אלטשולר שחם השתלמות הלכה

אלטשולר שחם בית השקעות

2.5
/
מרץ
תאריך הקמה
27/02/2018
מספר האוצר
12256
התמחות ראשית
הלכתי
התמחות משנית
הלכה יהודית
יתרת נכסים (במליונים)
289
צבירה נטו (במליונים)
-13
דמי ניהול ממוצעים
0.78%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

49.43%

חשיפה למניות

55.74%

חשיפה לחו"ל

26.26%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
2.5
4.49
13.35
2.39
4.55
12.61
2.37
4.85
14.08
2.29
4.26
12.22
2.14
4.26
13.24
תשואה חודשית
2.5
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.35
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.05
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.18
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
24.16
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
3 שנים ממוצעת
2.66
5 שנים ממוצעת
4.42
שנת 2019
12.50
שנת 2020
4.86
שנת 2021
8.29
שנת 2022
-11.53
שנת 2023
10.71
מדד שארפ
-0.58
שארפ כל הקופות
-0.48
אלפא שנתית
-0.24
יחס נזילות
94.7
סטיית תקן 36 חודשים
2.08
סטיית תקן 60 חודשים
2.16
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם השתלמות הלכה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.199
574.23
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.194
559.67
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.18
520.1
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
16.538
47794.5
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.042
11681.42
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.366
1057.09
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
4.327
12506.45
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.042
121.79
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.07
3090.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.019
54.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.049
143.04
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.637
10511.32
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.254
3625.35
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.136
393.89
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.442
18618.62
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0.01
אופציה מסוג Warrant
0
0.27
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.033
94.63
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.382
1102.89
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.071
203.88
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.06
-172.46
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.327
6724.9
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.033
94.63
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.382
1102.89
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-4.46
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.089
257.82
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.147
425.27
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.122
351.45
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.067
-193.12
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.004
11.36
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.434
1253.57
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
1312.71
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.161
466.51
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.474
1368.99
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.454
1312.71
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.518
1496.28
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.231
-668.76
זכאים מס הכנסה
-0.004
-12.83
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.224
646.73
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
16.07
46443.85
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.235
3569.07
מק"מ
33.352
96386.29
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.261
6534.92
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.226
652.82
קרנות הון סיכון
1.333
506.48
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.597
1724.91
קרנות השקעה אחרות
0.036
104.62
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.333
3852.25
קרנות נדל"ן
0.04
114.37
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.708
2045.1
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם השתלמות הלכה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
1.49%
₪ 4,306
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%
₪ 0
מזומנים ושווי מזומנים
17.85%
₪ 51,576
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
14.43%
₪ 41,715
אג"ח ממשלתיות סחירות
58.80%
₪ 169,946
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
4.07%
₪ 11,776
קרנות נאמנות
2.26%
₪ 6,535
הלוואות
1.09%
₪ 3,148

49.43%

חשיפה למניות

55.74%

חשיפה לחו"ל

26.26%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול הלכה יהודית (17)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.5
4.49
13.35
8.18
24.16
2.39
4.55
12.61
11
22.7
2.37
4.85
14.08
13.24
27.72
2.29
4.26
12.22
10.39
22.43
2.14
4.26
13.24
10.58
22.19
2.13
4.20
13.08
10.6
22.09
2.04
4.27
13.5
10.54
22.48
2.04
4.27
13.68
11.36
23.15
1.98
4.21
12.11
13.32
1.97
4.24
12.2
12.44
19.41
1.91
4.16
12.16
12.6
18.75
1.83
4.25
12.31
13.55
1.77
3.97
11.71
11.75
26.46
1.72
3.37
1.65
4.16
11.32
11.72
24.94
1.26
2.55
7.28

תשואות העבר של אלטשולר שחם השתלמות הלכה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול הלכה יהודית

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
1.77
מרץ
2.50
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.49
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.22
פברואר
-0.85
מרץ
0.70
אפריל
1.65
מאי
0.41
יוני
1.69
יולי
2.53
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-1.60
נובמבר
2.97
דצמבר
2.35
תשואה מצטברת
10.71
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.49
פברואר
-1.02
מרץ
0.61
אפריל
-2.49
מאי
-2.49
יוני
-4.36
יולי
4.31
אוגוסט
-1.78
ספטמבר
-4.23
אוקטובר
2.14
נובמבר
1.88
דצמבר
-1.88
תשואה מצטברת
-11.53
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
0.34
מרץ
1.16
אפריל
2.02
מאי
0.63
יוני
0.66
יולי
0.05
אוגוסט
0.70
ספטמבר
-1.93
אוקטובר
2.40
נובמבר
-0.03
דצמבר
1.13
תשואה מצטברת
8.29
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.57
פברואר
-2.33
מרץ
-7.63
אפריל
4.91
מאי
2.07
יוני
0.69
יולי
2.14
אוגוסט
2.20
ספטמבר
-1.28
אוקטובר
-0.47
נובמבר
2.93
דצמבר
1.53
תשואה מצטברת
4.86
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.15
פברואר
1.21
מרץ
0.87
אפריל
1.54
מאי
-1.46
יוני
1.95
יולי
1.01
אוגוסט
-0.55
ספטמבר
1.09
אוקטובר
1.16
נובמבר
1.10
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
12.50

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם השתלמות הלכה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
אלטשולר שחם השתלמות הלכה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם השתלמות הלכה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול הלכה יהודית

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.22
פברואר
-0.85
מרץ
0.70
אפריל
1.65
מאי
0.41
יוני
1.69
יולי
2.53
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-1.60
נובמבר
2.97
דצמבר
2.35
תשואה מצטברת
10.71
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.49
פברואר
-1.02
מרץ
0.61
אפריל
-2.49
מאי
-2.49
יוני
-4.36
יולי
4.31
אוגוסט
-1.78
ספטמבר
-4.23
אוקטובר
2.14
נובמבר
1.88
דצמבר
-1.88
תשואה מצטברת
-11.53
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
0.34
מרץ
1.16
אפריל
2.02
מאי
0.63
יוני
0.66
יולי
0.05
אוגוסט
0.70
ספטמבר
-1.93
אוקטובר
2.40
נובמבר
-0.03
דצמבר
1.13
תשואה מצטברת
8.29
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.57
פברואר
-2.33
מרץ
-7.63
אפריל
4.91
מאי
2.07
יוני
0.69
יולי
2.14
אוגוסט
2.20
ספטמבר
-1.28
אוקטובר
-0.47
נובמבר
2.93
דצמבר
1.53
תשואה מצטברת
4.86
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.15
פברואר
1.21
מרץ
0.87
אפריל
1.54
מאי
-1.46
יוני
1.95
יולי
1.01
אוגוסט
-0.55
ספטמבר
1.09
אוקטובר
1.16
נובמבר
1.10
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
12.50
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם השתלמות הלכה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים