חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים תגמולים עד 50

מנורה חברת ביטוח

-3.17
/
אוקטובר
תאריך הקמה
20/10/2015
מספר האוצר
9793
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
1,205
צבירה נטו (במליונים)
60
דמי ניהול ממוצעים
0.53%
דמי ניהול מהפקדה
0.51%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

52.31%

חשיפה למניות

54.01%

חשיפה לחו"ל

22.48%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-3.17
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.17
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.27
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.46
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
3 שנים ממוצעת
5.15
5 שנים ממוצעת
4.31
שנת 2019
13.98
שנת 2020
3.97
שנת 2021
14.87
שנת 2022
-9.66
מדד שארפ
0.21
שארפ כל הקופות
0.19
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
72.8
סטיית תקן 36 חודשים
2.26
סטיית תקן 60 חודשים
2.75
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים תגמולים עד 50

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.964
11622.32
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.517
18286.52
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.191
2304
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.111
1335.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.119
1435.39
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.023
279.83
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.889
22765.22
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.108
25405.06
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.319
3840.88
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.236
2840.7
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.111
1342.07
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.049
595.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.031
372.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.014
173.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.47
5669.29
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.207
2494.41
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.018
216.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.469
5648.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.009
110.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.024
24400.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.801
81980.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.274
3306.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.74
20978
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.947
11418.32
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.53
6383.63
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.389
101122.9
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.931
47388.92
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.371
16521.39
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
17.071
205777.43
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.247
15025.64
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.256
3084.58
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.087
-1044.61
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
3.072
37029.49
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.063
762.7
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.333
4018.87
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.742
81269.35
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.765
21271.22
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.906
22978.42
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
3.072
37029.49
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.063
762.7
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.17
2054.08
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-2.151
-25926.72
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.706
8508.05
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.007
83.29
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.005
-54.96
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
1.62
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.297
-3575.73
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.397
594.03
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.052
12681.46
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
4.162
50172.12
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.052
12678.21
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0.042
502.92
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.539
18553.28
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.049
594.03
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.042
12562.99
פח"ק/פר"י
1.243
14977.36
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.046
-558.71
זכאים מס הכנסה
-0.064
-770.6
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.398
4798.24
זכויות במקרקעין מניבים
0.035
419.3
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.019
225.65
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.197
2373.51
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.213
14620.12
מק"מ
0.454
5473.86
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.01
123.96
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.307
2.307
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.516
18275.73
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.067
802.91
קרנות הון סיכון
8.257
16847.84
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.853
22330.22
קרנות השקעה אחרות
1.236
14904.33
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.257
99534.03
קרנות נדל"ן
0.111
1337.97
קרנות נדל"ן בחו"ל
4.79
57736.48
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים תגמולים עד 50

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
17.13%
₪ 206,428
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.61%
₪ 7,312
מזומנים ושווי מזומנים
3.69%
₪ 44,534
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
42.03%
₪ 506,589
אג"ח ממשלתיות סחירות
5.03%
₪ 60,606
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
19.39%
₪ 233,766
קרנות נאמנות
3.83%
₪ 46,203
הלוואות
8.29%
₪ 99,973

52.31%

חשיפה למניות

54.01%

חשיפה לחו"ל

22.48%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.39
7.15
7.96
28.8
42.77

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.94
6.87
6.53
19.75
32.18

קופה פופולארית

-2.03
7.78
5.15
10.39
7.69

קופה פודה

-2.04
7.60
6.55
9.25
18.21

קופה סקטוריאלית

-2.15
4.65
3.41
10.68
14.59

קופה סקטוריאלית

-2.16
4.66
3.87
7.87
21.86

קופה פודה

-2.21
5.68
5.41
7.79
14.29

קופה סקטוריאלית

-2.27
5.81
4.53
11.83
22.71

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.28
7.08
5.57
13.89
18.78

קופה סקטוריאלית

-2.31
4.19
1.72
10.05
17.01

קופה סקטוריאלית

-2.36
4.39
2.58
12.76
18.3

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.36
7.13
5.54
14.59
19.91

קופה סקטוריאלית

-2.49
9.76
5.89
17.69
24.08

תשואות העבר של מנורה מבטחים תגמולים עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.52
פברואר
-2.10
מרץ
0.23
אפריל
1.85
מאי
0.55
יוני
2.25
יולי
3.30
אוגוסט
-0.70
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
-3.17
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.42
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.65
פברואר
-0.81
מרץ
0.80
אפריל
-1.84
מאי
-2.78
יוני
-2.82
יולי
3.58
אוגוסט
-1.39
ספטמבר
-5.11
אוקטובר
2.46
נובמבר
1.68
דצמבר
-1.89
תשואה מצטברת
-9.66
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.28
פברואר
1.07
מרץ
1.69
אפריל
2.42
מאי
1.12
יוני
0.81
יולי
0.43
אוגוסט
1.45
ספטמבר
-0.76
אוקטובר
2.56
נובמבר
-0.18
דצמבר
2.11
תשואה מצטברת
14.87
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.19
פברואר
-3.36
מרץ
-12.02
אפריל
6.46
מאי
1.89
יוני
-0.73
יולי
2.99
אוגוסט
2.98
ספטמבר
-1.87
אוקטובר
0.53
נובמבר
5.92
דצמבר
2.28
תשואה מצטברת
3.97
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.30
פברואר
1.37
מרץ
0.66
אפריל
2.05
מאי
-1.19
יוני
2.28
יולי
0.62
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
1.58
אוקטובר
1.43
נובמבר
1.09
דצמבר
0.95
תשואה מצטברת
13.98

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים תגמולים עד 50

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מנורה מבטחים תגמולים עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.52
פברואר
-2.10
מרץ
0.23
אפריל
1.85
מאי
0.55
יוני
2.25
יולי
3.30
אוגוסט
-0.70
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
-3.17
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.42
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.65
פברואר
-0.81
מרץ
0.80
אפריל
-1.84
מאי
-2.78
יוני
-2.82
יולי
3.58
אוגוסט
-1.39
ספטמבר
-5.11
אוקטובר
2.46
נובמבר
1.68
דצמבר
-1.89
תשואה מצטברת
-9.66
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.28
פברואר
1.07
מרץ
1.69
אפריל
2.42
מאי
1.12
יוני
0.81
יולי
0.43
אוגוסט
1.45
ספטמבר
-0.76
אוקטובר
2.56
נובמבר
-0.18
דצמבר
2.11
תשואה מצטברת
14.87
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.19
פברואר
-3.36
מרץ
-12.02
אפריל
6.46
מאי
1.89
יוני
-0.73
יולי
2.99
אוגוסט
2.98
ספטמבר
-1.87
אוקטובר
0.53
נובמבר
5.92
דצמבר
2.28
תשואה מצטברת
3.97
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.30
פברואר
1.37
מרץ
0.66
אפריל
2.05
מאי
-1.19
יוני
2.28
יולי
0.62
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
1.58
אוקטובר
1.43
נובמבר
1.09
דצמבר
0.95
תשואה מצטברת
13.98
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מנורה מבטחים תגמולים עד 50

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים