חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

קבוצת הפניקס

-0.47
/
אפריל
עודף גירעון אקטוארי
-0.13
מספר האוצר
9976
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
3
צבירה נטו (במליונים)
1,290
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

23.21%

חשיפה למניות

30.52%

חשיפה לחו"ל

16.08%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-0.47
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.07
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.73
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.68
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
31.74
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
3 שנים ממוצעת
4.67
5 שנים ממוצעת
5.67
שנת 2019
10.81
שנת 2020
4.80
שנת 2021
10.14
שנת 2022
-2.48
שנת 2023
8.17
מדד שארפ
-0.65
שארפ כל הקופות
-0.69
אלפא שנתית
2.16
יחס נזילות
81.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.17
סטיית תקן 60 חודשים
1.51
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
20.84%
₪ 598,148
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.11%
₪ 31,975
מזומנים ושווי מזומנים
9.99%
₪ 286,728
אג"ח מיועדות
27.63%
₪ 793,230
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
14.57%
₪ 418,125
אג"ח ממשלתיות סחירות
10.85%
₪ 311,469
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
6.20%
₪ 177,908
קרנות נאמנות
1.17%
₪ 33,609
הלוואות
7.64%
₪ 219,299

23.21%

חשיפה למניות

30.52%

חשיפה לחו"ל

16.08%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.36
2.48
8.33
12.17
29.55
-0.47
2.94
9.07
14.68
31.74
-0.53
2.69
10.79
-0.55
2.53
8.3
14.63
29.44
-0.58
2.26
6.82
12.96
27.23
-0.6
3.99
11.98
-0.61
2.50
7.62
14.89
31.46
-0.63
2.46
8.93
15.44
31.4
-0.67
2.55
9.04
13.59
25.99
-0.81
3.36
10.96

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
17.661
506963.1
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.079
59674.85
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.855
24539.29
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.487
13970.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.111
3178.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.05
1421.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.032
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.552
15856.31
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.426
155759.35
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.893
140463.13
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.271
7771.24
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.855
24539.29
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
3696.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
-10.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.551
15803.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.568
16306.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.218
6267.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.017
501.49
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.013
373.29
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.616
17680.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.678
48167.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.077
260543.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.067
1928.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.845
52972.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.119
60833.86
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.057
1636.53
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.778
22344.17
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.548
50406.05
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.756
50406.05
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.916
0.916
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.206
34616.74
אופציה מסוג Warrant
0.005
143.76
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.083
-2375
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.002
43.23
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.014
400.37
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.074
-2109.95
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.274
-7871.41
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.002
52.25
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.89
82954.35
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
5.25
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.343
9851.92
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.006
166.27
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.003
-73.92
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.009
-267.34
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.074
-2109.95
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.073
2101.31
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.274
-7871.41
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.057
-1636.43
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.257
7385.67
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.261
7501.7
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
143.76
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
11.76
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
2.361
67768.11
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
5.346
153449.21
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.175
33734.18
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.235
6737.67
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.732
20998.15
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.962
56318.06
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.806
23121.87
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.19
91569.07
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.119
3418.62
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.597
17135.57
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.018
525.8
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.008
233.81
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
12.83
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.673
19312.72
מק"מ
0.26
7475.67
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.434
12464.25
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.99
123510.82
קרנות הון סיכון
0.064
0
חייבים שונים
0.067
1927.11
זכאים
0.001
40.73
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.303
123510.82
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.741
21267.15
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.155
4449.83
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.032
911.43
קרנות גידור
0.247
7089.76
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.023
669.3
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.621
17811.96
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.482
13828.22
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.045
1299.82

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.32
פברואר
1.39
מרץ
1.68
אפריל
-0.47
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.94
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.64
פברואר
-0.96
מרץ
0.38
אפריל
1.03
מאי
0.93
יוני
1.27
יולי
1.47
אוגוסט
0.18
ספטמבר
-0.53
אוקטובר
-2.00
נובמבר
2.62
דצמבר
1.94
תשואה מצטברת
8.17
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.63
פברואר
-0.47
מרץ
0.53
אפריל
-0.82
מאי
-1.10
יוני
-1.04
יולי
2.01
אוגוסט
-0.14
ספטמבר
-2.41
אוקטובר
1.31
נובמבר
1.05
דצמבר
-0.72
תשואה מצטברת
-2.48
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.98
פברואר
0.59
מרץ
1.45
אפריל
1.19
מאי
1.22
יוני
0.50
יולי
-0.10
אוגוסט
1.07
ספטמבר
0.04
אוקטובר
1.40
נובמבר
0.12
דצמבר
1.25
תשואה מצטברת
10.14
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.12
פברואר
-1.41
מרץ
-6.41
אפריל
3.95
מאי
0.93
יוני
-0.51
יולי
1.80
אוגוסט
2.16
ספטמבר
-0.60
אוקטובר
0.20
נובמבר
3.42
דצמבר
1.45
תשואה מצטברת
4.80
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.30
פברואר
0.99
מרץ
0.61
אפריל
1.41
מאי
-0.90
יוני
1.79
יולי
0.53
אוגוסט
-0.24
ספטמבר
1.03
אוקטובר
1.21
נובמבר
0.82
דצמבר
0.80
תשואה מצטברת
10.81
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!