לוח תשואות קרנות השתלמות

קרנות השתלמות במסלולים הפופולארים במבט על

קרנות השתלמות כללי 24 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
סלייס השתלמות כללי
0.76
5.22
13.22
7.53
10.23
מיטב השתלמות כ...
-0.39
4.40
14.47
16.49
33.31
כלל השתלמות כלל...
-0.76
4.64
מיטב השתלמות מע...
-0.83
1.23
5.93
9.54
23.6
הפניקס השתלמות ...
-0.83
4.45
12.97
12.38
27.71
אלטשולר שחם השת...
-1.12
3.55
9.65
4.78
23.88
מור השתלמות כללי
-1.13
3.88
10.91
15.59
56.78
אינפיניטי השתלמ...
-1.13
5.03
16.39
17.58
37.69
הפניקס השתלמות ...
-1.24
3.18
9.39
6.04
28.09
מנורה מבטחים הש...
-1.24
3.17
9.27
10.91
26.54
הפניקס השתלמות ...
-1.26
3.53
10.27
11.65
33.02
מיטב השתלמות עד...
-1.32
2.56
9.59
13.63
35.21
ילין לפידות קרן...
-1.34
3.77
12.56
הראל השתלמות כללי
-1.37
2.71
8.42
12.01
28.73
אינפיניטי השתלמ...
-1.39
3.71
13.88
15.2
אלטשולר שחם השת...
-1.44
3.95
10.63
4.12
26.61
מגדל השתלמות כללי
-1.45
2.95
9.51
13.08
31.14
כלל השתלמות כללי
-1.51
2.89
8.51
10.15
30.98
מיטב השתלמות כללי
-1.51
2.74
10.07
13.19
34.48
ילין לפידות קרן...
-1.55
2.92
11.55
14.16
34.29
אלטשולר שחם השת...
-1.62
0.69
מקפת דמי מחלה
-1.64
2.51
8.79
7.14
23.32
הראל השתלמות לט...
-1.67
3.13
8.34
9.99
28.97
אנליסט השתלמות ...
-1.78
2.83
11.94
14.5
34.72

קרנות השתלמות מניות 22 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
אינפיניטי השתלמ...
-1.02
7.15
19.24
26.48
59.24
אינפיניטי השתלמ...
-1.13
5.03
16.39
17.58
37.69
מור גמל השתלמות...
-1.87
2.17
7.25
6.14
10.73
מנורה מבטחים הש...
-1.87
6.80
הפניקס השתלמות ...
-1.91
6.02
מנורה מבטחים הש...
-1.91
7.91
20.2
21.68
59.16
אינפיניטי השתלמ...
-2.06
-2.06
אלטשולר שחם השת...
-2.31
6.70
16.99
5.33
34.41
מגדל השתלמות מס...
-2.46
4.62
מור השתלמות מניות
-2.59
6.50
16.87
16.25
118.58
ילין לפידות קרן...
-2.63
5.44
19.08
22.45
63.66
אלטשולר שחם השת...
-2.66
8.92
מנורה השתלמות-מ...
-2.68
5.87
16.39
13.53
44.46
כלל השתלמות פאס...
-2.78
4.65
הפניקס השתלמות ...
-2.87
5.91
15.96
12.37
48.19
מיטב השתלמות מניות
-2.94
4.91
16.62
14.51
48.35
מגדל השתלמות מניות
-3.07
5.11
16.23
15.27
48.52
כלל השתלמות מניות
-3.08
5.48
13.69
8.96
41.24
אינפיניטי השתלמ...
-3.13
7.39
20.72
20.93
52.44
הראל השתלמות מס...
-3.18
4.85
14.2
15.87
47
אנליסט השתלמות ...
-3.48
5.74
21.07
20.8
73.54
סלייס השתלמות מ...
-4.17
2.41
11.27
15.95

קרנות השתלמות אגח עד 10% מניות 3 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
מנורה מבטחים תג...
-0.05
0.68
4.38
2.59
8.64
הראל השתלמות אג...
-0.14
1.19
4.19
5.53
14.34
אנליסט השתלמות ...
-0.54
1.15
5.92
3.76
11.19

קרנות השתלמות אגח עד 15% מניות 8 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
אלטשולר שחם השת...
-0.31
0.86
4.65
4.71
18.94
אינפיניטי השתלמ...
-0.47
1.80
7.84
7
14.48
הפניקס השתלמות ...
-0.51
1.87
6.36
5.44
19.43
מנורה מבטחים הש...
-0.62
1.15
5.4
1.26
9.06
כלל השתלמות אג"...
-0.74
1.43
6.16
3.3
ילין לפידות קרן...
-0.87
1.10
6.38
6.59
15.85
מנורה מבטחים הש...
-1.16
3.63
11.41
9.66
22.05
מגדל השתלמות פא...
-1.6
3.02
9.47
8.16
20.27

קרנות השתלמות אגח עד 20% מניות 3 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
מנורה השתלמות א...
-0.15
0.71
4.86
2.9
12.66
הראל השתלמות אג...
-0.51
1.56
5.39
7.96
19.06
אנליסט השתלמות ...
-0.83
1.70
7.34
5.29
15.58

קרנות השתלמות אגח עד 25% מניות 6 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
הפניקס השתלמות ...
-0.69
2.23
7.58
6.77
20.13
מור קופת גמל לה...
-0.71
2.65
8.94
10.56
מור השתלמות אג"...
-0.71
2.64
9.1
12.53
אינפיניטי השתלמ...
-0.79
2.33
9.23
5.38
15.08
ילין לפידות קרן...
-1.03
1.83
7.94
10.12
23.84
מיטב השתלמות אג...
-1.06
1.74
7.85
7.77
22.45

קרנות השתלמות הלכה 8 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
אינפיניטי השתלמ...
-0.47
-0.47
אלטשולר שחם השת...
-1.22
3.22
10.15
4.75
20.78
מגדל השתלמות הלכה
-1.51
2.97
9.27
7.69
19.17
כלל השתלמות הלכה
-1.65
2.54
8.81
7.2
18.45
הפניקס השתלמות ...
-1.74
3.03
10.42
9.68
23.66
מיטב השתלמות כהלכה
-1.94
1.95
8.22
7.8
22.13
הראל השתלמות מס...
-1.97
2.11
7.84
8.47
20.74
מנורה מבטחים הש...
-2.23
0.26
4.18

קרנות השתלמות חול 7 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
מנורה מבטחים הש...
-0.26
3.43
9.52
11.8
הראל השתלמות מס...
-0.57
4.87
13.35
18.52
30.97
אינפיניטי השתלמ...
-1.02
7.15
19.24
26.48
59.24
אנליסט השתלמות ...
-1.11
4.33
12.35
20.36
37.26
מגדל השתלמות חו"ל
-1.13
3.89
11.58
17.12
26.37
סלייס השתלמות מ...
-1.33
9.64
26.66
43.27
מנורה מבטחים הש...
-1.91
7.91
20.2
21.68
59.16

קרנות השתלמות בניהול אישי 6 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
מגדל השתלמות בנ...
0
0
0
0
מיטב השתלמות בנ...
0
0
0
0
סלייס השתלמות ב...
0
0
0
0
גלובל נט השתלמו...
0
0
0.28
35.81
הפניקס השתלמות ...
0
0
0
0
גלובל נט השתלמו...
0
0
0
0

קרנות השתלמות עוקב S&P500 10 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
הראל השתלמות - ...
-1.34
10.71
28.42
44.33
מנורה מבטחים הש...
-1.69
10.12
26.53
אנליסט השתלמות ...
-1.72
10.09
26.66
מור השתלמות -מנ...
-1.89
9.42
26.74
37.54
79.6
מגדל השתלמות עו...
-1.89
9.70
כלל השתלמות עוק...
-2.04
9.49
26.18
43.1
הפניקס השתלמות ...
-2.19
9.29
26.08
44.29
אלטשולר שחם השת...
-2.19
8.60
מיטב השתלמות מח...
-2.25
9.46
26.43
42.74
ילין לפידות קרן...
-2.45
8.99

קרנות השתלמות קיימות 0 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים

קרנות השתלמות 50-60 0 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים

קרנות השתלמות 60 ומעלה 0 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים

קרנות השתלמות אגח ממשלתי 8 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
אלטשולר שחם השת...
-0.04
0.21
3.11
4.06
11.61
אינפיניטי השתלמ...
-0.35
-0.22
2.56
-1.33
-0.37
אנליסט השתלמות ...
-0.45
-0.08
3.02
-0.96
2.3
ילין לפידות קרן...
-0.58
-0.41
1.83
-1.57
1.97
מור השתלמות- אג...
-0.66
-0.95
0.37
-4.83
-1.38
מיטב השתלמות אג...
-0.95
-0.56
2.93
3.12
10.11
מגדל השתלמות אג...
-0.96
-1.23
0.84
-5.21
-0.65
מור השתלמות אג"...
-1.29
-1.82
0.51
-8.44
-4.3

קרנות השתלמות עוקב מדד ישראל 2 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
"מור השתלמות מד...
-0.19
1.27
4.77
1.2
5.74
מור השתלמות -מד...
-3.02
4.29
9.51
17.39
22.69

קרנות השתלמות 50 ומטה 0 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים

קרנות השתלמות שקלי 10 מסלולים

שם קופהחודשית2024שנה3 שנים5 שנים
מיטב השתלמות שק...
0.42
1.51
4.64
5.73
6.7
אלטשולר שחם השת...
0.41
1.47
4.44
6.57
6.83
מנורה השתלמות ש...
0.35
1.45
4.53
5.37
5.69
מור השתלמות -מס...
0.33
1.35
4.39
6.59
6.59
הראל השתלמות מס...
0.32
1.40
הפניקס השתלמות ...
0.3
1.41
4.21
5.77
6.41
כלל השתלמות שקל...
0.28
1.43
4.78
6.96
7.7
אנליסט השתלמות ...
0.27
1.31
4.53
5.83
6.06
מגדל השתלמות שק...
0.24
1.22
4.39
5.11
5.48
הראל השתלמות מס...
-1.04
-1.26
1.23
-4.16
0.08
מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!

כלי חיסכון יוצא דופן בעל יכולת למנף את מצבכם הכלכלי. וודאו שאתם לא מפספסים מסלול השקעה אשר יכול לשרת אתכם טוב יותר.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.