משיכת כספי פנסיה לפני סיום עבודה

במידה ואתם צריכים לבצע משיכה מקרן פנסיה, ראוי שתכירו את האפשרויות שיחסכו לכם 35% קנס. נוסיף שמשיכה מקרן פנסיה צריך להיות מוצא אחרון אך במידה וזה המצב, חשוב מאוד להכיר את הזכויות וההשלכות.
משיכת כספי פנסיה מבלי להתפטר
אם רוצים, אפשר גם רק להקשיב 🎧

קרנות הפנסיה אמנם נועדו לאפשר קצבה חודשית לאחר הפרישה מעבודה, אך לעיתים ניתן למשוך כספים מהן גם לפני סיום העבודה. במאמר הבא נסביר מתי וכיצד ניתן לבצע משיכת כספי פנסיה לפני סיום עבודה, מהן ההשלכות האפשריות שלה ומהם החריגים המאפשרים משיכה ללא תשלום מס.

משיכת כספי פנסיה ללא סיום עבודה

משיכת כספי הפנסיה לפני הפרישה כרוכה בתשלום מס בדרך כלל. רכיב התגמולים בפנסיה חייב במס של 35% או בהתאם לשיעור המס השולי של המבקש, לפי הגבוה מבניהם – אם מבקשים למשוך אותו לפני הפרישה שלא בדרך של היוון.

את רכיב הפיצויים לעומת זאת, ניתן למשוך בסוף תקופת ההעסקה אצל מעסיק נתון, בהצגת טופס 161.

עם זאת, ישנם מספר חריגים שבהם אפשר למשוך כספי פנסיה ללא סיום עבודה וללא תשלום מס, כמו במקרה של פטירת החוסך, אם יש מיעוט הכנסות, במקרה של נכות מעל 75% או לצורך כיסוי הוצאות רפואיות.

האם אפשר למשוך כספי פנסיה בלי להתפטר?

ככלל, קרנות הפנסיה נועדו להבטיח יציבות כלכלית לאחר הפרישה. ההפקדות לקרנות הפנסיה מסווגות לשתיים: הפקדה לרכיב תגמולים והפקדה לרכיב פיצויים.

גם העובד וגם המעסיק מפקידים לרכיבים הללו, על מנת לצבור סכום שיאפשר לקבל קצבה חודשית קבועה עם סיום העבודה או בהגעה לגיל פרישה. בגיל הפרישה החוקי מהעבודה, קצבה זו למעשה משלימה את קצבת הזקנה מהביטוח הלאומי, ומבטיחה רמת חיים נאותה לגמלאים.

עם זאת, חרף ייעודם המקורי של כספים אלו, אפשר לבצע משיכת כספי פנסיה גם לפני סיום העבודה, כפי שנפרט בהמשך.

משיכת פנסיה ללא התפטרות והשלכות המיסוי הנלוות אליה

כדי למשוך את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה, יש צורך לסיים את העבודה אצל המעסיק שהפקיד כספים לקרן הפנסיה של העובד ולהציג את טופס 161 המאשר זאת.

לעומת זאת, את כספי התגמולים ניתן למשוך בכל עת, גם אם העובד עדיין מועסק. אולם, ממשלת ישראל הטילה מס כבד של 35% על משיכות מוקדמות של כספי התגמולים לפני גיל הפרישה, על מנת למנוע אותן ולשמור על יציבות קרנות הפנסיה לטובת כיסוי הוצאות המחייה של העמית לאחר צאתו לגמלאות.

האפשרות למשיכת כספי הפנסיה עם פטור ממס בגיל הפרישה

מי שעבר את גיל הפרישה והחיסכון הפנסיוני שלו אינו מאפשר קבלת קצבה חודשית משמעותית, יכול למשוך את הכספים שנצברו בקרן כסכום חד פעמי מהוון, ללא תשלום מס. נכון לשנת 2024, אם החיסכון הפנסיוני המשולב של חוסך יחיד איננו עולה על סכום של 104,140 ש"ח, הוא רשאי למשוך את הכספים במשיכה פטורה ממס.

נסיבות ספציפיות המאפשרות משיכה פטורה ממס של מרכיב התגמולים בקרן הפנסיה

קיימות נסיבות ספציפיות המאפשרות משיכה פטורה ממס של מרכיב התגמולים בקרן הפנסיה, ובהן: פטירת החוסך, נכות העולה על 75 אחוזים, וכן נשיאה בהוצאות רפואיות השוות בגובהן ללפחות מחצית מההכנסה השנתית של הפרט. במקרים אלה ניתן לבצע משיכה ממרכיב התגמולים ללא תשלום מס.

משיכת כספי פיצויים ללא פיטורים

רוב כספי החיסכון בקרנות הפנסיה הם בצורת קרנות תגמולים. אם רוצים למשוך כספים אלה לפני סיום העבודה, חשוב להכיר היטב את התנאים הספציפיים בתוכנית הפנסיה האישית.

גם הבנה של השלכות המס של משיכה כזו ושל החיסכון הפוטנציאלי עד הפרישה – הכרחיות. במקרים מסוימים, אפשר להיעזר בייעוץ פנסיוני מקצועי על מנת לבדוק אם ניתן לבצע משיכה מוקדמת מקרנות התגמולים ללא תשלום מס.

משיכת כספי הפיצויים מקרן פנסיה כרוכה בהעברתם אל קופת גמל

כדי למשוך כספי תגמולים מהפנסיה, ראשית יש להעביר אותם לקופת גמל, מאחר שלא ניתן למשוך ישירות מקרן הפנסיה.

לשם כך, העמית צריך להגיש בקשה רשמית לגוף המנהל את קרן הפנסיה שלו, בצירוף אישור המעסיק. עם זאת, יש לנקוט משנה זהירות – כל משיכה כזו עלולה להשפיע הן על המיסוי והן על גובה הקצבה החודשית בפרישה. דהיינו, גישה מוקדמת לכספים עלולה לפגוע ביציבות הכלכלית בעתיד.

משיכת כספי פנסיה ללא טופס 161

אפשר למשוך את כספי הפנסיה גם מבלי להתפטר, קרי לבצע משיכת כספי פנסיה ללא טופס 161 מהמעסיק. זאת בהינתן עמידה בתנאים חריגים מסוימים, הפוטרים ממס על משיכת רכיב התגמולים, כגון במקרה של פטירת החוסך או נכות מעל 75%.

כמו כן, הוצאות רפואיות (שאינן קוסמטיות או דנטליות) בגובה יותר ממחצית ההכנסה השנתית, יכולות לשמש עילה למשיכה פטורה ממס.

האם ניתן למשוך את כספי הפנסיה לפני גיל הפרישה מעבודה או בפרישה מוקדמת?

כפי שציינו קודם, מטרת קרן הפנסיה היא להבטיח קצבה חודשית לכל החיים לאדם הפורש מעבודתו בגיל הפרישה החוקי. הדבר מתבצע על בסיס "מקדם המרה", המביא בחשבון משתנים כמו מין, גיל פרישה ותוחלת חיים.

עם זאת, ניתן לצפות לקבל את כספי הפנסיה למשך שארית חייו של החוסך, ללא קשר לסיבת הפרישה. יחד עם זאת, מי ששוקל משיכה מוקדמת צריך להיות מודע להשפעה השלילית של בחירתו לטווח ארוך, מכיוון שהיא תמיד מקטינה את הסכום הכולל של הפנסיה שיתקבל.

לסיכום

על אף שקרנות הפנסיה בישראל נועדו להבטיח קצבה חודשית בגיל הפרישה, ניתן במקרים מסוימים למשוך כספים מהן גם לפני סיום העבודה. כפי שראינו במאמר זה, רכיב התגמולים ניתן למשיכה בכל עת, אך הדבר כרוך בתשלום מס של 35%.

מנגד, רכיב הפיצויים ניתן למשיכה עם סיום העבודה, בכפוף להצגת טופס 161. עם זאת, קיימים כאמור, מספר חריגים המאפשרים משיכה פטורה ממס ללא הכרח בהגעה לגיל הפרישה מעבודה או סיום העסקה. כך בנסיבות של פטירה חו"ח, נכות, או הוצאות רפואיות גבוהות.

בכל מקרה, מומלץ להיוועץ באנשי מקצוע לפני ביצוע מהלך שעלול לפגוע בחיסכון העתידי.

מה תמצאו בכתבה

  • קרן פנסיה
  • 4 דקות
נושא הפנסיה גדול מעבר לדמי ניהול ותשואות, ישנן החלטות שצר...
40.77% תשואה.מתקדמים לקרן פנסיה ומרוויחים!
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.