קרן פנסיה שאלות נפוצות

כל המידע בשביל למצוא קרן פנסיה מצויינת.

מהי קרן פנסיה?

קרן פנסיה היא מכשיר חיסכון פנסיוני טהור הנועד לשמור על רמת ביטחון כלכלי של החוסך באמצעות קצבה חודשית לצד כיסוי ביטוח מורחב המכסה כל שינוי ניכר בחייו של החוסך.

קרן הפנסיה מציעה הרבה מעבר לקצבה חודשית, היא נועדה להעניק ביטחון כלכלי לרגל יציאה לגמלאות. היתרון המובהק של קרן הפנסיה הינו דווקא בכיסוי הביטוח המתייחס למקרים קיצוניים של נכות או מוות בטרם עת.

חוסכים שכירים נהנים מהפקדה משותפת יחד עם המעסיק ובכך מגדילים את סכום ההפקדה החודשי שלהם. לעומת זאת, חוסכים עצמאים יכולים להפקיד באופן יזום במהלך השנה עד התקרה השנתית.

על פי תקנון קרן הפנסיה הינה מיועדת לגיל הפרישה הנקוב בחוק, אך יחד עם זאת, מאפשרת קרן הפנסיה למשוך קצבת זקנה כבר מגיל 60 אך במקרה כזה, ישנו חישוב שונה לגובה הקצבה ולכן דורש התייעצות עם איש מקצוע.

בחישוב מופשט לצורך הסבר בלבד, עיקר חישוב גובה הקצבה מתייחס לסכום הכולל שנצבר בקרן הפנסיה לחלק למקדם הקצבה הנקבע בהתאם לגיל החוסך והשנה.

חשוב לסייג שישנם סעיפים בתקנון העשויים לשנות את גובה הקצבה במידה.

ההפקדות השוטפות לקרן הפנסיה מכסות גם את עלות הביטוח החודשית ולכן במידה ויופסקו ההפקדות השוטפות לקרן הפנסיה לתקופה גדולה יותר מחמישה חודשים, יופסק גם הכיסוי לביטוח מנכות ושארים.

לכן, בכל מקרה שבו יש אפשרות בה תקטע רצף ההפקדות לפנסיה, יש להתייעץ עם איש מקצוע ולוודא שזכויות קרן הפנסיה ישמרו.

מכיוון שמפקיד עצמאי אינו נהנה מתוספת הפקדות מעסיק כמו עובד שכיר, מדינת ישראל בחרה להעניק לעצמאים הטבות מס ייחודיות על מנת לעודד אותם להפקיד לקרן פנסיה.

בעיקרן, הטבות המס מתייחסות לניכוי וזיכוי מהפקדה, כך שעצמאי אשר יבחר להפקיד לקרן פנסיה יהנה מהפחתה בגובה מס הכנסה שיידרש לשלם בסוף השנה.

כמובן, כיסוי ביטוח מנכות הקיים ומובנה בקרן הפנסיה פועל בדיוק כמו ביטוח אובדן כושר עבודה ונועד לשמור על החוסך מפני מצב שבו הוא אינו יכול לבצע את עבודתו כתוצאה מנכות. קצבת הנכות משולמת בהתאם לתקנון ומסלול הקיים בקרן הפנסיה אך כל מקרה לא תעלה על 75% מתקרת השכר המבוטח.

כמובן, חוק פנסיה חובה מתייחס לכל עובד ובכל מקצוע.

כמובן. חוק הפנסיה מצריך כל אחד מאיתנו להתחיל לחסוך לגיל פרישה באמצעות קרן פנסיה. יחד עם זאת, כיסוי הביטוח הקיים בקרן הפנסיה מתאים לחוסכים בכל גיל ובפרט לחוסכים בגיל צעיר אשר ייהנו מביטוח אובדן כושר עבודה.

קרן פנסיה מקיפה כוללת מגוון רחב של מסלולי השקעה, כל בית השקעות או חברת ביטוח מציע מסלולי השקעה בהתמחות מיוחדת. יחד עם זאת, ישנם מסלולי השקעה עיקריים הקיימים בכל הגופים, אלו מחולקים לפי רמות סיכון וחשיפה לשוק ההון.

מסלולי השקעה עיקריים: אג"ח, פאסיבי מותאם גיל, ברירת מחדל מותאם גיל, הלכה, שיקלי וכדומה.

קרנות פנסיה ברירת מחדל מציעות תנאי כניסה גמישות ללא צורך בהצהרת בריאות ותנאים מועדפים.

מלבד דמי הניהול המופחתים והפטור מהצהרת בריאות, אין שוני מהותי בקרן הפנסיה ברירת מחדל אך תקנון הקרן עלול להשתנות מעת לעת.

לא ניתן לקבוע מהי קרן הפנסיה הנבחרת באופן מוחלט, שכן ישנם מספר רב של פרמטרים כגון דמי ניהול, תשואה לאורך זמן, תנאי כניסה, איזון אקטוארי וכו'. כל אחד מהפרמטרים האלו יכול להשתנות מעת לעת.

כן ולא, לרוב ניתן לקבל הלוואה כנגד קרן פנסיה אך זה נתון להחלטת חברת הביטוח או בית ההשקעות המנהל, סכום הכסף הצבור, מידת נזילות הקרן ועוד. לכן יש לבצע בדיקה יסודית ולא להניח שניתן לקבל הלוואה באופן אוטומטי.

חוסך בקרן פנסיה במעמד שכיר נהנה מתהליך פשוט ונוח, כל תהליך ההפקדה מתבצע על ידי מחלקת הנהלת חשבונות של המעסיק. תוך 7 ימי עסקים מהיום שבו שילם המעסיק את משכורות של העובד (לא יאוחר מ-15 לחודש) על המעסיק לבצע העברה מרוכזת לגוף המנהל עבור כל העובדים בצירוף דוח פיצול המנחה את הגוף כיצד לחלק הסכום בין קרנות הפנסיה השונות.

חוסך במעמד עצמאי רשאי לבצע הפקדה כמעט בכל זמן שיבחר, לרוב עצמאים בוחרים לבצע הפקדה סמוך לסוף השנה על מנת להשאיר את כספי העסק לשימוש שוטף.

תקופת אכשרה הינה מתייחסת לכיסוי הביטוח אשר נמצא בקרן הפנסיה. תקופת אכשרה היא פרק זמן שבה כיסוי הביטוח למעשה לא תקף למרות שהחוסך משלם עליו.

כלומר, חוסך אשר הצטרף לקרן פנסיה, יקבל תקופת אכשרה של חמש שנים ראשונות, כך במקרה שיגרם לו חלילה אירוע נכות כלשהו, כיסוי ביטוח שארים לא יהיה תקף.

ישנם סייגים רבים לתקופות אכשרה ולכן יש לבדוק לעומק האם וכמה זמן חלה תקופת אכשרה בקרן הפנסיה שלכם.

כן. כל הכנסה גם הכנסה מפנסיה בדומה לכל שכר חודשי חייבת במס. יחד עם זאת, אזרחים בגיל פרישה נהנים מפטור ממס על חלק מגובה הקצבה (תקרת הפטור נקובה בחוק ומתעדכנת מעת לעת).

תשואות קרנות הפנסיה מתפרסמות מדי חודש באתר הממשלתי פנסיה נט. יחד עם זאת, ניתן לבדוק את תשואות קרנות הפנסיה אצלנו באתר מדי חודש גם כן.

גיל הפרישה נקוב בחוק ומתעדכן לעיתים רחוקות, נכון לעכשיו גיל הפרישה הינו 67. יחד עם זאת, בקרן הפנסיה ישנה אפשרות לקבלת קצבה מוקדמת כבר החל מגיל 60. באותו אופן, יש אפשרות לדחות את הקצבה ובכך להגדיל את הפנסיה.

ראשית בעת הצטרפות לקרן פנסיה יש אפשרות למנות מוטבים, בנוסף יש אפשרות לשנות ולהגדיר מחדש מוטבים במהלך חיי הפוליסה שכן ייתכן וישתנה המבנה המשפחתי של החוסך.

על מנת לשנות את המוטבים או אפילו את החלוקה בין המוטבים השונים, יש צורך במילוי טופס מוטבים (המשתנה בין חברות הביטוח ובתי השקעות) ושליחה מסודרת לביצוע בגוף המנהל.

בעת היציאה לפנסיה, גובה קצבת הזקנה מחושבת באופן הבא: סך החיסכון הצבור בקרן מחולק במקדם הקצבה, זהו נתון אשר נקבע בהתאם לחברת הביטוח, נתוני החוסך ומסלול הפנסיה.

קרנות פנסיה השונות נבדלות אחת מהשנייה בפיזור וחלוקה של כיסוי הביטוח בין הסוגים השונים. כך ישנה אפשרות לווסת ולהפנות משאבים בין כיסוי לנכות, שארים או חיסכון.

קרן הפנסיה גובה דמי ניהול שנתיים המשולמים ישירות לחברת הביטוח או בית ההשקעות המנהל.

גובה דמי הניהול שונה מקרן פנסיה כללית למקיפה.

בקרן פנסיה מקיפה, משרד האוצר קובע את שיעור דמי הניהול, הינם כעת בשיעור של 6% מהפקדה חודשית ו-0.5% שנתי מיתרה צבורה.

קרן פנסיה כללית גובה דמי ניהול שונים, בשיעור של 4% מהפקדה חודשית ואילו 1.05% שנתי מהיתרה הצבורה.

קרן פנסיה בשונה מביטוח מנהלים היא אינה חוזה חתום בין העמית לבין חברת הביטוח או בית ההשקעות אלה הסכם לפעול בהתאם לתקנון משרד האוצר.

כלומר, ישנם אלמנטים בזכויות העמיתים אשר עלולים להשתנות מעת לעת כגון אג"ח מיועדות, גיל פרישה, מקדם קצבה ועוד.

לכן, יש חשיבות עליונה לוודא את הזכויות של קרן הפנסיה בכל שלב שבו מפרסם משרד האוצר אישור שינוי תקנון לקרנות הפנסיה.

שאלת מיליון הדולר! קרן פנסיה שונה בתכלית מכל מוצר פנסיוני אחר (כולל ביטוח מנהלים) , היא כוללת כיסויים ביטוחים, מרכיבי פיצויים, תגמולים וקרן משלימה לעודפי שכר. כל אחד מהסעיפים האלו הוא עולם ומלואו שיש לבחור בצורה חכמה.

נוסף לכל זאת, יש לוודא דמי ניהול הוגנים וביצועי תשואה לאורך שנים. לכן, על מנת לקחת בחשבון את כל השיקולים האלו, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע.

זהו הנתון החשוב ביותר בקרן הפנסיה ולמעשה משקף את גובה הכיסוי של פנסיית הנכות והשאירים. על כל חוסך לוודא ולשאוף שהוא מכוסה על כל השכר ולא רק על חלקו.

כמובן. קרנות הפנסיה השונות מציעות תנאי הלוואה דומות סך הכל. באופן כללי, קרן פנסיה מאפשרת קבלת הלוואה עד גובה של 30% מקרן הפנסיה. יחד עם זאת, החישוב מתייחס אך ורק להפקדות המעסיק והעובד, ללא רכיב הפיצויים.

קרן פנסיה באופן כללי אינה שונה מכל מוצר פנסיוני אחר והשקעותיה מנוהלים בהתאם למדיניות הגוף המנהל. ועדת השקעות בכל אחד מהגופים המנהלים קרנות פנסיה, ישקיעו את הסכום שנצבר בשוק ההון, נדל"ן, הלוואות ועוד. כל זאת בהתאם למדיניות ותקנון המסלול (כגון רמת חשיפה למניות).

השוני העיקרי מתייחס לקרן פנסיה מקיפה, מדיניות השקעה בקרן פנסיה מקיפה כולל גם השקעה באג"ח ממשלתיות (תשואה מובטחת).

הכספים הצבורים בקרן פנסיה מתחלקים פנימית למרכיב פיצויים ותגמולים.

מרכיב הפיצויים ניתן למשיכה לאחר עזיבת מקום עבודה וזאת כפוף לאישור של המעסיק.

באופן כללי ובהתאם לתקנון קרן הפנסיה, רכיב התגמולים שמור לעת יציאה לפנסיה. יחד עם זאת, ישנה אפשרות חריגה לבצע משיכה הונית חד פעמית מרכיב התגמולים ועל זאת יש חובה של 35% מס הכנסה.

בנוסף לכך, כל משיכה מהסכום הצבור בקרן הפנסיה יקטין את קרן הפנסיה.

קרן פנסיה מורכבת כך שתשמור על זכויות החוסך לכל אורך עבודתו וגם אחריה.

אך בעת עזיבת מקום עבודה, יש לבצע מספר פעולות על מנת לשמור על הזכויות הפנסיוניות וכיסוי הביטוח. בנוסף, יש לוודא שכספי הפיצויים אכן שולמו באופן נכון.

כל זאת, אין אפשרות לפרוט את הפעולות שיש לבצע והן תלויות במצבו המשפחתי של כל חוסך. לכן, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע.

כמובן, כל אדם עצמאי רשאי להצטרף לקרן פנסיה ולבצע הפקדות חודשיות בהוראת קבע לקרן הנבחרת.

כמובן, ישנה אפשרות להעביר את קרן הפנסיה הקיימת למסלול נבחר בקרן פנסיה ברירת מחדל.

קיימים שתי סוגים של קרנות פנסיה:
1. קרן פנסיה כללית (משלימה)
2. קרן פנסיה מקיפה

קרן פנסיה מקיפה הינה אפיק החיסכון העיקרי והראשי של קרן הפנסיה, אליה מפקידים עובדים שכירים ועצמאים את עיקר ההפקדות. הסכום הצבור בקרן פנסיה מקיפה כולל כיסוי ביטוח, תשואה מובטחת בחלק של האג"ח המיועדות ועוד. כלומר קרן פנסיה כוללת את כל היתרונות המיוחסים לקרן פנסיה.

קרן פנסיה כללית (משלימה) הינה אפיק חיסכון הפועל כ"כלי צבירה" לכל הכספים המופקדים מעבר לתקרת הפקדה חודשית. סכום הכסף הצבור בקרן פנסיה כללית אינו מבוטח ולכן יש צורך לבחון אפשרות רכישת חיצונית של כיסוי ביטוח.

קרן פנסיה מקיפה יודעת לקבל הפקדות עד תקרה נקובה בחוק, כיום היא עומדת על 20.5% מגובה מכפלה של השכר הממוצע במשק.

קרן הפנסיה מיועדת לחיסכון לשם קבלת קצבת זקנה. יחד עם זאת, במידה והחוסך מבקש למשוך את הכספים באופן חד פעמי, יחויב החוסך במס "שבירה" בגובה 35%. יחד עם זאת, המס הינו רק על מרכיב התגמולים, רכיב הפיצויים כפוף למס בנפרד, בהתאם לחוק.

גובה דמי ניהול מצבירה: 0.1%
גובה דמי ניהול מהפקדות: 1.49%

כל חוסך שיצטרף לקרן פנסיה ברירת מחדל, יקבל דמי ניהול מוזלים וזאת לתקופה של 10 שנים לפחות.

לא. קרן פנסיה ברירת מחדל מאפשרת תהליך הצטרפות נוח ופשוט שאינו כולל שאלון רפואי.

חברת ביטוח או בית השקעות המנהלת קרן פנסיה, תדאג לשלוח לחוסך דוח שנתי ורבעוני, הדוחות יפרטו את פעולות ההפקדה, תנועות משיכה מהקרן ועוד.

בנוסף לדוחות, ישנה אפשרות להתחבר לאתר האינטרנט של החברה המנהלת ולצפות באזור האישי מה סטטוס של קרן הפנסיה.

משרד האוצר, אגף שוק ההון, אישר העברה של מוצרים פנסיונים כגון קופת גמל או ביטוח מנהלים לקרן פנסיה. על כל זאת, קבע משרד האוצר כללים מנחים ולכן יש לבצע בדיקת התאמה נכונה בין המוצרים השונים ועדכוני הרגולציה.

על אף שזה נשמע מסובך, אך העברה של קרן פנסיה, יכולה להתבצע בעזרת טופס והודעה לגוף המנהל.

כן, אבל לא כולם. בינואר 2017, פרסם משרד האוצר חובה לכל עצמאי להפקיד לקרן פנסיה אך השאיר מספר סייגים. החוק למעשה לא חל על כל עצמאי אשר נולד לפני 1961 או מנהל עסק פחות מחצי שנה. נוסף על כך, החוק חל רק על עצמאיים אשר בטווח גילאים 21-60.

עובד שכיר אשר עבר את גיל הפרישה (כיום 67 שנה), לא חלה על המעסיק שלו חובה להפקיד לקרן הפנסיה שלו. יחד עם זאת, במידה והעובד הגיע לגיל הפרישה בזמן שהוא עובד אצל אותו מעסיק וממשיך לעבוד באותו מקום עבודה גם לאחר שהחל לקבל קצבה מקרן הפנסיה, המעסיק מחויב להמשיך להפקיד לו לפנסיה.

התשובה בקצרה היא, מוקדם ככל הניתן.

הכיסויים בקרן פנסיה נועדה לשמור על החוסך מכל שינוי דרסטי בחייו ולכן רכישה מוקדמת של הכיסויים האלו בהחלט יתרמו. בנוסף, גובה קצבת הפנסיה מחושבת על ידי חלוקה של סך הסכום שנצבר במקדם הקצבה ולכן חיסכון בגיל צעיר יגדיל משמעותית את גובה הסכום הכולל.

בשנת 2008 נכנס לתוקף חוק פנסיה חובה אשר קובע כי כל מעסיק חייב להפריש לקרן פנסיה בעבור כל עובד שלו. יחד עם זאת, החוק מציין שרק עובדים מעל גיל 21 העובדים תחת אותו מעסיק מעל שישה חודשים, יהיו זכאים להפרשה לקרן פנסיה.

בנוסף, עובד אשר יש ברשותו הסדר פנסיוני והפקדות פעילות ממעסיק קודם, יהיה זכאי להפקדות פנסיוניות מהמעסיק הנוכחי לאחר שלושה חודשי עבודה במקום שישה חודשים.

כן, בערך.

משרד האוצר יצא בצעד לטובת החוסכים המאפשר ניוד והעברה של קרנות פנסיה לחברת ביטוח או בית השקעות אחד לטובת ניהול מרוכז, קל ונוח.

בעבור החוסך, צעד זה מאפשר הוזלה בדמי ניהול שכן הצבירה כולה תהיה במקום אחד, התנהלות נוחה בגיל הפרישה. יחד עם זאת, חוק איחוד קרנות הפנסיה מתייחס לקרנות חדשות בלבד.

איור דמויות של נציגי שירות
לא מצאתם תשובה לשאלה?

עדיין יש לכם שאלות? בבקשה צרו איתנו קשר, נשמח לסייע.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.