חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה לבני 50 ומטה

כלל חברת ביטוח

-2.24
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.02
מספר האוצר
9654
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
27
צבירה נטו (במליונים)
4,731
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

48.48%

חשיפה למניות

54.21%

חשיפה לחו"ל

25.99%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.24
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.81
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
27.65
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.68
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
38.22
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.54
3 שנים ממוצעת
8.48
5 שנים ממוצעת
6.69
שנת 2019
13.65
שנת 2020
7.15
שנת 2021
16.73
שנת 2022
-4.63
מדד שארפ
0.27
שארפ כל הקופות
0.22
אלפא שנתית
2.88
יחס נזילות
80.6
סטיית תקן 36 חודשים
2.04
סטיית תקן 60 חודשים
2.34
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
5.46%
₪ 1,468,715
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.89%
₪ 238,401
מזומנים ושווי מזומנים
12.08%
₪ 3,247,649
אג"ח מיועדות
27.94%
₪ 7,509,958
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
35.25%
₪ 9,473,687
אג"ח ממשלתיות סחירות
0.74%
₪ 199,177
פיקדונות
0.15%
₪ 40,056
נכסים אחרים
8.69%
₪ 2,336,118
קרנות נאמנות
5.13%
₪ 1,379,775
הלוואות
3.66%
₪ 984,957

48.48%

חשיפה למניות

54.21%

חשיפה לחו"ל

25.99%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.63
8.81
10.25

קופה פופולארית

-2.04
6.54
6.22
26
39.1

קופה פודה

-2.05
7.05
7.15
15.24
32.68

קופה פודה

-2.14
4.28
4.17
23.66
34.01

קופה פופולארית

-2.22
5.67
5.06
24.49
34.69

קופה פופולארית

-2.23
8.78
5.83

קופה פודה

-2.24
4.33
3.81
27.65
38.22

קופה פופולארית

-2.56
4.93
4.47
28.34
39.03

קופה פופולארית

-2.65
6.36
5.77
22.64
29.46

קופה פודה

מחשבון תשואה של כלל פנסיה לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
24.758
6654478.33
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.818
488542.32
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.086
23109.94
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.125
33674.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.094
25273.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.23
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.018
4811.23
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.003
840.33
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.289
77568.24
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.219
58942.89
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.033
8786.69
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.17
45785.23
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.086
23109.94
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
583.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.019
5159.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.02
5346.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.002
486.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.623
167574.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
453.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.136
36609.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.738
198320.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.004
1168.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.128
34415.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.133
35819.81
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.675
181322.23
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.225
851591.93
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.168
851591.93
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.951
0.951
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.361
365839.13
אופציה מסוג Warrant
0.005
1261.97
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.099
-26678.09
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.247
-66492.23
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.442
-387575.59
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.007
1872.43
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
12.425
3339780.02
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.023
6297.61
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.567
421173.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.247
-66492.23
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
275.4
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.289
-346401.07
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.823
221239.34
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.032
8560.63
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.006
-1551.55
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.004
0.004
אופציות מסוג Warrants
0.001
1261.97
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.009
2514.03
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.259
69555.34
פח"ק/פר"י
2.289
615291.89
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.054
14460.81
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.038
10322.61
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
1.047
281394.08
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.287
77097.78
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.213
326129.94
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.596
160107.97
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.225
60349.64
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.008
2210.74
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.141
37845.5
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.001
400.15
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.238
63943.41
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.7
1263207.57
מק"מ
0.027
7253.95
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
5.04
1354688.37
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.848
2014623.83
קרנות הון סיכון
0.192
76540.64
חייבים שונים
0.004
982.26
זכאים
-0.077
-20575.65
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.495
2014623.83
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.285
76540.64
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.227
61127.89
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.446
119848.13
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.207
55610.2
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.27
610235.03
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.23
61823.03
קרנות גידור
0.069
18469.51
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.769
475506.9
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.731
196464.74
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
2.633
707803.23

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.17
פברואר
-1.00
מרץ
0.58
אפריל
1.30
מאי
0.45
יוני
2.15
יולי
2.24
אוגוסט
-0.52
ספטמבר
-0.77
אוקטובר
-2.24
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.33
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.22
פברואר
0.06
מרץ
1.15
אפריל
-1.23
מאי
-1.62
יוני
-2.52
יולי
3.47
אוגוסט
-0.31
ספטמבר
-4.12
אוקטובר
2.35
נובמבר
1.32
דצמבר
-1.80
תשואה מצטברת
-4.63
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.44
פברואר
1.60
מרץ
1.67
אפריל
1.97
מאי
1.98
יוני
0.41
יולי
-0.21
אוגוסט
2.06
ספטמבר
-0.49
אוקטובר
2.87
נובמבר
0.04
דצמבר
2.29
תשואה מצטברת
16.73
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.18
פברואר
-2.74
מרץ
-9.29
אפריל
4.84
מאי
1.32
יוני
0.14
יולי
2.44
אוגוסט
2.81
ספטמבר
-1.39
אוקטובר
0.21
נובמבר
6.68
דצמבר
3.02
תשואה מצטברת
7.15
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.10
פברואר
1.28
מרץ
0.80
אפריל
2.03
מאי
-1.71
יוני
2.46
יולי
0.43
אוגוסט
-0.68
ספטמבר
1.03
אוקטובר
1.77
נובמבר
1.19
דצמבר
1.26
תשואה מצטברת
13.65
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!