איך מעדכנים מוטבים בקרן פנסיה?

החיסכון הצבור בקרן הפנסיה ישמש כקצבה חודשית בזמן פרישה וכירושה עתידית, לכן חשוב לוודא שאתם מעדכנים מוטבים מעת לעת בהתאם לצורך.
שאילתא פיננסית
מחלקים מוצרים פנסיונים לפי ירושה ומוטבים
#1
ריכוז פרטי מוטבים
רשימה של כל המידע הרלוונטי אודות המוטבים
#2
בקרת אישור העדכון
בדיקה לאחר 14 יום שאכן בוצע השינוי
#3

צריכים לעדכן מוטבים בקרן הפנסיה? אל דאגה, המדריך הזה הוא בשבילכם

לפי תקנות קרנות הפנסיה השונות, לאחר פטירת עמית בקרן פנסיה, יתרת הקרן הצבורה תעבור למוטבים כפי שעודכנו על ידי החוסך. עדכון מוטבים בקרן פנסיה הינו תהליך חשוב לצורך העברה של כספי הפנסיה כפי רצון העמית, בהיעדר "הוראת מוטבים" כספי העמית יועברו לשאירים על פי חוק.

עדכון המוטבים מהווה משימה פשוטה, אם כי מומלץ לבצע אותה בצורה מדויקת כדי להימנע ממצב בו בשל שינוי סטטוס משפחתי או שינוי בפרטי המוטבים תקרינה תקלות בהעברת הכספים לידיים המתאימות.

איך לעדכן מוטבים בקרן פנסיה

מדיניות קרן הפנסיה בהיעדר "הוראת מוטבים"

לאחר פטירת העמית, תשלם קרן הפנסיה את יתרת החשבון הצבור למוטבים שנקבעו על ידי העמית במפורש ובכתב במסמך של "הוראת מוטבים".

הוראת המוטבים האחרונה שהומצאה לקרן תזכה את המוטבים המעודכנים בה בהעברת כספי הצבירה. יש לדעת כי במקרה בו בנוסח הצוואה עדכון מאוחר יותר של חלוקת הכספים למוטבים, היא תגבר מבחינה חוקית והכספים יחולקו על פיה.

במידה ולא עודכנו כלל מוטבים הן בהוראת מוטבים והן בצוואה, חלוקת הכספים תיעשה על פי צו ירושה ליורשים החוקיים – הנחשבים לשאירים על פי חוק.

מי מוגדר כשאיר בקרן פנסיה?

ישנם 4 בני משפחה העומדים בקריטריון שאיר לפי תקנוני קרנות הפנסיה והם

  • בן/בת זוג של העמית בקרן הפנסיה בזמן פטירתו/ה לרבות ידועים בציבור שניהלו משק בית משותף.
  • בן/ת שטרם הגיע/ה לגיל 21 שנים.
  • הורה של הנפטר.
  • בן/ת עם מוגבלות (גם מעל גיל 21).

מי יש לעדכן בתור מוטבים?

שימו לב כי חשוב מאוד לעדכן מוטבים בצורה מדויקת בהתאם לרצון העמית. לא קיימת כל חשיבות למינוי בני זוג כמוטבים או ילדים שלא מלאו להם 21 שנים מכיוון שהם ממילא מוגדרים כשאירים.

מצב בו העמית התגרש או התאלמן וכן כאשר ילדיו עברו את גיל 21 – מצריך עדכון מוטבים על מנת שהכסף יועבר לידיים הנכונות כרצונו של המנוח. שכן, בהעדר מוטבים מעודכנים – הכספים יועברו ליורשים החוקיים האחרים לפי צו ירושה (שהם לא בהכרח המוטבים המועדפים על ידי העמית).

תהליך עדכון מוטבים – צעד אחר צעד

בירור גובה יתר החיסכון בקרן הפנסיה

בשלב ראשון, יש לפנות לגוף המנהל את הפנסיה ולבדוק מהו סכום הצבירה של העמית. ניתן לבדוק סכום צבירה נכון לאותו זמן וסכום משוער נכון לזמן פרישה.

הגדרת מוטבים וחלוקה נכונה

בשלב הבא יש להגדיר מי הם המוטבים ומה חלקם בכספים שנצברו בקרן הפנסיונית. בשלב שלאחר מכן, אחרי עריכת טבלה מסודרת של שמות המוטבים וחלקם בכספי החיסכון, יש לפנות לגוף המנהל את הפנסיה לקבלת מסמכים לעדכון מוטבים.

לתשומת לבם: מומלץ לבצע עדכון וחלוקה של כלל המוצרים הפיננסים יחד על מנת להפוך את התהליך למערכתי, יעיל ומדויק יותר. את הפעולה ניתן לבצע בעזרת איש מקצוע ובעל רישיון ממש האוצר לעסוק בתחום הפנסיוני.

בירור פרטי המוטבים המדויקים

כדי לבצע את המשימה בצורה מיטבית, יש לברר קודם למילוי הטפסים את פרטי המוטבים המלאים כולל: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת מעודכנת וטלפון מעודכן.

מילוי טופס "הוראת מוטבים"

כעת, כשכל הפרטים בידיים שלכם, פעולת מילוי הטופס תהיה עבורכם קלה ביותר. עליכם למלא את פרטי המוטבים בצורה מסודרת ללא שכחת פרטים וכמובן לצרף את חתימת ידכם לאימות המסמך. בראש הטופס עליכם למלא מספר עמית. את מספר העמית שלכם תוכלו למצוא במסמכי הקרן הנשלחים מדי תקופה וכן תוכלו לאתר את מספר העמית האישי שלכם במסלקה הפנסיונית.

לצד פרטי המוטבים יש להגדיר גם את השיעור המדויק של חלקם בירושת הכספים הפנסיוניים.

כעת נדרש לשלוח את המסמך בחזרה לגוף המנהל את הפנסיה לא לפני בדיקה מדוקדקת כי הפרטים נכתבו בדיוק נמרץ וכן שהכתב קריא וברור.

קבלת אישור לביצוע העדכון

יש לעקוב אחר קבלת עדכון מטעם הגוף המנהל את הפנסיה כי הפרטים עודכנו במערכת. לרוב פעולת העדכון תתבצע תוך 14 יום מזמן הגשת הבקשה. במידה ולא התקבל אישור, יש ליצור קשר עם החברה ולבקש לראות טופס "הוראת מוטבים" מעודכן.

שינוי פרטי מוטבים

במידה והעמית משנה את דעתו לגבי אחד מהמוטבים או שבהתאם לשינויים בתא המשפחתי או פטירת אחד המוטבים נדרש שינוי בפרטי המוטבים – יש לבצע את פעולת העדכון כפי שפורטה לעיל בצורה מדויקת בעדכון פרטים חדשים ובמחיקת פרטים שאינם רלוונטיים.

סיכום

פעולת עדכון מוטבים אינה משימה קשה, עם זאת, מומלץ לבצע אותה בצורה מסודרת כדי להימנע מכל אפשרות של טעות. שימו לב כי בהיעדר מוטבים מעודכנים במערכת הכסף יועבר ליורשים החוקיים.

** אין הבטחה כלשהי שגוף מנהל יוזיל את דמי הניהול בעקבות המדריך שלנו, יתרה מכך, אל תפנו לשלב האחרון של איתות נטישה למתקדמים אם אינכם שלמים עם העברת הכספים לגוף מתחרה (במידה ולא תקבלו הנחה בדמי הניהול).

דמי ניהול בקרן פנסיה יסייעו לכם להגדיל את הצבירה והחיסכון...

השלבים לפי הסדר

איור דמויות של נציגי שירות
אפשר לפנק אתכם בשירות VIP?

חבל שתסתבכו לבד, הרשו לנו להפוך את התהליך הזה לקל ופשוט

כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.