קרן השתלמות שאלות נפוצות

כל המידע בשביל למצוא קרן השתלמות מצויינת.

בעיקרון כל אדם יכול להצטרף לקרן השתלמות ולהתחיל לחסוך, שכירים ועצמאים כאחד יכולים להיעזר בקרן ההשתלמות ולמשוך את הכספים לאחר שש שנות וותק.

כיצד הטבת המס משפיעה על התשואה של קרן ההשתלמות?

הטבת מס בקרן השתלמות מתייחסת לפטור ממס רווחי הון בעת משיכת הכספים מהקרן. עד לרגע המשיכה, קרן ההשתלמות מתופעלת כמוצר צובר רווחים, כלומר ישנו אפקט דחיית מס וריבית דה-ריבית.

לכן התשואה מקרן ההשתלמות מושפעת הן מאפקט דחיית המס והן מפטור ממס רווחי הון ברגע משיכת הכספים.

כמובן. קרן ההשתלמות היא מכשיר פיננסי לכל דבר ונתון לשינויים, תוכלו לבצע ניוד מלא של הכסף בין בתי ההשקעות השונים או מסלולי ההשקעה של אותו בית השקעות תוך 5 ימי עסקים וללא אירוע מס.

שאלת מיליון הדולר, אין תשובה חד משמעית כי קרן השתלמות צריכה להיות נכונה עבורכם. לכל אחד יש אופי השקעה אחר וטווח השקעה שונה ולכן יש חשיבות רבה בהתאמה אישית של מסלול ההשקעה על פני שיקולים מוחלטים כגון דמי ניהול או תשואה.

קרן ההשתלמות הופכת להיות נזילה לאחר 6 שנים, יחד עם זאת ישנם סייגים שונים המאפשרים למשוך את הכסף לפני כן. במידה ויש צורך בהשתלמות בעבודה או שהחוסך הגיע לפרישה, ניתן יהיה לבקש משיכה גם לאחר 3 שנים.

המעסיק אינו חייב לתת לכם קרן השתלמות, יחד עם זאת, מומלץ לבקש ממנו בכל זאת לפתוח קרן השתלמות ולהפריש את מלוא הסכום על חשבונכם. כך תוכלו לשמר את הטבות המס ולהתחיל לצבור וותק בקרן ההשתלמות.

לא, לפי תקנון קרן ההשתלמות, מעסיק אינו רשאי לבצע הפקדה על יותר מ-7.5% משכר העובד ולכן לא יוכל להפקיד את מלוא ה-10% עבור העובד.

בדרך כלל משיכה של קרן השתלמות לוקחת כ-ארבעה ימי עסקים (בניכוי שלושה ימים ראשונים של כל חודש) בקשת המשיכה תדחה ליום העסקים הרביעי של החודש ותתחיל משם.

בנוסף, במידה ואתם מנהלים קרן השתלמות בבנק שונה משלכם, תצטרכו להוסיף שעבוד לילה בהעברה בין בנקים ולכן לזמן המשיכה יש להוסיף יום עסקים נוסף.

הכספים שנצברו בקרן ההשתלמות יחד עם הרווחים יועברו למוטבים כפי שנרשמו במסמכי ההצטרפות במעמד פתיחת קרן ההשתלמות. במידה והחוסך לא פירט את המוטבים בקרן או לא עדכן אותם במהלך תקופת החיסכון, הכספים יועברו למנהל העיזבון או יורשים חוקיים.

עצמאי יכול להפקיד תיאורטית כל סכום לקרן השתלמות במעמד עצמאי, יחד עם זאת מומלץ להפקיד מעל המינימום הנדרש על פי חוק פנסיה לעצמאים ועד לתקרת ההפקדה המזכה במס הכנסה ( כ-18,500 ₪ )

הפקדות לקרן השתלמות של עובד שכיר דרך תלוש המשכורת כפופות לתקרה של עד 10% משכר הברוטו של העובד. במידה וההפקדות מתבצעות בטווח הנ"ל, העובד נהנה מהטבות המס השונות, מס הכנסה ומס רווחי הון.

יחד עם זאת, אם שכר העובד גבוה מעל התקרה כ-17,000 ₪ (מתעדכן מדי שנה), ההפקדות האלו לא יכללו בהטבות המס השונות.

לא בהכרח, רק סעיפים בתלוש השכר הנחשבים הכנסת עבודה, יחשבו להפרשת מעסיק לקרן השתלמות. מומלץ לוודא עם רואה החשבון שאכן הסעיפים הרלוונטיות אכן נלקחים בחשבון בצורה נכונה.

בכפוף לחוק משרד האוצר, כל עובד זכאי לבחור בעצמו קרן השתלמות. יחד עם זאת, ישנם מקרים רבים בהם המעסיק מציע לעובדים הסכם קיבוצי והסדר עם בית השקעות או חברת ביטוח.

אך גם במקרה של הסכם קיבוצי, עובד רשאי לדרוש מהמעסיק להפקיד לכל קרן השתלמות שהוא בוחר. זוהי עבירה פלילית מצד המעסיק לסרב לדרישת העובד.

בעקבות הטבות המס השונות, האינסטינקט הראשוני יהיה להימנע מהפקדות מעל התקרה, אך לקרן השתלמות יש יתרונות רבים גם מעבר להטבות המס.

כל הפקדה מעבר לתקרה למעשה מתנהלת באופן דומה לכל אפיק השקעות נזיל ולכן בהשוואה לפוליסות חיסכון או תיקי השקעות, קרן השתלמות היא מוצר זול יותר בדמי ניהול, כוללת דחיית מס ומאפשרת צבירת רווחים באפקט ריבית דריבית.

הסכום המקסימלי להפקדה בהטבת מס הכנסה עומד על עד 4.5% מההכנסה החייבת בפועל (עד תקרת הכנסה של 260 אלף בשנה).

על מנת להנות מהטבת מס רווחי הון, ניתן להפקיד כל סכום עד לתקרה של כ-18,600 ₪ (התקרה מתעדכנת מדי שנה).

במקרה שבו ההפקדה לקרן ההשתלמות עוברת את תקרת הפטור, הכספים הצבורים בקרן יתנהלו כהשקעה נזילה רגילה, כלומר תצטרכו לשלם מס הכנסה בגינם ובמקרה של רווחים ראליים שנצברו בגין אותם סכומים שהופקדו, תדרשו לשלם מס רווחי הון בעת משיכת הכסף.

לכן יש חשיבות רבה לשמור על ההפקדה בטווח הנכון לניצול ההטבות, אחרת הכספים מאבדים את כל היתרונות של קרן ההשתלמות וננעלים למספר שנים עד לרגע הנזילות.

שכיר או עצמאי אשר מעוניין לנהל את כספו בסביבת שוק ההון ולהנות מהטבות מס שונות. קרן השתלמות דורשת מעט התייחסות בכל הנוגע להפקדות ונזילות אך בהחלט שווה את זה בסוף הדרך.

בהחלט, ישנה אפשרות לבצע "החלת וותק", במקרה כזה משכפלים את הוותק של קרן ההשתלמות הנזילה גם לקרן הצעירה.

זהו למעשה יתרון עצום במקרה ובו יש לכם קרן השתלמות נזילה אחת, תוכלו לפזר את ההשקעות במספר בתי השקעות וחברות ביטוח בעזרת קרנות חדשות ולהשתמש באותו וותק.

אין חובה למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות לאחר 6 שנים, אפילו מומלץ להשאיר את הכספים הצבורים בקרן לטובת פוטנציאל תשואה עתידית.

לא, המעסיק ימשיך להפקיד לאותה קרן גם לאחר שש שנות וותק.

כן. האחריות מוטלת על מתכנן הפיננסי ובית ההשקעות שמנהל את קרן ההשתלמות שלכם.

על מנת לפתוח קרן השתלמות עצמאי, העמית חייב להיות בעל הכנסה מעסק או ממשלח יד.

עובד שכיר המעוניין בקרן השתלמות במעמד עצמאי יכול להצטרף אך ורק אם יש לו הכנסה נוספת מעסק או ממשלח יד.

בוודאי. שכיר בעלי שליטה יכול להנות מכל היתרונות והטבות המס בגין הפקדה לקרן השתלמות, בדיוק כמו כל עובד אחר. אך עד תקרה המשתנה ומתעדכן מדי שנה (כ-16,000 ₪ )
יחד עם זאת, בעל השליטה מחויב להפקיד לפחות לשיש מהפקדת החברה, כלומר 1.5%.

עובד שכיר עם קרן השתלמות חייב להפקיד מדי חודש ואף זאת מתבצעת באופן אוטומטי על ידי הנהלת חשבונות. מאידך, עצמאים רשאים לבצע את ההפקדה אחת לשנה וזאת כל עוד שהיא מתבצעת לפני תום שנת המס.

כיום חברות ביטוח ובתי ההשקעות מציעים ניהול השקעות איכותי על ידי אנשי מקצוע מנוסים בהתאם לאופי והצרכים של כל משקיע.

יחד עם זאת, ישנה אפשרות לנהל את הכספים בקרן ההשתלמות באופן עצמאי דרך ניהול IRA.

כן, כל גוף המנהל קרנות השתלמות, מציע מספר מסלולי השקעה שונים, ברמות סיכון נפרדות והתמחות בסקטור רלוונטי.

כמובן. ישנה אפשרות לשנות מסלול השקעה בכל שלב ללא אירוע מס בכלל.

כן, אין בעיה למלא מוטבים בקרן השתלמות או לעדכן את המוטבים בכל שלב על ידי מילוי טופס מינוי מוטבים.

ניתן תיאורטית להפקיד כל סכום ללא הגבלה לקרן השתלמות במעמד עצמאי, אך על מנת לנצל את הטבת המס של קרן השתלמות חשוב לוודא שסך ההפקדות כפוף לתקרת הרגילה הקבועה בחוק.

כאשר חושבים על ביטול קרן השתלמות אל מול קיצוץ בשכר, מסתכלים על כל 10% הפקדה והטבות המס השונות ולא רק על חלקו של העובד.

האם הקיצוץ בשכר מגיע ל-10%? אם לא, בוודאי שעדיף להשאיר את קרן ההשתלמות אך במידה והקיצוץ עולה על -10% והוא ברמה שיפגע לכם בתזרים החודשי, ייתכן שעדיף לוותר על קרן ההשתלמות.

במקרה כזה, שכיר אינו יכול לבצע הפקדה לקרן השתלמות שכירה שלא במסגרת מקום העבודה שלו. בנוסף, אין אפשרות להפקיד לקרן השתלמות בזמן אבטלה.

לכן, קרן ההשתלמות תמשיך לצבור וותק אך לא תקבל הפקדות.

החוק קובע חלוקה מאוד ברורה, חלקו של העובד חייב להוות לפחות שליש מסך ההפקדה, בזמן שלמעסיק יש אפשרות להפקיד עד התקרה של 7.5% משכר העובד.

יחד עם זאת, החלוקה הנפוצה הינה 2.5% לעובד ואלו 7.5% מצדו של המעסיק.

בהחלט, ישנה אפשרות לבקש הלוואה עד גובה של 70% מסך הקרן במקרה של קרן השתלמות נזילה ובריביות אטרקטיביות. התנאים משתנים בין בתי ההשקעות וחברות הביטוח.

מלבד הטבות המס השונות, עובד שכיר נהנה מהשתתפות המעסיק בחיסכון וכך מגדיל את הסכום שמופקד מדי חודש לקופה.

לא, קרן השתלמות מוגדרת כהטבה ואין חובה למעסיק לפתוח ולהפקיד לקרן השתלמות עבור העובדים שלו.

שיעור ההפקדה לקרן השתלמות של עובד שכיר, היא עד 10% מהשכר הקובע מדי חודש. סכום ההפקדה כולל את חלקו של העובד (עד 2.5%) ואת חלקו של המעסיק (עד 7.5%)

ברגע משיכת הכספים מקרן השתלמות באופן מלא או חלקי, הקרן נסגרת להפקדות חדשות והופכת למעשה ל"פקדון בנקאי", ממנו ניתן למשוך כספים בכל עת.

במקביל נפתחת קרן השתלמות חדשה בעלת חשבון חדש וותק חדש, כלומר, כל ההפקדות החדשות מרגע המשיכה מועברים לקרן השתלמות חדשה ויאלצו להמתין שש שנים נוספות.

קופת גמל הינה אפיק חיסכון פנסיוני לחלוטין וכל הכספים הצבורים בקופה מיועדים לקצבה, קרן השתלמות היא אפיק חיסכון קצר מועד המיועד לכספים נזילים לחלוטין.

חייל בשירות סדיר אינו רשאי להפקיד לקרן השתלמות "שכירה" , יחד עם זאת, חיילים אשר מקבלים הטבה במסגרת השירות שלהם (בקבע), כן ייהנו מקרן השתלמות.

בנוסף, חייל אשר מנהל עסק עצמאי בנוסף לשירות הצבאי, רשאי לפתוח קרן השתלמות במעמד עצמאי ולבצע הפקדות.

כל אזרח בעל הכנסה מעוסק מורשה/פטור או חברה בע"מ רשאי לפתוח ולהפקיד לקרן השתלמות במעמד עצמאי.

עצמאי אינו מוגבל בתקרת הפקדה לקרן השתלמות במעמד עצמאי, אך עדיין ישנה תקרה לגובה ההפקדה המזכה בהטבת מס.

אך ורק העובד רשאי לבחור היכן לפתוח את קרן ההשתלמות שלו.

קרן ההשתלמות ממקום העבודה הקודם ימשיכו להיות מנוהלים ומושקעים בהתאם למסלול ההשקעה שבחרתם.

כמובן, קרן השתלמות כוללת פטור ממס רווחי הון ולכן יש יתרון גדול לשמירה של הכספים בתוך קרן ההשתלמות ולאפשר להם להמשיך לצבור רווחים.
בנוסף, בתי ההשקעות וחברות הביטוח מציעים תנאים אטרקטיביים להלוואה.

כמובן. ניתן להעביר את קרן ההשתלמות לכל בית השקעות או חברת ביטוח לפי בחירתכם. כל זאת יתבצע ללא אירוע מס או תשלום מצדכם.

ישנם מספר רב של פרמטרים שלפיהם נמדדות קרנות ההשתלמות השונות אך במבט-על רצוי לבחון קופות בהסתכלות על התשואה הגבוהה בעלת רמת הסיכון הנמוך ביותר.

נושא הסיכון של קרן השתלמות מורכב ולרוב מתייחס לאחוז המניות בקופה, אך בנוסף אפשר להיעזר ב"מדד השארפ", אותו מדד שמייצג תנודתיות של הקופה ולכן מומלץ לבחור קופה בעלת מדד שארפ גבוהה.

כמובן. מרבית בתי ההשקעות וחברות הביטוח מאפשרות לחלק את הכסף בין מסלולים שונים ואף לנייד את הקרן ממסלול למסלול.
כל ניתן להתאים את תמהיל הקרן ורמת החשיפה להעדפות ואופי המשקיע.

כל הפקדה העולה על התקרה תתנהל כחיסכון נזיל לכל דבר ותכלול תשלום מס הכנסה ומס רווחי הון.

יחד עם זאת, קרן ההשתלמות תכלול את שאר ההטבות שלה כגון דמי ניהול מופחתים, דחיית מס וכדומה.

כן ולא, כל סכום שהופקד מעבר לתקרה מנוהל למעשה כמו כל סכום כסף נזיל, אך במסגרת קרן ההשתלמות החוסך נהנה מדחיית מס, דמי ניהול מופחת וכדומה.

לכן, התשובה תלויה בגובה ההכנסה של החוסך, במידה ומדובר במספר אחוזים מעבר לתקרה, ייתכן שעדיף להפקיד לקרן השתלמות או גמל להשקעה

אך במידה וההכנסה עולה בהרבה על תקרת ההפקדה, ניתן לשקול אפשרויות השקעה אחרות הכוללות יתרונות דומים לקרן ההשתלמות כגון פוליסת חיסכון.

כמובן. מרבית בתי ההשקעות וחברות הביטוח מאפשרות לחלק את הכסף בין מסלולים שונים ואף לנייד את הקרן ממסלול למסלול.
כל ניתן להתאים את תמהיל הקרן ורמת החשיפה להעדפות ואופי המשקיע.

תהליך פתיחת קרן השתלמות לעובד חדש כוללת עזרה מבית ההשקעות, מתכנן פיננסי של אותו עובד וכמובן מחלקת הנהלת חשבונות.

ראשית, העובד נדרש לחתום על מסמכי הצטרפות בעזרת מתכנן פיננסי, לאחר שבית ההשקעות יפתח את קרן ההשתלמות, יש לשלוח להנהלת החשבונות את פרטי הקופה על שם העובד.

לא, הקרן שומרת על הוותק שלה כל עוד אתם לא מבקשים למשוך אותה.

לאחר העברת טפסי בקשה להעברה וניוד של קרן ההשתלמות לגוף החדש, ישנם 18 ימי עסקים שבהם הגוף המנהל הנוכחי רשאי לפנות אליהם בבקשה לבטל את העברת הקרן.

קרן השתלמות הופכת להיות נזילה לאחר 6 שנים ללא קשר להפקדות.

אין בעיה למשוך רק חלק מסכום שנצבר בקרן ההשתלמות (בתנאי שהיא נזילה) , אך חשוב לזכור שמשיכה מקרן השתלמות חוסמת אותה להפקדות עתידיות.

תקנון קרן השתלמות הינו אחיד ברובו בין כל הגופים וכמובן לכלל האוכלוסייה. יחד עם זאת, מורים וחברי קיבוץ נהנים מקרנות השתלמות מעט שונות בתנאים.

פתיחת קרן השתלמות מעמד שכיר דורשת סיוע של העובד והנהלת החשבונות של החברה. הצטרפות והקמת הקרן מתבצעת על ידי העובד באמצעות מתכנן פיננסי או אפילו ישירות מול בית ההשקעות.

לאחר פתיחה מוצלחת של קרן ההשתלמות, יש למסור את הפרטים הרלוונטיים למחלקת הנהלת חשבונות לצורך הפקדות עתידיות.

עצמאי יכול לבצע מספר הפקדות לקרן השתלמות במהלך שנת מס, הוא אינו מחויב לחלוקה מסוימת כל עוד הוא נמצא מתחת לתקרה השנתית.

אין חובה לעצמאים לבצע הפקדות בכל שנת מס, כל הזכויות והיתרונות של קרן ההשתלמות ישמרו גם במידה וידלגו על שנה מסוימת.

לא, על מנת להנות מהטבת המס של קרן ההשתלמות ניתן לבצע את ההפקדה אך ורק באותה שנת מס.

חובה להציג תעודת עוסק מורשה לבית ההשקעות או חברת הביטוח על מנת לפתוח קרן השתלמות חדשה במעמד עצמאי.

איור דמויות של נציגי שירות
לא מצאתם תשובה לשאלה?

עדיין יש לכם שאלות? בבקשה צרו איתנו קשר, נשמח לסייע.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.