איך מעדכנים מוטבים בקרן השתלמות?

קרן השתלמות משמשת אותנו לחיסכון והשקעה לטווח בינוני-ארוך ולכן חשוב לוודא שאנחנו מעדכנים את רשימת המוטבים שלנו ככל שהחיים שלנו משתנים.