חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה לבני 50 ומטה

כלל חברת ביטוח

2.58
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
-0.02
מספר האוצר
9654
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
30
צבירה נטו (במליונים)
2,822
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

51.5%

חשיפה למניות

51.76%

חשיפה לחו"ל

25.42%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.58
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.3
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.05
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.47
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.56
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
48.47
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.66
3 שנים ממוצעת
6.99
5 שנים ממוצעת
8.23
שנת 2019
13.65
שנת 2020
7.15
שנת 2021
16.73
שנת 2022
-4.63
שנת 2023
9.61
מדד שארפ
0.51
שארפ כל הקופות
0.45
אלפא שנתית
2.4
יחס נזילות
80.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.82
סטיית תקן 60 חודשים
2.31
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
4.07%
₪ 1,231,926
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.82%
₪ 247,659
מזומנים ושווי מזומנים
8.29%
₪ 2,506,942
אג"ח מיועדות
27.12%
₪ 8,201,594
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
37.52%
₪ 11,348,444
אג"ח ממשלתיות סחירות
0.52%
₪ 158,740
פיקדונות
0.30%
₪ 89,960
נכסים אחרים
11.80%
₪ 3,569,324
קרנות נאמנות
5.52%
₪ 1,668,790
הלוואות
4.04%
₪ 1,221,437

51.5%

חשיפה למניות

51.76%

חשיפה לחו"ל

25.42%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.31
5.88
16.68
16.8
43.33
2.7
5.87
18
2.63
5.71
16.33
23.51
43.09
2.62
4.97
13.98
22.72
45.3
2.58
5.55
15.21
25.73
52.07
2.58
5.17
13.3
22.47
48.47
2.5
4.78
12.34
21.49
43.35
2.5
6.27
18.68
2.44
4.84
15.38
24.23
50.99

מחשבון תשואה של כלל פנסיה לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
22.337
6755719.7
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.33
402334.44
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.031
9298.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.182
54962.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.028
8407.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.242
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.02
6184.29
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.075
22586.7
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.316
95604.38
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.116
34942.82
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.015
4564.66
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.031
9298.02
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
563.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.02
6046.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.026
7934.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.002
478.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.614
185769.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
410.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.091
27560.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.666
201505.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.003
834.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.082
24949.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.127
38443.72
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.924
279437.19
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
9.29
1163208.12
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.846
1163208.12
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.019
1.019
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.679
507844.85
אופציה מסוג Warrant
0.016
4770.18
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.007
-2115.06
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.281
84935.1
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.143
43160.86
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.007
2246.62
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.769
3559515.56
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.02
6065.14
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.11
335591.62
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.281
84935.1
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
546.94
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.087
26262.47
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.7
211768.36
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.01
3087.94
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.005
-1378.84
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
0.001
אופציות מסוג Warrants
0.001
4770.18
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.055
16612.18
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.247
74604.85
פח"ק/פר"י
0.665
201098.11
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.033
9856.55
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.952
287934.16
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.712
215265.64
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.043
315562.74
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.858
259570.54
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.194
58642.99
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.169
51166.27
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.128
38794
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.001
415.91
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.022
6775.82
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.419
126576.97
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
6.755
2043157.65
מק"מ
0.003
1041.3
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.869
262685.83
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.827
2066383.36
קרנות הון סיכון
0.158
81666.78
חייבים שונים
0.04
12097.04
זכאים
-0.112
-33745
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.832
2066383.36
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.27
81666.78
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.197
59635.94
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.407
123149.35
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.213
64439.59
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.103
636074.69
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.242
73341.98
קרנות גידור
0.063
19200.57
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.753
530281.61
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.629
190112.82
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
3.136
948395.43

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.09
פברואר
2.43
מרץ
2.58
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.17
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.17
פברואר
-1.00
מרץ
0.58
אפריל
1.30
מאי
0.45
יוני
2.15
יולי
2.24
אוגוסט
-0.52
ספטמבר
-0.77
אוקטובר
-2.24
נובמבר
2.68
דצמבר
2.31
תשואה מצטברת
9.61
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.22
פברואר
0.06
מרץ
1.15
אפריל
-1.23
מאי
-1.62
יוני
-2.52
יולי
3.47
אוגוסט
-0.31
ספטמבר
-4.12
אוקטובר
2.35
נובמבר
1.32
דצמבר
-1.80
תשואה מצטברת
-4.63
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.44
פברואר
1.60
מרץ
1.67
אפריל
1.97
מאי
1.98
יוני
0.41
יולי
-0.21
אוגוסט
2.06
ספטמבר
-0.49
אוקטובר
2.87
נובמבר
0.04
דצמבר
2.29
תשואה מצטברת
16.73
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.18
פברואר
-2.74
מרץ
-9.29
אפריל
4.84
מאי
1.32
יוני
0.14
יולי
2.44
אוגוסט
2.81
ספטמבר
-1.39
אוקטובר
0.21
נובמבר
6.68
דצמבר
3.02
תשואה מצטברת
7.15
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.10
פברואר
1.28
מרץ
0.80
אפריל
2.03
מאי
-1.71
יוני
2.46
יולי
0.43
אוגוסט
-0.68
ספטמבר
1.03
אוקטובר
1.77
נובמבר
1.19
דצמבר
1.26
תשואה מצטברת
13.65
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!