חברת הביטוח מנורה לוגו

מור מנורה מבטחים 60 ומעלה

מנורה חברת ביטוח

-2.72
/
אוקטובר
תאריך הקמה
19/10/2015
מספר האוצר
9791
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
21
צבירה נטו (במליונים)
3
דמי ניהול ממוצעים
0.24%
דמי ניהול מהפקדה
1.45%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

23.54%

חשיפה למניות

29.86%

חשיפה לחו"ל

14.87%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.72
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.28
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.11
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.42
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.44
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.17
3 שנים ממוצעת
1.77
5 שנים ממוצעת
2.01
שנת 2019
10.03
שנת 2020
1.62
שנת 2021
8.43
שנת 2022
-8.58
מדד שארפ
-1.38
שארפ כל הקופות
-1.33
אלפא שנתית
-0.6
יחס נזילות
88.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.51
סטיית תקן 60 חודשים
1.87
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מור מנורה מבטחים 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.276
266.14
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.008
418.75
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.253
52.76
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.099
20.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.193
40.2
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.157
32.83
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.805
2670.7
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
14.29
2980.39
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.16
450.59
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.312
65.05
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.147
30.73
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.08
16.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.05
10.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.023
4.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.622
129.82
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.274
57.12
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.016
3.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.526
109.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.008
1.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.276
683.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
11.008
2295.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.444
92.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.817
587.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.533
319.75
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.233
48.59
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.69
769.69
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.729
360.7
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
8.119
1693.38
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.548
114.37
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.122
25.39
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.04
-8.41
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.193
40.22
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.03
6.29
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.441
92.03
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.211
669.66
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.856
595.66
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.839
174.9
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.193
40.22
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.03
6.29
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.186
38.73
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.689
-143.79
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.003
0.64
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.002
-0.42
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.01
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.136
-28.32
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.354
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.92
191.78
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
4.03
840.56
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.78
162.76
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.38
287.87
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.037
216.25
פח"ק/פר"י
1.313
273.82
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.02
-4.14
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.02
4.1
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.232
674.06
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
4.072
849.37
מק"מ
3.079
642.16
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.005
0.94
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
3.052
3.052
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.722
150.61
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
0.024
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.114
23.86
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.024
4.97
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במור מנורה מבטחים 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
26.80%
₪ 5,589
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.65%
₪ 135
מזומנים ושווי מזומנים
9.65%
₪ 2,013
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
18.45%
₪ 3,848
אג"ח ממשלתיות סחירות
32.80%
₪ 6,842
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
0.41%
₪ 85
קרנות נאמנות
3.78%
₪ 788
הלוואות
7.46%
₪ 1,557

23.54%

חשיפה למניות

29.86%

חשיפה לחו"ל

14.87%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 60 ומעלה (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.16
5.05
3.88
6.14

מובילה בתשואות

קופה פודה

-0.65
3.18
2.07
2.75
6.31

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.68
4.27
4.95
7.97
14.82

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.79
5.23
4.77
9.8
14.84

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.83
2.99
2.37
4.43
8.48

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.01
3.31
3.42
6.85
13.9

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.14
4.15
3.22
9.77
12.93

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.22
2.82
2.58
5.47
17.97

קופה פודה

-1.25
5.38
5.12
12.25
20.34

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.26
4.11
3.96
9.14
17.13

קופה פופולארית

-1.28
2.65
1.6
4.28
8.26

קופה סקטוריאלית

-1.3
2.39
1.52
3.52
7.78

קופה סקטוריאלית

-1.31
3.24
1.95
5.74
9.51

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.33
3.37
2.16
4.27
8.21

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של מור מנורה מבטחים 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.09
פברואר
-1.89
מרץ
0.59
אפריל
0.98
מאי
0.85
יוני
1.26
יולי
1.77
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
-2.72
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.50
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.58
פברואר
-1.15
מרץ
-0.03
אפריל
-1.10
מאי
-2.39
יוני
-1.31
יולי
2.33
אוגוסט
-1.51
ספטמבר
-3.28
אוקטובר
1.44
נובמבר
1.06
דצמבר
-1.27
תשואה מצטברת
-8.58
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.89
פברואר
0.07
מרץ
1.04
אפריל
1.21
מאי
0.82
יוני
0.49
יולי
0.49
אוגוסט
1.08
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
1.48
נובמבר
0.26
דצמבר
0.79
תשואה מצטברת
8.43
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-1.39
מרץ
-8.88
אפריל
4.27
מאי
1.52
יוני
-0.67
יולי
1.70
אוגוסט
1.95
ספטמבר
-1.41
אוקטובר
0.21
נובמבר
3.38
דצמבר
1.34
תשואה מצטברת
1.62
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.19
פברואר
1.10
מרץ
0.70
אפריל
1.26
מאי
-0.47
יוני
1.49
יולי
0.70
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
0.97
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.54
דצמבר
0.58
תשואה מצטברת
10.03

מחשבון תשואה של מור מנורה מבטחים 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מור מנורה מבטחים 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מור מנורה מבטחים 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.09
פברואר
-1.89
מרץ
0.59
אפריל
0.98
מאי
0.85
יוני
1.26
יולי
1.77
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
-2.72
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.50
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.58
פברואר
-1.15
מרץ
-0.03
אפריל
-1.10
מאי
-2.39
יוני
-1.31
יולי
2.33
אוגוסט
-1.51
ספטמבר
-3.28
אוקטובר
1.44
נובמבר
1.06
דצמבר
-1.27
תשואה מצטברת
-8.58
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.89
פברואר
0.07
מרץ
1.04
אפריל
1.21
מאי
0.82
יוני
0.49
יולי
0.49
אוגוסט
1.08
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
1.48
נובמבר
0.26
דצמבר
0.79
תשואה מצטברת
8.43
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-1.39
מרץ
-8.88
אפריל
4.27
מאי
1.52
יוני
-0.67
יולי
1.70
אוגוסט
1.95
ספטמבר
-1.41
אוקטובר
0.21
נובמבר
3.38
דצמבר
1.34
תשואה מצטברת
1.62
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.19
פברואר
1.10
מרץ
0.70
אפריל
1.26
מאי
-0.47
יוני
1.49
יולי
0.70
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
0.97
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.54
דצמבר
0.58
תשואה מצטברת
10.03
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מור מנורה מבטחים 60 ומעלה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים