הפניקס אקסלנס קרן השתלמות

4.52
מניות
3.97
חו"ל - פאסיבי
3.61
כללי
2.14
כללי
1.89
פאסיבי
1.63
הלכה יהודית
1.5
אוכלוסיית יעד
0.94
משולב מניות
0.55
משולב מניות
0.21
אג"ח ללא מניות
0.03
שקלי טווח קצר
0
כללי
0
משולב מניות
0
מניות
0
אג"ח ללא מניות
0
אג"ח
0
פאסיבי
0
כללי
0
חו"ל - פאסיבי
0
כללי
0
כללי
0
פאסיבי
0
חו"ל - פאסיבי
0
משולב במניות - פאסיבי
0
משולב במניות - פאסיבי
0
פאסיבי
0
פאסיבי
-0.35
הלכה איסלאמית

קרן השתלמות הפניקס אקסלנס

חברת הפניקס אקסלנס מנהלת ביד רמה סכום דו ספרתי של נכסים בקרנות ההשתלמות על פני כל מסלולי ההשקעה.

חברת הביטוח הפניקס התמזגה יחד עם בית ההשקעות אקסלנס ויחד רכשו את הקופות של הלמן אלדובי ואיי בי איי. אלו צעדים משמעותיים בדרכה של הפניקס להתבסס כגוף מקצועי ומוביל בניהול מוצרים פנסיונים כגון קרן השתלמות.

עד כה נראה שהמיזוג אינו גרע מהיכולת של הפניקס לשרת את ציבור המשקיעים הן בתפעול והן בביצועי הקופות השונות, יתרה מכך, לא נראה שהיה שינוי ניכר בעלויות ניהול ההשקעות. זאת הוכחה לכך שהפניקס אכן מתנהלת כגוף מקצועי אשר יודע לשמור על תודעת שירות ולספק תמורה הולמת.

אם כך, האם חברת הביטוח הפניקס על כל היתרונות שלה צריכה להיות גוף מנהל לקרן השתלמות בכל תיק נכסים? ייתכן, אך מכיוון שיש מבחר גדול מהממוצע של מסלולי השקעה, נדרשת בדיקת התאמה נכונה לכל משקיע.

קרן השתלמות הפניקס אקסלנס דמי ניהול

דמי ניהול בקרן ההשתלמות הפניקס אקסלנס נקבעים בהתאם למדרג דמי ניהול אשר מתעדכן מעת לעת בהתאם להחלטות הנהלת החברה.

על פניו, חברת הפניקס שומרת על תחרותיות וכדאיות בנושא דמי הניהול של קרן ההשתלמות מול הגופים המתחרים וזאת שוב, על מנת להעניק ערך רב לחוסכים.

קרן ההשתלמות הפניקס אקסלנס מצליחה בטווחי זמן שונים להעניק יחס תמורה חיובית עודפת למשקיעים, כלומר התשואה בניכוי דמי הניהול ושאר עלויות ניהול ההשקעות. יחד עם זאת, מומלץ לבדוק עם הפניקס אקסלנס מהו מדרג דמי הניהול העדכני ביותר של קרן ההשתלמות.

הפניקס אקסלנס קרן השתלמות מסלולים

פירוט קרנות ההשתלמות המנוהלות על ידי הפניקס אקסלנס כולל תשואה ופירוט אחזקות.