לוגו מיטב דש

מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות

מיטב בית השקעות

-1.78
/
אוקטובר
תאריך הקמה
21/09/2003
מספר האוצר
874
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
3,614
צבירה נטו (במליונים)
-357
דמי ניהול ממוצעים
0.5%
דמי ניהול מהפקדה
0.12%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

22.03%

חשיפה למניות

60.18%

חשיפה לחו"ל

16.31%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.78
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.7
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.54
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.12
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
3 שנים ממוצעת
4.02
5 שנים ממוצעת
3.91
שנת 2019
10.30
שנת 2020
4.93
שנת 2021
11.48
שנת 2022
-6.18
מדד שארפ
0.05
שארפ כל הקופות
0.01
אלפא שנתית
1.32
יחס נזילות
75.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.36
סטיית תקן 60 חודשים
1.64
נתונים נוספים
מקום ראשון בתשואה 60 חודשים למסלול משולב מניות
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.761
99777.97
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.736
62733.41
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
1.268
45820.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.338
12204.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.186
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.171
42334.06
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.009
340.06
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.385
303053.65
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.228
188972.26
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
3.308
119576.67
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.335
84396.69
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.076
2738.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.016
596.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.412
14903.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.402
14544.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.133
4793.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.219
7931.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.423
51438.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.167
6049.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.941
70171.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
11.49
415293.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.395
14283.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.796
64906.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.323
47804.35
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.129
4660.09
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.266
9607.63
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.247
153491.44
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.073
38766.55
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.01
350.75
מניות לא סחירות
0.084
3019.99
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.762
135973.31
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.476
17187.23
אופציה מסוג Warrant
0
1.3
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.003
-116.55
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.027
970.89
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.106
-3835.76
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.009
339.16
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.01
-345.63
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.763
63708.5
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.014
181216.55
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.054
1945.82
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.255
9200.49
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.089
3233.24
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.027
970.89
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.106
-3835.76
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.142
5125
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.01
-345.63
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.509
-18384.6
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.123
4434.71
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
1.29
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.072
-2590.98
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
19.78
אופציות מסוג Warrants
0.001
53.18
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.005
187.57
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.466
-16857.21
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.159
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.573
20698.71
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.998
72211.33
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.096
39615.22
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.084
3047.36
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.057
2046.4
הלוואות לא מובטחות
0.81
29291.38
הלוואות לעמיתים
2.9
104823.66
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.775
28012.57
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.059
2138.6
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.06
2165.57
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.335
12113.75
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.59
פח"ק/פר"י
0.969
35031.45
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.965
34886.67
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.78
-28202.71
זכאים מס הכנסה
-0.016
-563.25
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.011
408.02
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.238
44747.13
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.455
52574.54
מק"מ
0.965
34867.98
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.386
0.386
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.238
2.238
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.566
20456.36
קרנות גידור
0.105
3800.75
קרנות גידור בחו"ל
0.455
16457.91
קרנות הון סיכון
11.674
9667.12
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
3.892
140678.74
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
11.674
421931.94
קרנות נדל"ן
0.513
18535.79
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.032
73438.21
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב גמל אג"ח עד 25% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
26.83%
₪ 969,568
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.55%
₪ 92,340
מזומנים ושווי מזומנים
5.78%
₪ 208,800
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
15.33%
₪ 553,962
אג"ח ממשלתיות סחירות
20.23%
₪ 731,207
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
17.64%
₪ 637,623
קרנות נאמנות
3.19%
₪ 115,301
הלוואות
8.45%
₪ 305,477

22.03%

חשיפה למניות

60.18%

חשיפה לחו"ל

16.31%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (11)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.03
1.63
1.55
5.64
16.61

מובילה בתשואות

קופה פודה

-1.43
0.79
0.57
5.54
12.3

קופה פודה

-1.46
4.15
4.14
14.44

קופה פופולארית

-1.49
2.12
1.9
9.96
16.99

קופה פודה

-1.55
4.07
3.82
11.78
20.49

קופה פודה

-1.7
2.42
1.75
12.8
20.05

קופה פודה

-1.78
2.76
2.7
12.54
21.12

קופה פודה

-1.85
1.95
2.02
7.25
16

קופה פודה

-2.14
0.85
0.86
3.21
-2.24
1.36
1.42
7.7
15.01

קופה פודה

-3.14
2.42

תשואות העבר של מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול משולב מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.93
פברואר
-1.63
מרץ
0.64
אפריל
1.27
מאי
0.92
יוני
0.88
יולי
1.55
אוגוסט
0.07
ספטמבר
-1.04
אוקטובר
-1.78
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.76
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.37
פברואר
-0.41
מרץ
0.24
אפריל
-0.92
מאי
-1.84
יוני
-1.23
יולי
2.09
אוגוסט
-0.85
ספטמבר
-2.94
אוקטובר
1.03
נובמבר
1.11
דצמבר
-1.16
תשואה מצטברת
-6.18
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.95
פברואר
0.79
מרץ
1.79
אפריל
1.58
מאי
1.27
יוני
0.54
יולי
0.42
אוגוסט
1.42
ספטמבר
-0.24
אוקטובר
1.50
נובמבר
0.26
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
11.48
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.39
פברואר
-1.55
מרץ
-6.53
אפריל
3.93
מאי
1.10
יוני
-0.63
יולי
1.97
אוגוסט
2.43
ספטמבר
-0.86
אוקטובר
0.34
נובמבר
3.30
דצמבר
1.36
תשואה מצטברת
4.93
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.47
פברואר
0.96
מרץ
0.57
אפריל
1.28
מאי
-0.62
יוני
1.30
יולי
0.52
אוגוסט
-0.01
ספטמבר
1.10
אוקטובר
0.87
נובמבר
0.57
דצמבר
0.86
תשואה מצטברת
10.30

מחשבון תשואה של מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול משולב מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.93
פברואר
-1.63
מרץ
0.64
אפריל
1.27
מאי
0.92
יוני
0.88
יולי
1.55
אוגוסט
0.07
ספטמבר
-1.04
אוקטובר
-1.78
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.76
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.37
פברואר
-0.41
מרץ
0.24
אפריל
-0.92
מאי
-1.84
יוני
-1.23
יולי
2.09
אוגוסט
-0.85
ספטמבר
-2.94
אוקטובר
1.03
נובמבר
1.11
דצמבר
-1.16
תשואה מצטברת
-6.18
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.95
פברואר
0.79
מרץ
1.79
אפריל
1.58
מאי
1.27
יוני
0.54
יולי
0.42
אוגוסט
1.42
ספטמבר
-0.24
אוקטובר
1.50
נובמבר
0.26
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
11.48
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.39
פברואר
-1.55
מרץ
-6.53
אפריל
3.93
מאי
1.10
יוני
-0.63
יולי
1.97
אוגוסט
2.43
ספטמבר
-0.86
אוקטובר
0.34
נובמבר
3.30
דצמבר
1.36
תשואה מצטברת
4.93
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.47
פברואר
0.96
מרץ
0.57
אפריל
1.28
מאי
-0.62
יוני
1.30
יולי
0.52
אוגוסט
-0.01
ספטמבר
1.10
אוקטובר
0.87
נובמבר
0.57
דצמבר
0.86
תשואה מצטברת
10.30
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים