לוגו מיטב דש

מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות

מיטב בית השקעות

1.56
/
מרץ
תאריך הקמה
21/09/2003
מספר האוצר
874
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
3,762
צבירה נטו (במליונים)
-332
דמי ניהול ממוצעים
0.51%
דמי ניהול מהפקדה
0.41%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

24.59%

חשיפה למניות

57.33%

חשיפה לחו"ל

17.48%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.56
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.91
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.79
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.01
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
29.05
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
3 שנים ממוצעת
3.85
5 שנים ממוצעת
5.23
שנת 2019
10.30
שנת 2020
4.93
שנת 2021
11.48
שנת 2022
-6.18
שנת 2023
7.85
מדד שארפ
-0.19
שארפ כל הקופות
-0.31
אלפא שנתית
1.56
יחס נזילות
77.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.34
סטיית תקן 60 חודשים
1.61
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.415
90843.43
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.61
60583.64
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.735
27639.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.321
12093.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.782
29415.57
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.986
37077.02
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.079
379191.04
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.453
317998.51
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.765
104018
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.403
52787.49
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.137
5155.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
4.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.438
16461.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.527
19840.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.122
4604.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.103
3863.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.222
45957.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.43
16177.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.628
61256.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.713
403056.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.32
12034.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.381
51966.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.957
36012.24
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.101
3781.43
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.151
5680.6
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.776
179697.87
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.622
61013.52
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.045
1684
מניות לא סחירות
0.175
6579.09
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.955
111179.02
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.529
19904.62
אופציה מסוג Warrant
0
1.4
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.004
-132.39
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.011
402.95
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.071
2682.7
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-117.96
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.181
44449.38
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.801
255875.67
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.036
1367.69
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.242
9111.08
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.321
12089.73
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.011
402.95
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.071
2682.7
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.042
1595.44
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-117.96
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.147
-5528.41
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.3
11273.49
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
1.19
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.008
-287.31
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.003
115.05
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
75.02
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.056
2096.24
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.384
14453.8
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.113
4265.97
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.27
85386.55
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.184
44528.43
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.166
6229.68
הלוואות לא מובטחות
0.75
28205.45
הלוואות לעמיתים
2.625
98768.53
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.857
32237.43
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.025
928.72
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.242
9104.69
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.168
6321.29
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.57
פח"ק/פר"י
0.365
13723.24
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.943
35480.99
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.09
-3373.56
זכאים מס הכנסה
-0.005
-201.12
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.21
7889.03
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.666
25055.09
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.053
39608.13
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.691
0.691
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.666
2.666
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.103
3861.12
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.417
15678.48
קרנות גידור
0.109
4100.39
קרנות גידור בחו"ל
0.425
15984.83
קרנות הון סיכון
9.74
5825.25
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.064
2416.14
קרנות השקעה אחרות
2.663
100177.43
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.74
366417.68
קרנות נדל"ן
0.545
20511.47
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.234
84032.76
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב גמל אג"ח עד 25% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
23.25%
₪ 874,790
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.36%
₪ 88,753
מזומנים ושווי מזומנים
3.14%
₪ 118,294
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
18.02%
₪ 678,035
אג"ח ממשלתיות סחירות
23.69%
₪ 891,072
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
17.14%
₪ 644,970
קרנות נאמנות
3.88%
₪ 145,863
הלוואות
8.52%
₪ 320,397

24.59%

חשיפה למניות

57.33%

חשיפה לחו"ל

17.48%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (11)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
4.67
5.73
7.85
1.8
2.84
10.3
12.42
26.37
1.76
3.38
11.07
14.77
1.63
2.57
8.57
8.13
20.61
1.56
2.84
9.91
12.01
29.05
1.27
2.22
8.21
5.52
1.24
2.34
8.27
6.81
21.28
1.21
2.57
7.77
10.86
24.75
0.98
1.66
5.81
8.28
19.66
0.83
1.30
5.43
6.37
19.34
0.73
1.33
4.69
5.89
14.85

תשואות העבר של מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול משולב מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.35
פברואר
0.91
מרץ
1.56
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.84
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.93
פברואר
-1.63
מרץ
0.64
אפריל
1.27
מאי
0.92
יוני
0.88
יולי
1.55
אוגוסט
0.07
ספטמבר
-1.04
אוקטובר
-1.78
נובמבר
2.92
דצמבר
1.97
תשואה מצטברת
7.85
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.37
פברואר
-0.41
מרץ
0.24
אפריל
-0.92
מאי
-1.84
יוני
-1.23
יולי
2.09
אוגוסט
-0.85
ספטמבר
-2.94
אוקטובר
1.03
נובמבר
1.11
דצמבר
-1.16
תשואה מצטברת
-6.18
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.95
פברואר
0.79
מרץ
1.79
אפריל
1.58
מאי
1.27
יוני
0.54
יולי
0.42
אוגוסט
1.42
ספטמבר
-0.24
אוקטובר
1.50
נובמבר
0.26
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
11.48
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.39
פברואר
-1.55
מרץ
-6.53
אפריל
3.93
מאי
1.10
יוני
-0.63
יולי
1.97
אוגוסט
2.43
ספטמבר
-0.86
אוקטובר
0.34
נובמבר
3.30
דצמבר
1.36
תשואה מצטברת
4.93
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.47
פברואר
0.96
מרץ
0.57
אפריל
1.28
מאי
-0.62
יוני
1.30
יולי
0.52
אוגוסט
-0.01
ספטמבר
1.10
אוקטובר
0.87
נובמבר
0.57
דצמבר
0.86
תשואה מצטברת
10.30

מחשבון תשואה של מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול משולב מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.93
פברואר
-1.63
מרץ
0.64
אפריל
1.27
מאי
0.92
יוני
0.88
יולי
1.55
אוגוסט
0.07
ספטמבר
-1.04
אוקטובר
-1.78
נובמבר
2.92
דצמבר
1.97
תשואה מצטברת
7.85
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.37
פברואר
-0.41
מרץ
0.24
אפריל
-0.92
מאי
-1.84
יוני
-1.23
יולי
2.09
אוגוסט
-0.85
ספטמבר
-2.94
אוקטובר
1.03
נובמבר
1.11
דצמבר
-1.16
תשואה מצטברת
-6.18
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.95
פברואר
0.79
מרץ
1.79
אפריל
1.58
מאי
1.27
יוני
0.54
יולי
0.42
אוגוסט
1.42
ספטמבר
-0.24
אוקטובר
1.50
נובמבר
0.26
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
11.48
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.39
פברואר
-1.55
מרץ
-6.53
אפריל
3.93
מאי
1.10
יוני
-0.63
יולי
1.97
אוגוסט
2.43
ספטמבר
-0.86
אוקטובר
0.34
נובמבר
3.30
דצמבר
1.36
תשואה מצטברת
4.93
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.47
פברואר
0.96
מרץ
0.57
אפריל
1.28
מאי
-0.62
יוני
1.30
יולי
0.52
אוגוסט
-0.01
ספטמבר
1.10
אוקטובר
0.87
נובמבר
0.57
דצמבר
0.86
תשואה מצטברת
10.30
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים