חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים תגמולים עד 50

מנורה חברת ביטוח

2.49
/
מרץ
תאריך הקמה
20/10/2015
מספר האוצר
9793
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
1,338
צבירה נטו (במליונים)
17
דמי ניהול ממוצעים
0.54%
דמי ניהול מהפקדה
0.56%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

56.16%

חשיפה למניות

53.24%

חשיפה לחו"ל

26.56%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.49
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.61
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.14
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.94
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.39
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
34.52
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
3 שנים ממוצעת
4.75
5 שנים ממוצעת
6.11
שנת 2019
13.98
שנת 2020
3.97
שנת 2021
14.87
שנת 2022
-9.66
שנת 2023
9.50
מדד שארפ
0.43
שארפ כל הקופות
0.35
אלפא שנתית
0.12
יחס נזילות
76.3
סטיית תקן 36 חודשים
2.17
סטיית תקן 60 חודשים
2.74
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים תגמולים עד 50

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.85
11381.94
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.27
16994.78
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.138
1844.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.097
1304.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.177
2366.74
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.021
277.19
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.705
22822.48
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.299
30766.67
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.266
3562.91
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.233
3119.11
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.099
1328.28
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
3.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.041
545.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.027
364.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.012
167.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.639
8558.29
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.01
138.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.422
5643.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.007
87.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.961
26245.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.545
87587.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.234
3125.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.455
19472.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.8
10704.76
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.525
7030.27
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.691
116310.18
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.664
62413.65
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.22
16320.82
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
18.934
253392.71
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.641
21965.62
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.122
1638.94
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.03
-400.61
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.539
7207.63
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.233
3119.45
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.012
67076.86
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.555
20815.32
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.963
26269.22
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.539
7207.63
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.07
941.65
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.588
-7864.95
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.517
6913.25
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.006
84.82
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-7.24
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
15.95
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
7.95
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.073
977.82
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.33
513.67
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.072
14348
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.828
51225.89
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.715
9570.15
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0.035
465.21
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.41
18870.96
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.038
513.67
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.395
18670.83
פח"ק/פר"י
4.099
54851.62
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.047
-626.95
זכאים מס הכנסה
-0.07
-937.81
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.438
5860.83
זכויות במקרקעין מניבים
0.029
386.31
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.064
852
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.367
4918.07
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.736
36614.96
מק"מ
0.279
3737.73
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.011
148.86
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.985
1.985
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.492
19970.22
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.05
672.43
קרנות הון סיכון
7.156
15663.7
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.624
21731.28
קרנות השקעה אחרות
1.145
15329.83
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.156
95761.68
קרנות נדל"ן
0.111
1480.99
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.994
53446.34
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים תגמולים עד 50

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
15.57%
₪ 208,420
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.54%
₪ 7,178
מזומנים ושווי מזומנים
8.60%
₪ 115,055
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
43.30%
₪ 579,433
אג"ח ממשלתיות סחירות
4.80%
₪ 64,286
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
16.28%
₪ 217,815
קרנות נאמנות
3.49%
₪ 46,685
הלוואות
7.43%
₪ 99,415

56.16%

חשיפה למניות

53.24%

חשיפה לחו"ל

26.56%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (33)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.18
6.45
15.22
8.89
27.77
3.11
5.90
15.79
8.97
25.91
3.04
4.98
13.17
26.7
50.6
3.01
5.56
14.72
8.58
30.69
2.81
6.09
17.65
14.88
32.5
2.78
6.18
19.19
19.76
50.75
2.74
6.16
15.82
19.35
76.36
2.71
5.39
13.27
10.28
15.62
2.65
5.26
14.9
16.37
36.93
2.64
5.45
16.66
17.79
36.84
2.58
5.71
14.68
13.33
40.51
2.55
5.54
15.43
17.6
38.45
2.55
5.24
16.91
15.18
37.05
2.55
5.46
15.32
16.93
37.08
2.53
5.41
14.92
16.16
35.82
2.49
5.29
14.61
14.94
34.52

תשואות העבר של מנורה מבטחים תגמולים עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.10
פברואר
2.63
מרץ
2.49
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.29
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.52
פברואר
-2.10
מרץ
0.23
אפריל
1.85
מאי
0.55
יוני
2.25
יולי
3.30
אוגוסט
-0.70
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
-3.17
נובמבר
3.34
דצמבר
2.46
תשואה מצטברת
9.50
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.65
פברואר
-0.81
מרץ
0.80
אפריל
-1.84
מאי
-2.78
יוני
-2.82
יולי
3.58
אוגוסט
-1.39
ספטמבר
-5.11
אוקטובר
2.46
נובמבר
1.68
דצמבר
-1.89
תשואה מצטברת
-9.66
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.28
פברואר
1.07
מרץ
1.69
אפריל
2.42
מאי
1.12
יוני
0.81
יולי
0.43
אוגוסט
1.45
ספטמבר
-0.76
אוקטובר
2.56
נובמבר
-0.18
דצמבר
2.11
תשואה מצטברת
14.87
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.19
פברואר
-3.36
מרץ
-12.02
אפריל
6.46
מאי
1.89
יוני
-0.73
יולי
2.99
אוגוסט
2.98
ספטמבר
-1.87
אוקטובר
0.53
נובמבר
5.92
דצמבר
2.28
תשואה מצטברת
3.97
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.30
פברואר
1.37
מרץ
0.66
אפריל
2.05
מאי
-1.19
יוני
2.28
יולי
0.62
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
1.58
אוקטובר
1.43
נובמבר
1.09
דצמבר
0.95
תשואה מצטברת
13.98

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים תגמולים עד 50

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מנורה מבטחים תגמולים עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.52
פברואר
-2.10
מרץ
0.23
אפריל
1.85
מאי
0.55
יוני
2.25
יולי
3.30
אוגוסט
-0.70
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
-3.17
נובמבר
3.34
דצמבר
2.46
תשואה מצטברת
9.50
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.65
פברואר
-0.81
מרץ
0.80
אפריל
-1.84
מאי
-2.78
יוני
-2.82
יולי
3.58
אוגוסט
-1.39
ספטמבר
-5.11
אוקטובר
2.46
נובמבר
1.68
דצמבר
-1.89
תשואה מצטברת
-9.66
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.28
פברואר
1.07
מרץ
1.69
אפריל
2.42
מאי
1.12
יוני
0.81
יולי
0.43
אוגוסט
1.45
ספטמבר
-0.76
אוקטובר
2.56
נובמבר
-0.18
דצמבר
2.11
תשואה מצטברת
14.87
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.19
פברואר
-3.36
מרץ
-12.02
אפריל
6.46
מאי
1.89
יוני
-0.73
יולי
2.99
אוגוסט
2.98
ספטמבר
-1.87
אוקטובר
0.53
נובמבר
5.92
דצמבר
2.28
תשואה מצטברת
3.97
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.30
פברואר
1.37
מרץ
0.66
אפריל
2.05
מאי
-1.19
יוני
2.28
יולי
0.62
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
1.58
אוקטובר
1.43
נובמבר
1.09
דצמבר
0.95
תשואה מצטברת
13.98
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מנורה מבטחים תגמולים עד 50

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים