חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס גמל להשקעה כללי

קבוצת הפניקס

-3.16
/
אוקטובר
תאריך הקמה
10/11/2016
מספר האוצר
7908
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
1,609
צבירה נטו (במליונים)
-90
דמי ניהול ממוצעים
0.62%
דמי ניהול מהפקדה
-0.11%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.29%

חשיפה למניות

53%

חשיפה לחו"ל

21.7%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-3.16
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.42
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.12
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.84
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.33
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
3 שנים ממוצעת
4.11
5 שנים ממוצעת
3.94
שנת 2019
13.28
שנת 2020
5.47
שנת 2021
12.99
שנת 2022
-9.16
מדד שארפ
0.11
שארפ כל הקופות
-0.08
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
79.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.98
סטיית תקן 60 חודשים
2.4
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל להשקעה כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.852
13704.46
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.492
40091.38
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.122
1965.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.185
2978.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.067
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.1
1611.75
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
1611.75
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.446
7176.25
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.215
99978.14
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.557
89392.39
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.834
13420.94
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.827
13310.97
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.041
664.31
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.021
334.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.623
10021.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.501
8058.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.109
1752.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.142
2280.32
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.11
1768.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.547
8805.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.029
460.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.447
23280.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.378
102593.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.069
1105.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.694
27243.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.843
29647.12
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.357
21824.51
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.486
88250.67
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.843
45733.86
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.008
126.33
מניות לא סחירות
1.389
22336.88
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.341
101997.92
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.907
30684.65
אופציה מסוג Warrant
0.005
78.85
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.087
1392.21
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.215
-3460.25
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.002
27.73
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.002
-32.19
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.318
-5111.59
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.11
1770.93
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.956
79725.2
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.01
158
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.321
5168.04
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.009
152.47
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.014
-219.48
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.318
-5111.59
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.016
256.09
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.852
-13697.84
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.984
15835.7
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.503
8086.84
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-2.47
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.003
43.45
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.014
221.39
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.639
-10278.84
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.101
17708.09
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.643
42513.84
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.195
3135.35
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
4.233
68090.23
הלוואות לא מובטחות
0.661
10641.27
הלוואות לעמיתים
3.075
49462.57
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.646
10399.58
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
421.03
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
4.54
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.346
5566.69
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
10.545
169635.95
פח"ק/פר"י
1.203
19350.33
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.809
61273.68
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.083
-1331.72
זכאים מס הכנסה
-0.001
-23.43
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.031
498.74
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.112
1796.16
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.23
35870.16
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.298
20883.46
מק"מ
3.43
55172.63
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
1.82
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.675
0.675
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.388
0.388
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.103
1657.84
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.246
20036.48
קרנות גידור
0.117
1875.91
קרנות גידור בחו"ל
0.076
1225.25
קרנות הון סיכון
6.103
3303.95
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.007
115.28
קרנות השקעה אחרות
0.999
16065.83
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.103
98170.85
קרנות נדל"ן
0.839
13498.3
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.088
1411.27
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל להשקעה כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
17.89%
₪ 287,712
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.10%
₪ 17,709
מזומנים ושווי מזומנים
19.08%
₪ 306,881
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
25.62%
₪ 412,082
אג"ח ממשלתיות סחירות
16.04%
₪ 257,964
פיקדונות
-1.75%
₪ -28,220
נכסים אחרים
6.73%
₪ 108,224
קרנות נאמנות
2.41%
₪ 38,797
הלוואות
12.90%
₪ 207,518

43.29%

חשיפה למניות

53%

חשיפה לחו"ל

21.7%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (17)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.79
7.28
8.23

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.67
-0.97

קופה סקטוריאלית

-1.75
6.37
6.04
15.61
26.46

קופה פופולארית

-1.8
6.38
4.59

קופה סקטוריאלית

-1.82
6.72

קופה סקטוריאלית

-1.96
5.26

קופה סקטוריאלית

-2
4.01
3.61
5.67
18.01

קופה פודה

-2.14
7.56
4.92
8.63

קופה פודה

-2.15
3.89
3.78
16.58

קופה פופולארית

-2.33
4.15
3.54
13.97
22.83

קופה פופולארית

-2.44
5.73
4.14
15.05
27.97

קופה פופולארית

-2.74
3.37
2.77
13.36
21.5
-2.75
4.43
2.95
15.43
23.18
-2.77
7.46
4.14
15.01
20.71
-2.9
3.05
2.8
13.53
19.45

קופה פודה

-3.16
2.11
1.42
12.84
21.33

קופה פודה

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.28
פברואר
-1.82
מרץ
-0.23
אפריל
1.76
מאי
0.71
יוני
1.56
יולי
2.74
אוגוסט
-0.29
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
-3.16
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.11
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.44
פברואר
-0.82
מרץ
0.38
אפריל
-1.56
מאי
-2.80
יוני
-2.56
יולי
3.08
אוגוסט
-0.87
ספטמבר
-4.00
אוקטובר
1.91
נובמבר
1.10
דצמבר
-1.76
תשואה מצטברת
-9.16
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.28
פברואר
0.79
מרץ
2.05
אפריל
1.80
מאי
1.33
יוני
0.50
יולי
-0.27
אוגוסט
1.17
ספטמבר
-0.27
אוקטובר
2.17
נובמבר
-0.06
דצמבר
1.83
תשואה מצטברת
12.99
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-2.42
מרץ
-10.16
אפריל
5.93
מאי
1.16
יוני
-0.84
יולי
2.74
אוגוסט
3.04
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
0.33
נובמבר
5.31
דצמבר
2.24
תשואה מצטברת
5.47
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.07
פברואר
1.24
מרץ
0.64
אפריל
1.69
מאי
-1.57
יוני
2.08
יולי
0.82
אוגוסט
-0.59
ספטמבר
1.65
אוקטובר
1.47
נובמבר
0.97
דצמבר
1.14
תשואה מצטברת
13.28

מחשבון תשואה של הפניקס גמל להשקעה כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
הפניקס גמל להשקעה כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.28
פברואר
-1.82
מרץ
-0.23
אפריל
1.76
מאי
0.71
יוני
1.56
יולי
2.74
אוגוסט
-0.29
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
-3.16
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.11
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.44
פברואר
-0.82
מרץ
0.38
אפריל
-1.56
מאי
-2.80
יוני
-2.56
יולי
3.08
אוגוסט
-0.87
ספטמבר
-4.00
אוקטובר
1.91
נובמבר
1.10
דצמבר
-1.76
תשואה מצטברת
-9.16
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.28
פברואר
0.79
מרץ
2.05
אפריל
1.80
מאי
1.33
יוני
0.50
יולי
-0.27
אוגוסט
1.17
ספטמבר
-0.27
אוקטובר
2.17
נובמבר
-0.06
דצמבר
1.83
תשואה מצטברת
12.99
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-2.42
מרץ
-10.16
אפריל
5.93
מאי
1.16
יוני
-0.84
יולי
2.74
אוגוסט
3.04
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
0.33
נובמבר
5.31
דצמבר
2.24
תשואה מצטברת
5.47
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.07
פברואר
1.24
מרץ
0.64
אפריל
1.69
מאי
-1.57
יוני
2.08
יולי
0.82
אוגוסט
-0.59
ספטמבר
1.65
אוקטובר
1.47
נובמבר
0.97
דצמבר
1.14
תשואה מצטברת
13.28
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים