חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

קבוצת הפניקס

1.06
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
9980
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
אגח 25 מניות
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
3
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

15.33%

חשיפה למניות

22.99%

חשיפה לחו"ל

9.99%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.06
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.2
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.74
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.82
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
30.24
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
3 שנים ממוצעת
4.71
5 שנים ממוצעת
5.43
שנת 2019
10.21
שנת 2020
4.47
שנת 2021
9.08
שנת 2022
-2.72
שנת 2023
8.13
מדד שארפ
-0.67
שארפ כל הקופות
-0.7
אלפא שנתית
2.04
יחס נזילות
83.5
סטיית תקן 36 חודשים
1
סטיית תקן 60 חודשים
1.4
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
37.46%
₪ 26,165
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.38%
₪ 963
מזומנים ושווי מזומנים
8.42%
₪ 5,883
אג"ח מיועדות
27.68%
₪ 19,334
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.66%
₪ 6,052
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.13%
₪ 4,979
פיקדונות
-0.20%
₪ -143
נכסים אחרים
2.92%
₪ 2,037
קרנות נאמנות
1.80%
₪ 1,259
הלוואות
4.76%
₪ 3,323

15.33%

חשיפה למניות

22.99%

חשיפה לחו"ל

9.99%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול אגח 25 מניות (4)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.1
1.32
9.6
1.06
1.56
9.2
14.82
30.24
0.47
0.80
8.2
12.89
22.68
-1.04
-0.56
7.88
10.46
21.41

מחשבון תשואה של הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
18.607
12997.57
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.031
720.43
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.436
1003.12
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.251
175.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.106
74.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.035
24.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.051
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.896
625.96
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.233
2258.43
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.65
1851.09
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.488
340.58
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.436
1003.12
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.009
74.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
-0.008
-5.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.088
759.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.994
694.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.347
242.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0.009
0.009
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.012
8.46
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.111
77.68
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.95
663.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.226
2253.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
18.623
13008.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.118
82.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.389
2367.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.871
2703.99
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.07
48.76
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.459
320.3
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.638
641.87
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.919
641.87
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.132
0.132
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.588
410.94
אופציה מסוג Warrant
0.003
2.2
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.048
-33.57
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0.01
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
-0.26
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.124
86.5
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.073
50.82
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.312
-217.76
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
-0.09
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
0.9
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.414
1686.19
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0.27
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.154
107.34
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.007
5.23
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.008
-5.31
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.084
-58.51
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.073
50.82
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.025
-17.52
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.312
-217.76
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.514
359.15
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.183
127.97
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
2.2
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.03
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
2.508
1751.56
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
4.317
3015.26
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.173
121.1
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.174
121.67
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.371
259.06
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.401
978.37
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.557
388.94
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.06
1439.11
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.088
61.21
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.107
74.89
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.014
9.53
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
0.68
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.719
502.21
מק"מ
0.757
528.72
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.706
492.82
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.456
845.31
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
0.063
44.16
זכאים
-0.009
-6.44
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.21
845.31
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.493
344.53
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.051
35.64
קרנות גידור
0.05
34.89
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.279
195.18
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.001
699.42
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.478
333.97
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.044
30.83

תשואות העבר של הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
1.06
פברואר
1.06
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.56
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.58
פברואר
-1.00
מרץ
0.74
אפריל
0.95
מאי
1.07
יוני
1.04
יולי
1.14
אוגוסט
0.27
ספטמבר
-0.39
אוקטובר
-1.54
נובמבר
2.60
דצמבר
1.46
תשואה מצטברת
8.13
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.93
פברואר
-0.55
מרץ
0.31
אפריל
-0.63
מאי
-1.34
יוני
-0.52
יולי
1.67
אוגוסט
0.09
ספטמבר
-1.93
אוקטובר
0.80
נובמבר
0.93
דצמבר
-0.60
תשואה מצטברת
-2.72
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.85
פברואר
0.63
מרץ
1.22
אפריל
1.06
מאי
1.10
יוני
0.56
יולי
0.05
אוגוסט
1.07
ספטמבר
0.25
אוקטובר
1.08
נובמבר
0.10
דצמבר
0.76
תשואה מצטברת
9.08
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
-1.08
מרץ
-6.31
אפריל
3.71
מאי
0.76
יוני
-0.93
יולי
2.18
אוגוסט
2.23
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
0.38
נובמבר
3.11
דצמבר
1.01
תשואה מצטברת
4.47
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.96
פברואר
1.03
מרץ
0.79
אפריל
1.27
מאי
-0.52
יוני
1.58
יולי
0.40
אוגוסט
-0.34
ספטמבר
0.92
אוקטובר
1.22
נובמבר
0.78
דצמבר
0.70
תשואה מצטברת
10.21
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!