חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

קבוצת הפניקס

-1.54
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
9980
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
אגח 25 מניות
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
4
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

12.32%

חשיפה למניות

24.1%

חשיפה לחו"ל

9.41%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.54
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.22
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.8
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
24.24
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
3 שנים ממוצעת
4.71
5 שנים ממוצעת
4.44
שנת 2019
10.21
שנת 2020
4.47
שנת 2021
9.08
שנת 2022
-2.72
מדד שארפ
-0.62
שארפ כל הקופות
-0.65
אלפא שנתית
2.04
יחס נזילות
83.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.02
סטיית תקן 60 חודשים
1.41
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
39.29%
₪ 25,867
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.61%
₪ 1,059
מזומנים ושווי מזומנים
9.56%
₪ 6,297
אג"ח מיועדות
28.20%
₪ 18,563
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.35%
₪ 4,184
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.16%
₪ 4,711
פיקדונות
-0.59%
₪ -387
נכסים אחרים
1.48%
₪ 976
קרנות נאמנות
1.81%
₪ 1,194
הלוואות
5.12%
₪ 3,373

12.32%

חשיפה למניות

24.1%

חשיפה לחו"ל

9.41%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול אגח 25 מניות (4)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.81
10.22
10.13
15.22
23.99

קופה פודה

-0.86
4.69
4.92
12.7
19.28

קופה פודה

-1.54
3.88
4.22
14.8
24.24

קופה פודה

-1.56
4.19
4.27

קופה פודה

מחשבון תשואה של הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
20.834
13716.27
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.183
778.68
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.853
1219.87
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.287
189.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.165
108.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.039
25.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.055
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.936
615.97
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.7
1777.44
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.414
1589.24
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.8
526.45
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.853
1219.87
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.053
91.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
-0.008
-5.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.226
807.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.051
691.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.228
150.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0.053
0.053
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.016
10.77
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.123
81.15
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.023
673.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.865
2544.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
17.925
11801.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.15
99.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.646
2400.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.118
2711.01
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.075
49.65
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.27
177.67
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.072
397.35
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.604
397.35
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.379
249.67
אופציה מסוג Warrant
0.002
1.43
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.054
-35.43
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0.23
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
-0.26
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.042
27.76
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.143
-94.23
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.486
-320.28
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.002
1.01
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.662
1093.94
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.038
24.92
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.064
42.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.004
2.62
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.005
-3.54
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.143
-94.23
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.017
11.15
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.486
-320.28
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.411
-270.64
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.133
87.41
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.1
65.68
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-0.03
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
1.43
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.825
1201.2
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
3.534
2327
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.736
1142.76
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.198
130.11
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.383
252.42
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.459
960.46
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.559
367.71
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.357
1551.94
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.108
71.19
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.06
39.4
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.015
9.84
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
0.71
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.62
1066.78
מק"מ
1.242
817.87
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.85
559.52
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.433
922.33
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
0.064
42.3
זכאים
-0.057
-37.7
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.401
922.33
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.479
315.49
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.055
36.46
קרנות גידור
0.033
21.91
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.382
251.51
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.971
639.18
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.417
274.86
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.043
28.09

תשואות העבר של הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.58
פברואר
-1.00
מרץ
0.74
אפריל
0.95
מאי
1.07
יוני
1.04
יולי
1.14
אוגוסט
0.27
ספטמבר
-0.39
אוקטובר
-1.54
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.88
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.93
פברואר
-0.55
מרץ
0.31
אפריל
-0.63
מאי
-1.34
יוני
-0.52
יולי
1.67
אוגוסט
0.09
ספטמבר
-1.93
אוקטובר
0.80
נובמבר
0.93
דצמבר
-0.60
תשואה מצטברת
-2.72
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.85
פברואר
0.63
מרץ
1.22
אפריל
1.06
מאי
1.10
יוני
0.56
יולי
0.05
אוגוסט
1.07
ספטמבר
0.25
אוקטובר
1.08
נובמבר
0.10
דצמבר
0.76
תשואה מצטברת
9.08
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
-1.08
מרץ
-6.31
אפריל
3.71
מאי
0.76
יוני
-0.93
יולי
2.18
אוגוסט
2.23
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
0.38
נובמבר
3.11
דצמבר
1.01
תשואה מצטברת
4.47
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.96
פברואר
1.03
מרץ
0.79
אפריל
1.27
מאי
-0.52
יוני
1.58
יולי
0.40
אוגוסט
-0.34
ספטמבר
0.92
אוקטובר
1.22
נובמבר
0.78
דצמבר
0.70
תשואה מצטברת
10.21
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!