חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס גמל להשקעה כללי

קבוצת הפניקס

2.22
/
פברואר
תאריך הקמה
10/11/2016
מספר האוצר
7908
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
1,674
צבירה נטו (במליונים)
-239
דמי ניהול ממוצעים
0.64%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.59%

חשיפה למניות

46.33%

חשיפה לחו"ל

25.52%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.22
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.21
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.89
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.28
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
31.23
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.45
3 שנים ממוצעת
3.94
5 שנים ממוצעת
5.59
שנת 2019
13.28
שנת 2020
5.47
שנת 2021
12.99
שנת 2022
-9.16
שנת 2023
8.89
מדד שארפ
0.34
שארפ כל הקופות
0.3
אלפא שנתית
0.6
יחס נזילות
75.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.92
סטיית תקן 60 חודשים
2.39
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל להשקעה כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.533
8928.4
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.832
13923.09
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.271
4538.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.148
2481.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.064
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.092
1534.54
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
1534.54
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.458
7664.03
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.486
125341.85
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.136
102734.69
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.313
5232.53
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.47
7868.86
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.093
1563.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.614
10279.22
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.508
8499.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.113
1885.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.02
326.99
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.047
787
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.399
6673.78
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.022
370.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.353
22659.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.422
107517.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.057
959.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.667
27917.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.847
30917.69
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.579
26438.57
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.997
100410.15
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.366
56350.86
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.072
1211.32
מניות לא סחירות
1.476
24719.4
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.003
83758.84
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.158
36137.48
אופציה מסוג Warrant
0.003
41.9
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.163
2723.07
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.143
-2390.98
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0.08
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.001
-22.53
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
6.852
114716.06
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.26
4355.2
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-6.306
-105583.35
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.035
592.2
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.022
371.85
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.113
102353.79
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.562
9417.55
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.01
165.19
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.012
-195.96
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
6.852
114716.06
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.045
-751.48
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-6.306
-105583.35
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.247
4137.23
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1
16738.39
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.675
11297.72
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.003
57.99
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.05
841.45
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.626
10482.51
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.872
14603.88
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.767
46335.76
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
4.264
71400.59
הלוואות לא מובטחות
0.725
12145.8
הלוואות לעמיתים
2.482
41563.28
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.733
12277.53
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
416.7
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
3.95
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.318
5322.57
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
10.885
182244.83
פח"ק/פר"י
1.795
30050.63
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.178
2988.21
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.092
-1539
זכאים מס הכנסה
-0.008
-141.14
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.135
2264.79
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.523
42234.76
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.16
19426.41
מק"מ
1.943
32525.19
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.025
411.45
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.644
0.644
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.025
0.025
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.084
1405.35
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.177
19712.38
קרנות גידור
0.155
2596.72
קרנות גידור בחו"ל
0.054
901.12
קרנות הון סיכון
6.295
3260.26
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.017
284.1
קרנות השקעה אחרות
0.636
10653.52
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.295
105400.88
קרנות נדל"ן
0.364
6097.46
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.619
10372.02
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל להשקעה כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
15.47%
₪ 259,078
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.86%
₪ 14,478
מזומנים ושווי מזומנים
16.57%
₪ 277,418
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
35.14%
₪ 588,283
אג"ח ממשלתיות סחירות
15.88%
₪ 265,834
פיקדונות
-0.52%
₪ -8,641
נכסים אחרים
2.48%
₪ 41,496
קרנות נאמנות
1.95%
₪ 32,715
הלוואות
12.16%
₪ 203,649

44.59%

חשיפה למניות

46.33%

חשיפה לחו"ל

25.52%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (17)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.5
3.19
15.56
15.68
32.49
2.37
2.36
10.42
11.5
29.5
2.22
2.83
13.9
2.22
2.29
10.72
12.58
26.75
2.22
2.56
14.77
18.04
37.45
2.22
2.56
11.21
12.28
31.23
2.2
2.62
11.47
16.31
55.84
2.1
2.69
11.97
15.17
30.7
2.08
2.19
11.14
13.75
29.5
1.99
2.51
13.56
1.93
2.38
14.34
17.6
35.36
1.92
2.16
1.83
2.01
13.66
1.8
2.14
11.75
14.3
31.75
1.79
2.08
10.35
6.44
23.74
1.5
1.82
10.13

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.33
פברואר
2.22
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.56
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.28
פברואר
-1.82
מרץ
-0.23
אפריל
1.76
מאי
0.71
יוני
1.56
יולי
2.74
אוגוסט
-0.29
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
-3.16
נובמבר
3.50
דצמבר
3.03
תשואה מצטברת
8.89
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.44
פברואר
-0.82
מרץ
0.38
אפריל
-1.56
מאי
-2.80
יוני
-2.56
יולי
3.08
אוגוסט
-0.87
ספטמבר
-4.00
אוקטובר
1.91
נובמבר
1.10
דצמבר
-1.76
תשואה מצטברת
-9.16
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.28
פברואר
0.79
מרץ
2.05
אפריל
1.80
מאי
1.33
יוני
0.50
יולי
-0.27
אוגוסט
1.17
ספטמבר
-0.27
אוקטובר
2.17
נובמבר
-0.06
דצמבר
1.83
תשואה מצטברת
12.99
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-2.42
מרץ
-10.16
אפריל
5.93
מאי
1.16
יוני
-0.84
יולי
2.74
אוגוסט
3.04
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
0.33
נובמבר
5.31
דצמבר
2.24
תשואה מצטברת
5.47
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.07
פברואר
1.24
מרץ
0.64
אפריל
1.69
מאי
-1.57
יוני
2.08
יולי
0.82
אוגוסט
-0.59
ספטמבר
1.65
אוקטובר
1.47
נובמבר
0.97
דצמבר
1.14
תשואה מצטברת
13.28

מחשבון תשואה של הפניקס גמל להשקעה כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
הפניקס גמל להשקעה כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.28
פברואר
-1.82
מרץ
-0.23
אפריל
1.76
מאי
0.71
יוני
1.56
יולי
2.74
אוגוסט
-0.29
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
-3.16
נובמבר
3.50
דצמבר
3.03
תשואה מצטברת
8.89
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.44
פברואר
-0.82
מרץ
0.38
אפריל
-1.56
מאי
-2.80
יוני
-2.56
יולי
3.08
אוגוסט
-0.87
ספטמבר
-4.00
אוקטובר
1.91
נובמבר
1.10
דצמבר
-1.76
תשואה מצטברת
-9.16
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.28
פברואר
0.79
מרץ
2.05
אפריל
1.80
מאי
1.33
יוני
0.50
יולי
-0.27
אוגוסט
1.17
ספטמבר
-0.27
אוקטובר
2.17
נובמבר
-0.06
דצמבר
1.83
תשואה מצטברת
12.99
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-2.42
מרץ
-10.16
אפריל
5.93
מאי
1.16
יוני
-0.84
יולי
2.74
אוגוסט
3.04
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
0.33
נובמבר
5.31
דצמבר
2.24
תשואה מצטברת
5.47
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.07
פברואר
1.24
מרץ
0.64
אפריל
1.69
מאי
-1.57
יוני
2.08
יולי
0.82
אוגוסט
-0.59
ספטמבר
1.65
אוקטובר
1.47
נובמבר
0.97
דצמבר
1.14
תשואה מצטברת
13.28
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים