סוגי קרנות פנסיה בישראל המדריך המלא

במידה ואתם מוצאים את עצמכם מבולבלים מבין כל סוגי קרנות הפנסיה שיש בישראל, כתבנו את המדריך הזה במיוחד בשבילכם.
מדריך סוגי קרנות פנסיה בישראל
אם רוצים, אפשר גם רק להקשיב 🎧

כל עובד בישראל בין אם הוא עובד כשכיר ובין אם יש לו עסק עצמאי – נדרש להפקיד תשלומים לקרן פנסיה מדי חודש כדי להבטיח הכנסה בגיל פרישה או במקרה של שכיר – גם אובדן כושר עבודה ונכות. חברות של עמית בקרן פנסיה כרוכה בתשלום חודשי של עובד ומעסיק במקרה של שכיר או בהפרשה עצמאית במידה ומדובר בעצמאי.

החוק מחייב כל מעסיק להפריש תשלומים חודשיים לעובדים כאחוז מתוך המשכורת עבור קרן פנסיה כאשר למעשה, קרן פנסיה מהווה סוג של קופת גמל במובנים רבים. במאמר הבא נבצע סקירה מקיפה של סוגי קרנות הפנסיה בישראל ונלמד היטב את השוני וההבדלים בין סוגי הקרנות השונים. סוגי קרנות פנסיה – המדריך המלא.

קרן פנסיה ברירת מחדל

אולי אתם מכירים את סוג קרן פנסיה ברירת מחדל בשמה החדש: קרן פנסיה נבחרת. כך או כך, זוהי קרן פנסיה שנבחרה לאחר קיום מכרז ממשלתי מטעם רשות שוק ההון, ביטחון וחיסכון של משרד האוצר. בקליטת עובד חדש, נדרש כל מעסיק להפריש לו כספים פנסיוניים לקרן פנסיה. במידה והעובד לא הביע עמדה בנוגע לקרן הפנסיה הנבחרת, המעסיק מחויב בביטוח העובד באחת מקרנות הפנסיה הנבחרות שזכו במכרז משרד האוצר.

קרנות ברירת מחדל מחויבות לספק לעובד הנאה מדמי ניהול בשיעור נמוך בצורה קבועה לתקופה של לפחות 10 שנים.

כל מעסיק רשאי לבצע מכרז עצמאי להחלטה על קרן פנסיה נבחרת עבור עובדים שלא הצביעו על קרן פנסיה מועדפת, שם יבטח את העובדים שלא בחרו בגוף פנסיוני ספציפי.

עובדה נוספת שכדאי לדעת היא שקרנות פנסיה אלו רלוונטיות גם עבור עובדים שלא התקבלו לביטוח פנסיוני בקרנות אחרות בשל מצב בריאותי ירוד, שכן ההצטרפות נעשית ללא חיתום וללא כל תשאול רפואי של המבוטח.

נכון לשנת 2023 ועד 31.10.24 הקרנות הנבחרות מטעם משרד האוצר הן: מיטב בית השקעות, מור קופות גמל בע"מ, אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ ואלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.

עוד חשוב להיות מודעים לכך ששיעור דמי ניהול מקסימליים של הקרנות הנבחרות עומד על 1% מהפקדות ו-0.22 אחוז מצבירה.

פנסיית יסוד

פנסיית יסוד הינה פנסיה שהייתה פעילה בקרנות ותיקות עד לשנת 1979. תוכנית פנסיית יסוד אינה מאפשרת הצטרפות עמיתים חדשים מאז שנה זו. פנסיה זו הבטיחה לעמיתיה פנסיית זקנה ופנסיית שאירים בלבד, אם העמית נפטר לפני הגיעו לגיל פרישה – הכספים שצבר בקרן הועברו לקרן בה נצברו כספי השאירים.

פטירת עמית לאחר הפרישה הבטיחה לשאירים קבלת אחוזים מהפנסיה בהתאם לתקנון הקרן. הקרן מתבססת על זכויות כאשר כל שנת עבודה מזכה את המבוטח ב2% צבירה. שימו לב: קצבה מינימלית של פנסיית יסוד עומדת על 5% מהשכר במשק ומקסימלית – על שיעור של 70% מהשכר הממוצע במשק.

קרן פנסיה מקיפה

פנסיית זקנה

לפני שעמית יוצא לגמלאות הוא רשאי לבחור מסלול פנסיה רצוי. במסגרת התקנון יכול המבוטח לבחור במסלול של מינימום קצבאות כך שבמקרה של מוות – שאריו ייהנו ממינימום קצבאות.

בפנסיה זו רשאי כל מבוטח לקבל פנסיית זקנה החל מגיל 60. ניתנת אפשרות לדחות את היציאה לגמלאות לגיל מבוגר יותר. נציין כי המשתנים המשפיעים על גובה הקצבה הם: תוחלת החיים וגובה התשואה כתוצאה מחיסכון. פגיעה באחד משני הפרמטרים עלולה לגרום לפגיעה בגובה הפנסיה.

פנסיית שאירים

במקרה של פטירת העמית, קצבה זו ממוענת לפרנסת השאירים בהעדר דמות מפרנסת. תקנון קרן הפנסיה הוא זה המגדיר מיהו שאיר ולא בדומה לפוליסות ביטוח שם ניתן להגדיר מוטבים לפי רצון המבוטח (זאת למעט כספי פיצויים המשולמים לשאירים).

נציין כי לא בכל קרנות הפנסיה הגדרת השאירים שווה, כך שחשוב לבדוק לפני בחירת הקרן נתונים אלו.

מבוטח לא נשוי ראשי לבחור במסלול ללא שאירים לתקופה של 24 חודשים עם אופציה להארכה.

פנסיית נכות

כל עמית בקרן פנסיה מקיפה שאיבד את כושר העבודה שלו או את חלקו בשיעור של לפחות 25% לתקופה של לא פחות מ-90 יום, זכאי לקבל פנסיית נכות.

קביעת שיעור הניכוי תיעשה על ידי הוועדה הרפואית של קרן הפנסיה/רופא הקרן.

ברכישת פנסיית נכות קיימים מסלולים שונים הנעים בין 30%-75% מהשכר הקובע.

חשוב לדעת כי כאן קיים מנגנון קיזוז במקרה שחל עמית המקבל פנסיה מעוד גוף (כתוצאה מתאונת דרכים, פעולות איבה ועוד). ייתכן קיזוז של פנסיית נכות הנדרשת לתשלום.

קרן פנסיה מקיפה ניתנת לרכישה רק בשילוב 3 המרכיבים הנ"ל. נציין כי ניתן לבחור במסלול מבין מסלולי פנסיה מגוונים. כל עמית רשאי לבחירה אישית של המסלול המתאים לו וכן לנייד את החיסכון הפנסיוני שלו בין המסלולים בחופשיות.

קרן פנסיה כללית/משלימה

קרן פנסיה משלימה פועלת לצד פנסיה מקיפה. פנסיה מקיפה מציעה למבוטחיה תשואה קבועה מאג"ח ממשלתי ולכן גם מוגבלות בתקרת סכום. כל סכום הפקדה למעלה מהסכום הקבוע בחוק יעבור אוטומטית מפנסיה מקיפה לפנסיה כללית. הכספים המופקדים בקרן זו מופקדים בשוק ההון.

הקרן מציעה תשואה גבוהה וכן חיסכון במסלול יסודי שלא כולל כיסוי ביטוחי. בדומה לקרן פנסיה מקיפה, קרן פנסיה משלימה מציעה גם מסלולים הכוללים ביטוח. אופציה זו מאפשרת גם לבעלי שכר גבוה ליהנות מכיסוי ביטוחי מלא על ידי בחירה נכונה של קרן פנסיה משלימה לכספי ההפקדה שמעל לתקרת ההפקדה במקיפה – הקבועה בחוק.

הצטרפות לקרן פנסיה כללית תיעשה בשני אופנים: 1. באופן אוטומטי, בכל עת כאשר סכום ההפקדה לפנסיה מקיפה יעלה על התקרה המותרת, תתבצע גלישה לקרן פנסיה כללית. 2. ניתן לבצע הצטרפות יזומה ובכך וליהנות מבחירה של מסלול רצוי להשקעה. דמי הניהול אגב, זהים בקרן המקיפה והכללית עבור העמית.

עמיתים קרנות פנסיה ותיקות

עמיתים הינו גוף המנהל את 8 קרנות הפנסיה הגרעוניות בישראל. הארגון הוקם על ידי הממשלה לאחר שקרנות אלו הולאמו, במטרה למנוע משבר של הקרנות הגרעוניות. תהליך ההלאמה הוביל למינוי של מנהל מטעם משרד האוצר לכל קרן פנסיה.

כיום, הקרנות מאוחדות תחת מטריית עמיתים אך מנהלות מאזן בצורה נפרדת. הקרנות המאוגדות תחת עמיתים הן: מבטחים, מקפת, נתיב, אגד, הדסה, קרן הגמלאות המרכזית של ההסתדרות, קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל וקרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבניין ועבודות ציבוריות.

משנת 1995 לא ניתנת אפשרות הצטרפות של עמיתים חדשים לקרנות אלו. לפיכך, מספר המבוטחים והגמלאים צפוי לצמצום בצורה הדרגתית וכן צפוי גם צמצום מוקדם יותר של עמיתים פעילים מכוח הפיכתם לפנסיונרים. מצב זה יגרום לתהליך של נסיקת תשלומי פנסיה עד לשיא בשל גידול במספר הפנסיונרים ואז צמצום עד הפסקה מוחלטת עקב פטירת העמיתים.

עד שנת 2050 לפי ההערכות – מספר העמיתים בקרן יהיה זניח. בינתיים מזרימה הממשלה עשרות מיליארדים של שקלים לתמיכה בקרנות לצורך עמידה בהתחייבויות לעמיתים.

קרן פנסיה תקציבית

פנסיה תקציבית הינה פנסיה שמשולמת מתקציב שוטף של הגוף בו עבד הפנסיונר הזכאי לקבלה. פנסיה זו כוללת הפרשות מעסיק בלבד ללא הפרשות מצד העובד כלל. בידי המעסיק אפשרות להחליט כי הוא מתחייב לתשלום הפנסיה התקציבית. בבחירה זו הופך המעסיק לגורם מבטח.

תוכניות פנסיה תקציבית מחולקות ל-3:

  • תקציבית בלתי ממומנת – כאשר אין כל נכסים ספציפיים לצורך התחייבויות הפנסיה.
  • תקציבית ממומנת באופן חלקי – תוכנית בה ישנם נכסים המממנים את ההתחייבויות בצורה חלקית.
  • תקציבית ממומנת במלואה – קיימים נכסים המממנים את ההתחייבויות במלואן.

צורת חיסכון פנסיוני זו נהוגה בישראל בקרב גופים ציבוריים שונים ובקרב עובדי מדינה בעיקר. הידעתם? משנת 2001 קליטת מבוטחים למסלולי פנסיה תקציבית בשירות המדינה נפסקה והעובדים נדרשו להפקיד שיעור מסוים לפנסיה בצורה הולכת וגדלה (אם כי, נמוכים מהותית מהסטנדרט). משנת 20 מבוטחים בפנסיה תקציבית מחויבים בדמי ניהול בגובה 2% משכרם. עם זאת, השתתפות זו נמוכה יחסית מכל השתתפות של עובד בתוכנית חיסכון פנסיונית המתאפשרת עקב מימון הפנסיה התקציבית.

פנסיית גישור

פנסיית גישור זו פנסיה המשולמת על ידי מעסיקים לשעבר עבור פורשים בפרישה מוקדמת הזכאים לפנסיה תקציבית. פנסיית גישור ניתנת מיום הפרישה המוקדמת ועד הגעת המבוטח ליום בו הוא זכאי לקבלת פנסיה מהגוף המבטח אותו. פנסיה זו מקובלת בארגונים שם קיים מנגנון של פרישה מוקדמת טרם גיל הפנסיה החוקי או בארגונים המציעים פרישה מרצון באופן יזום.

קרן פנסיה צוברת

פנסיה צוברת הינה פנסיה שמושלמת כתוצאה מצבירת כספים על ידי המבוטח בקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. גובה הקצבה ייקבע על פי סכומים שנצברו על ידי העמית, חישובים אקטואריים שונים וכן תשואה שהושגה כתוצאה מהשקעת כספי החיסכון.

צבירת הכספים תיעשה על ידי הפרשת סכומים חודשית על ידי המעסיק במקביל להפרשת שיעור ממשכורת המבוטח באופן חודשי לקרן הפנסיה. כאשר מודבר בעצמאי, הצבירה תתבצע על ידי הפרשת כספים לקרן הפנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל. 

איך מחושב גובה הקצבה בפרישה לגמלאות?

בעת פרישה מעבודה תחושב הקצבה החודשית על פי מספר מאפיינים:

סכומים שנצברו בקרן הפנסיה על חשבון המבוטח כולל רווחים שנבעו מכספי החיסכון וכן בהתאם לחישובים אקטואריים שונים ובהסתמך על מקדם המרה. (זאת בניגוד לפנסיה תקציבית שבה בכל שנת עבודה צבר המבוטח 2% לפנסיה וכן הקצבה מבוססות על חישוב משכורת העמית במשך תקופת צבירה או בסמך למועד הפרישה וכן שולמה מתקציב מעסיק בלבד).

בישראל קיימים 3 סוגי חסכונות לפנסיה צוברת: קרנות פנסיה חדשות, קופות גמל לקצבה וביטוח מנהלים במסלול קצבה.

פנסיה צוברת מאפשרת לחוסך לבחור בין מסלולי השקעה שונים בהתאם לאופיו וצרכיו.

קרן פנסיה לעצמאים

משנת 2017 חייב כל עובד עצמאי לפי חוק להפריש בצורה עצמאית כספים לחיסכון פנסיוני עד לסיום שנת המס. עצמאי זכאי להטבות מס עבור ההפקדות שלו לפנסיה וכן יכול להפקיד סכומים הגבוהים מהנדרש בחוק כדי להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו ובכך להגדיל הקצבה העתידית שלו או את הסכום למשיכה בהגיעו לגיל פרישה וכן ליהנות מהטבות מס נוסף על הקיימות.

קופת גמל לעצמאים

קופת גמל עבור עצמאים למטרות פנסיוניות כוללות שני רכיבים בלבד: רכיב של קצבה לאחר פרישה וחיסכון למצב אבטלה. עצמאי רשאי לשלב בחיסכון הפנסיוני אופציה של ביטוח חיים למקרה מוות או נכות.

שיעורי הפקדה מינימליים לעצמאי נכון ל-2023

על עצמאי להפקיד 4.45% מההכנסה עבור החלק שעד ממחצית השכר הממוצע במשק (בחישוב שנתי מדובר על 71,220 ש"ח.

עבור החלק בהכנסה הגבוה מהשכר הממוצע אין כל חיוב להפקדה פנסיונית, אולם, עצמאים המעוניינים להרחיב את החיסכון הפנסיוני שלהם, רשאים להפקיד גם על חלק זה של ההכנסה. 

נציין כי השיעורים שמנינו לעיל יחושבו רק לאחר הפחתה של ניכויים שונים המותרים על פי חוק וטרם ניכוי הפקדות לביטוח פנסיוני, קרן השתלמות או קופת גמל לקצבה.

מה יעשה עצמאי שעובד גם כשכיר?

על עצמאי המועסק גם כשכיר להפקיד באופן עצמאי רק במידה וסכום הפנסיה המופרש עבורו במשרת שכיר על ידו ועל ידי המעסיק – נמוך מהסכום שנדרש ממנו להפריש כעצמאי על הכנסותיו ועד לסכום הזה.

מיהו עובד עצמאי לצורך חיסכון פנסיוני?

רשום כעוסק במע"מ 6 חודשים מינימום וכן גילו נע בין 21-60 שנים.

מהן הטבות המס לעובדים עצמאיים?

עובד עצמאי זכאי לקבלת הטבות מס על הפקדותיו לחיסכון פנסיוני גם על הפקדות מעל לתקרה הנדרשת. הטבות מס תינתנה לכל היותר עד תקרה של 16.5 אחוז מההכנסה ועד לגובה התקרה שקבוע בחוק.

השפעת הפקדת פנסיוניות עצמאיות על תשלומים לביטוח לאומי

כאשר עצמאי מפקיד לפנסיה באופן עצמאי הוא עשוי להקטין בכך את גובה ההכנסה החייבת בתשלום לביטוח לאומי. עצמאי שהפקיד לפנסיה ובחר בהטבת "ניכוי" זכאי להפחתה גם בגובה של דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור של עד 17.38% מסכום ההפקדה שהוכר לצורך ניכוי ממס הכנסה.

פנסיה מסלול הלכה

ניתן למצוא כמעט בכל קרן פנסיה אפשרות לבחירת מסלול הלכתי. מסלול זה מיועד לשומרי ההלכה היהודית המעוניינים בחיסכון פנסיוני שינוהל עם היתר לרווחים כתוצאה מהשקעה בריבית על מנת שלא לעבור על ההלכה שאינה מתירה הלוואה בריבית. חברה המציעה מסלול כשר דואגת להכשיר מסלול חיסכון באמצעות הגדרה של השקעה כשותפות בעסקי החברה כך שהריבית מוגדרת כחלק מרווחים ולא כהלוואה בריבית.

קרנות הפנסיה הוותיקות המאוזנות

קרנות אלו שהוקמו לפני שנת 1995 לא צברו גירעונות אקטואריים ומסיבה זו לא הולאמו על ידי המדינה ונכנסו תחת עמיתים. קרנות אלו מהוות קרנות פנסיה פרטיות ולא בבעלות הסתדרות הקרנות וכן הן לא מקבלות מצטרפים נוספים.

הקרנות תחת כותרת זו הן: גלעד, קופה של עובדי הסוכנות היהודית, עתודות, קרן הגמלאות של עובדי דן ומגן, יוזמה ועמית.

לקרנות אלו מובטחת מטעם המדינה תשואה של 30% מהכספים הנצברים עם זאת, קרנות אלו ניצבות לאחרונה בפני קשיים כשהן טוענות לקיפוח בהשוואה לקרנות הגרעוניות הנמכות בצורה אינטנסיבית.

קרנות הפנסיה החדשות

אלו קרנות שהוקמו בשנות ה-90 ונמכרו לחברות ביטוח שונות. אליהן התווספו גם קרנות נוספות שפותחו על ידי בתי השקעות שונים. קרנות מסוג זה הן: מקפת אישית ומבטחים החדשה. קיימות עוד לפחות 10 קרנות מהסוג הזה.

קרנות פנסיוניות אלו נחשבות לקרנות מאוזנות אקטוארית והן משקיעות 30% מחסכונותיהן בתשואה המובטחת על ידי המדינה. 

סיכום

קרנות הפנסיה השונות נבדלות במספר פרמטרים: קרנות גרעוניות, מאוזנות וקרנות חדשות, קרנות לעצמאים, מסלולי השקעה שונים ועוד. בבחירת קרן פנסיה יש לשקול את תנאי המסלולים השונים ולבצע השוואת קרנות פנסיה. נציין כי קרנות פנסיה שונות כבר אינן מצרפות מבוטחים חדשים. ב

כל מקרה של עובד שכיר, על המעסיק להפקיד עבורו כחוק כספים לחיסכון פנסיוני מה שיצטרף להפקדות שלו בשיעור מהכנסותיו ויסייע לו בצבירת חיסכון פנסיוני. עצמאים רשאים להפקיד אף למעלה מתקרת ההפקדה המינימלית כדי להגדיל את החיסכון הפנסיוני ולהנות מהטבות מס משתלמות.

מה תמצאו בכתבה

  • קרן פנסיה
  • 3 דקות
במידה ואתם צריכים לבצע משיכה מקרן פנסיה, ראוי שתכירו את ה...
36.42% תשואה.מתקדמים לקרן פנסיה ומרוויחים!
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.