076
1817.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.923
46222.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.172
52202.95
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.04
956
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.727
17485.57
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.96
40036.49
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.666
40036.49
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.883
0.883
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.047
25156.83
אופציה מסוג Warrant
0.004
93.88
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.112
-2694.39
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.001
22.87
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.001
-26.55
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.041
980.24
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.21
-5051.83
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.422
-10144.07
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.002
52.53
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.328
55953.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.01
236.77
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.177
4262.58
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.005
117.45
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.007
-164.48
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.21
-5051.83
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.009
216.96
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.422
-10144.07
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.633
-15204.62
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.37
8888.63
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.275
6618.11
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-2.03
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
93.88
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.01
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.61
38696.98
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
4.953
119054.88
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
2.281
54820.55
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.285
6839.14
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.674
16200.49
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.1
50486.03
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
1.007
24210.4
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.347
80444.38
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.149
3572.59
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.086
2070.81
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.022
517.27
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
6.73
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.547
13157.35
מק"מ
2.105
50594.66
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.029
24734.49
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.71
104476.23
קרנות הון סיכון
0.048
0
חייבים שונים
0.074
1766.96
זכאים
-0.025
-593.26
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.347
104476.23
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.69
16583.78
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.277
6659.27
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.029
701.83
קרנות גידור
0.092
2207.61
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.369
8879.16
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.702
16882.98
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.585
14062.05
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.054
1299.16

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.64
פברואר
-0.96
מרץ
0.38
אפריל
1.03
מאי
0.93
יוני
1.27
יולי
1.47
אוגוסט
0.18
ספטמבר
-0.53
אוקטובר
-2.00
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.40
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.63
פברואר
-0.47
מרץ
0.53
אפריל
-0.82
מאי
-1.10
יוני
-1.04
יולי
2.01
אוגוסט
-0.14
ספטמבר
-2.41
אוקטובר
1.31
נובמבר
1.05
דצמבר
-0.72
תשואה מצטברת
-2.48
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.98
פברואר
0.59
מרץ
1.45
אפריל
1.19
מאי
1.22
יוני
0.50
יולי
-0.10
אוגוסט
1.07
ספטמבר
0.04
אוקטובר
1.40
נובמבר
0.12
דצמבר
1.25
תשואה מצטברת
10.14
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.12
פברואר
-1.41
מרץ
-6.41
אפריל
3.95
מאי
0.93
יוני
-0.51
יולי
1.80
אוגוסט
2.16
ספטמבר
-0.60
אוקטובר
0.20
נובמבר
3.42
דצמבר
1.45
תשואה מצטברת
4.80
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.30
פברואר
0.99
מרץ
0.61
אפריל
1.41
מאי
-0.90
יוני
1.79
יולי
0.53
אוגוסט
-0.24
ספטמבר
1.03
אוקטובר
1.21
נובמבר
0.82
דצמבר
0.80
תשואה מצטברת
10.81
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!