חברת הביטוח מנורה לוגו

מור מנורה מבטחים 60 ומעלה

מנורה חברת ביטוח

1.37
/
מרץ
תאריך הקמה
19/10/2015
מספר האוצר
9791
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
22
צבירה נטו (במליונים)
-1
דמי ניהול ממוצעים
0.21%
דמי ניהול מהפקדה
1.27%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

25.36%

חשיפה למניות

28.12%

חשיפה לחו"ל

16.47%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.37
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.22
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.74
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.94
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.19
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.25
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.27
3 שנים ממוצעת
2.26
5 שנים ממוצעת
3.23
שנת 2019
10.03
שנת 2020
1.62
שנת 2021
8.43
שנת 2022
-8.58
שנת 2023
7.01
מדד שארפ
-1.45
שארפ כל הקופות
-1.54
אלפא שנתית
-0.72
יחס נזילות
88.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.54
סטיית תקן 60 חודשים
1.9
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מור מנורה מבטחים 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.191
261.64
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.771
389.17
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.192
42.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.09
19.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.331
72.74
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.148
32.52
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.187
2677.41
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
16.43
3609.39
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.903
417.98
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.325
71.43
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.138
30.42
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.076
16.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.051
11.22
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.023
5.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.892
195.98
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.01
2.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.388
85.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.006
1.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.672
806.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
12.253
2691.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.437
96.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.724
598.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.498
329
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.236
51.87
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.906
858.13
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.096
460.49
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
8.882
1951.28
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.738
162.07
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.056
12.35
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.014
-3.03
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.08
17.61
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.325
71.43
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.352
516.73
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.912
639.73
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.882
193.81
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.08
17.61
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.101
22.19
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.153
-33.53
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.003
0.62
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-0.05
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
0.12
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.06
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.048
10.57
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.304
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.978
214.78
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.907
858.22
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.565
124.13
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.306
286.94
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.652
143.27
פח"ק/פר"י
2.49
546.95
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.019
-4.26
זכאים מס הכנסה
-0.021
-4.72
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.041
8.91
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.934
424.97
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.875
631.56
מק"מ
1.996
438.49
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.005
1.1
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.769
2.769
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.7
153.82
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
0.019
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.134
29.51
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.019
4.13
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במור מנורה מבטחים 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
27.93%
₪ 6,135
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.49%
₪ 108
מזומנים ושווי מזומנים
7.95%
₪ 1,747
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
19.16%
₪ 4,209
אג"ח ממשלתיות סחירות
32.99%
₪ 7,247
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
0.95%
₪ 208
קרנות נאמנות
3.47%
₪ 763
הלוואות
7.06%
₪ 1,551

25.36%

חשיפה למניות

28.12%

חשיפה לחו"ל

16.47%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 60 ומעלה (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.03
3.44
9.74
9.41
19.85
1.83
3.62
10.75
14.88
44.74
1.69
3.12
9.95
9.7
22.91
1.65
3.69
10.44
9.63
20.53
1.61
4.08
12.99
11.55
21.08
1.57
2.83
8.59
8.85
23.9
1.57
3.02
10.25
10.74
19.18
1.56
3.47
11.37
8.33
19.41
1.56
2.60
8.85
7.46
19.15
1.55
2.71
10.42
10.83
23.1
1.52
3.59
11.46
12.7
26.91
1.51
2.94
8.94
5.17
14.27
1.51
3.03
9.64
10.31
25.94
1.49
3.44
10.55
9.12
16.66
1.47
2.77
9.8
13.19
29.58
1.47
3.20
9.22
6.92
14.76

תשואות העבר של מור מנורה מבטחים 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.14
פברואר
1.30
מרץ
1.37
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.83
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.09
פברואר
-1.89
מרץ
0.59
אפריל
0.98
מאי
0.85
יוני
1.26
יולי
1.77
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
-2.72
נובמבר
3.31
דצמבר
2.05
תשואה מצטברת
7.01
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.58
פברואר
-1.15
מרץ
-0.03
אפריל
-1.10
מאי
-2.39
יוני
-1.31
יולי
2.33
אוגוסט
-1.51
ספטמבר
-3.28
אוקטובר
1.44
נובמבר
1.06
דצמבר
-1.27
תשואה מצטברת
-8.58
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.89
פברואר
0.07
מרץ
1.04
אפריל
1.21
מאי
0.82
יוני
0.49
יולי
0.49
אוגוסט
1.08
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
1.48
נובמבר
0.26
דצמבר
0.79
תשואה מצטברת
8.43
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-1.39
מרץ
-8.88
אפריל
4.27
מאי
1.52
יוני
-0.67
יולי
1.70
אוגוסט
1.95
ספטמבר
-1.41
אוקטובר
0.21
נובמבר
3.38
דצמבר
1.34
תשואה מצטברת
1.62
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.19
פברואר
1.10
מרץ
0.70
אפריל
1.26
מאי
-0.47
יוני
1.49
יולי
0.70
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
0.97
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.54
דצמבר
0.58
תשואה מצטברת
10.03

מחשבון תשואה של מור מנורה מבטחים 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מור מנורה מבטחים 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מור מנורה מבטחים 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.09
פברואר
-1.89
מרץ
0.59
אפריל
0.98
מאי
0.85
יוני
1.26
יולי
1.77
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
-2.72
נובמבר
3.31
דצמבר
2.05
תשואה מצטברת
7.01
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.58
פברואר
-1.15
מרץ
-0.03
אפריל
-1.10
מאי
-2.39
יוני
-1.31
יולי
2.33
אוגוסט
-1.51
ספטמבר
-3.28
אוקטובר
1.44
נובמבר
1.06
דצמבר
-1.27
תשואה מצטברת
-8.58
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.89
פברואר
0.07
מרץ
1.04
אפריל
1.21
מאי
0.82
יוני
0.49
יולי
0.49
אוגוסט
1.08
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
1.48
נובמבר
0.26
דצמבר
0.79
תשואה מצטברת
8.43
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-1.39
מרץ
-8.88
אפריל
4.27
מאי
1.52
יוני
-0.67
יולי
1.70
אוגוסט
1.95
ספטמבר
-1.41
אוקטובר
0.21
נובמבר
3.38
דצמבר
1.34
תשואה מצטברת
1.62
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.19
פברואר
1.10
מרץ
0.70
אפריל
1.26
מאי
-0.47
יוני
1.49
יולי
0.70
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
0.97
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.54
דצמבר
0.58
תשואה מצטברת
10.03
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מור מנורה מבטחים 60 ומעלה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים