סעיף 125 ד'

מגיע לך פטור מלא ממס רווחי הון.

סעיף 125 ד' הינו הטבת מס משמעותית אשר פונה לקהל וותיק ומעניק החזרי מס אדירים מדי שנה.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

סעיף 125 ד מקנה פטור שנתי ממס רווחי הון לגמלאים אשר נולדו לפני 1948 עד לגובה של כ-16,700 לזוג.

סעיף 125 ד לפקודת מס הכנסה למעשה מאפשר לכל אזרח אשר נולד לפני 1948 (כולל), להנות מפטור מתשלום מס רווחי הון עד תקרה אשר נקבעת מחדש כל שנה. 

סעיף 125 ד או תיקון 125 ד מתייחס לחוזר מס הכנסה מס' 20/2002 שפורסם בשנת 2003 ומכיל תוספת המתארת את הזכאות לפטור ממס רווחי הון בגין רווחים שנצברו.

עיקרי הסעיף מתארים באופן מובהק את הדרישה לזכאות, כל אזרח אשר הגיע לגיל הפרישה ובנוסף, מלאו לו לפחות 55 שנה במועד הקובע (1.1.2003), יהיה זכאי לפטור בגובה של 13,440 ₪ (נכון לשנת 2021). במידה ושני בני הזוג זכאים תחת אותם תנאים, הפטור שלהם יחד יגיע לגובה של 16,560 ₪ (נכון לשנת 2021).

סעיף 125 ד' עם תשואות יוצאות דופן

על מנת להנות מפטור ממס רווחי הון, ראוי לבחור פוליסת חיסכון מובילה ובעלת פוטנציאל תשואה גבוהה לאורך שנים.

סעיף 125 ד' פטור ממס רווחי הון ועוד..

סעיף 125 ד מתייחס לתשלום מס רווחי הון לפנסיונרים, כרגע אין דרך לנצל את זכאות הפטור לכלל האוכלוסיה. אם כך, ניתן להתאים את השימוש בפטור של סעיף 125 ד לאופי ההשקעה ומוצרי ההשקעה של פנסיונרים.

לשון הפקודה של מס הכנסה מתארת את הפטור בצורה מעט מעורפלת אך נחלץ ממנה את עיקרי הדברים.

יחיד שבשנת המס הגיעו הוא או בן זוגו לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (בסעיף קטן זה – גיל פרישת חובה), ובמועד הקובע מלאו לאחד מהם 55 שנים, זכאי לניכוי בסך של 13,000 שקלים חדשים מהכנסתו מריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית.
מקור (אתר nevo)

גובה הזכאות לניכוי (פטור) מתעדכן מדי שנה ואינו נשאר קבוע על ₪13,000 ולכן חשוב מאוד להיות עם האצבע על הדופק ולסנכרן את אפיקי ההשקעה עם גובה הפטור המיועד.

החזר מס בפועלזכאות לפטורזכאות
₪3,360₪13,440יחיד/ה
₪4,140₪16,560זוג

היתרונות של סעיף 125 ד

מס רווחי הון לפנסיונרים הפך לאחרונה לנושא בוער וזאת מתוך רצון למצות את ההטבות השונות החבויות בחוק על מנת לסייע לקהל המבוגר במדינה.

סעיף 125 ד מעניק פטור ממס רווחי הון לפנסיונרים אשר מנהלים את כספם באחד ממוצרי ההשקעה המתאימים לחוזר מס הכנסה.

ישנו יתרון מובהק וברור לסעיף 125 ד והוא כמובן מתייחס לפטור עצמו בפועל, אך הפטור מגיע עם יתרונות נוספים.

אפקט ריבית דה-ריבית

הפקדה חוזרת של החזר המס לקרן ההשקעה יכול להניב תשואה עתידית שתגדל באפקט ריבית דה-ריבית. מעולה לחוסכים בעלי הון בינוני.

החזר מס ישירות לחשבון הבנק

תהליך ניצול סעיף 125 ד כולל מעט בירוקרטיה סבוכה אך לבסוף ההחזר עצמו מתבצע ישירות לחשבון הבנק של החוסך.

דרך נוספת לתאר את היתרונות של סעיף 125 ד הוא דווקא להתייחס לחסרונותיו, במקרה זה, החיסרון היחיד של סעיף 125 ד הוא חוסר ההפצה והפרסום.

הזכאות לפטור מתייחס אך ורק לשנת הלידה (לפני 1948), לכן קהל הזכאים מצומצם ונראה שעדיין ישנם משקיעים אשר לא מכירים או שמעו על הטבת המס לה הם זכאים.

אלו מוצרים תומכים בסעיף 125 ד?

חוזר מס הכנסה מתייחס בצורה די ברורה לפטור לפי סעיף 125 ד , בחוזר מצויין שהפטור הינו מריבית בלבד.

לכן, יש צורך למצוא אפיקי השקעה בהם התשואה משולמת כריבית ולא מסווגת כמס רווחי הון.

להלן טבלת תאימות לסעיף 125 ד:

סעיף 125 דסוג מוצר
תעודות סל
תיק השקעות מנוהל
מסחר עצמאי
+פוליסת חיסכון
IRA ניהול
+פקדונות בנקאיים
קרנות נאמנות
  

סעיף 125 ד חל רק על מספר מאוד מצומצם של מוצרים, במיוחד בסביבה של ריבית נמוכה בבנק, פקדונות בנקאיים יורדים מהפרק ונשארת רק פוליסת החיסכון.

אומנם אין למשקיעים מבחר גדול אבל פוליסת החיסכון כוללת יתרונות רבים על פני כל אפיק השקעה אחר בטבלה.

מהי פוליסת חיסכון בקצרה?

פוליסת חיסכון מהווה אלטרנטיבה לניהול כספים נזילים במגוון מסלולי השקעה, רמות סיכון והתמחויות שונות.

למעשה, פוליסת החיסכון פועלת כסוג של קרן השתלמות נזילה, בהיבט של תשלום מס רווחי הון רק בעת פדיון, דמי ניהול אחידים וקבועים ועוד שלל יתרונות.

כלומר, בהשוואה לתיק השקעות מנוהל בו יש עלויות תפעול בנקאיות כגון עלויות קניה ומכירה ודמי משמרת, תשלום מס רווחי הון מיידי בכל פעולה וכמובן חוסר זכאות לסעיף 125 ד.

דוגמא לסעיף 125 ד בפוליסת חיסכון

נוסף על כך שסעיף 125 ד אינו פופולארי וישנם זכאים בנינו שעדיין לא ניצלו את זכאותם, גם פוליסות החיסכון עדיין אינן מוכרות באופן גורף ולכן נמחיש כיצד נראת שנה בחייה של פוליסת חיסכון של זכאי לסעיף 125 ד מול תיק השקעות "סטנדרטי"

תיק השקעות "קלאסי"פוליסה סעיף 125 דסעיף
שנהשנהתקופת השקעה
15% 15%תשואה שנתית ברוטו
₪ 450,000₪ 450,000סכום השקעה
₪ 67,500₪ 67,500רווחים חייבים במס
₪ 16,560ניכוי בגין סעיף 125 ד
₪ 67,500₪ 50,940רווחים חייבים במס נטו
₪ 16,875₪ 12,735תשלום מס בפועל
₪ 500,625₪ 504,765סכום השקעה נטו
(25%)(18.86%)מס רווחי הון משוקלל
11.25%12.17%תשואה שנתית משוקללת

*אין לראות באמור לעיל הבטחת תשואה כלשהי, הנתונים נלקחו באופן שרירותי ונוח על מנת לסייע בהעברת המידע וחישוב תשלום המס. יתרה מכך, נלקחה תשואה זהה בתיק ההשקעות ופוליסת החיסכון למרות שישנן מקרים בהם הפוליסה טובה מתיק ההשקעות ולהיפך.

ניתן לראות שניצול חכם של סעיף 125 ד יכול לתרום באופן משוקלל לכמעט אחוז נוסף בתשואה, זאת כמובן רק לשנה אחת אך עם השפעה הדרגתית לאורך שנים.

יחד עם זאת, כדאי להוסיף את היתרונות הנוספים של פוליסת החיסכון על פני תיק השקעות כגון נזילות, עלויות נמוכות ואחידות, רווחים צבורים בקרן ועוד.

הצג פחות

סעיף 125 ד' שאלות נפוצות

סעיף 125 ד' אינו מורכב או מסובך מדי אך ייתכן שיעלו לכם שאלות

האם תיקון 125 ד שונה מסעיף 125 ד?

בכלל לא. לאחרונה סעיף 125 ד קיבל מספר רב של כינויים על ידי אנשי מקצוע שונים כגון: תיקון 125 ד, תקנה 125 ד, חוזר 125 ד ועוד.
כל אלו מכוונים לאותו חוזר של מס הכנסה.

כמובן. ישנם מספר רב של הטבות מס לפנסיונרים וגמלאים כגון תיקון 190, מענק שנים עודפות, תקרת ההון הפטורה, קיבוע זכויות ועוד שלל אירועי מס ושיקולי מיסוי נכונים המכוונים בעיקר למוצרי חיסכון פנסיוני של הקהל המבוגר.

כן, ישנה תקרה לניצול פטור ממס רווחי הון לפנסיונרים או גמלאים בזכות סעיף 125 ד. התקרה אכן משתנה מדי שנה באחוזים בודדים ושונה בין אדם זכאי יחיד לבין זוג נשוי שבו שניהם זכאים.
בשנת 2021, תקרת הפטור עומדת על 16,560 שקל.

הפטור אינו מתרחש אוטומטי ומצריך מאיתנו מספר פעולות יזומות.

מדי שנה יש להגיש בקשה לחברת הביטוח בה מתנהלת פוליסת החיסכון לבצע מכירה רעיונית לטובת סעיף 125 ד בגובה הפטור המיועד.

מכירה רעיונית למעשה תייצר עבורנו אירוע מס יזום באותה שנת מס נוכחית לבחירתנו.

לאחר זאת, יש לגשת לפקיד שומה במס הכנסה ולהגיש מסמך נוסף לפיו אתם זכאים להחזר לפי סעיף 125 ד.

זהו הליך מעט סבוך בירוקרטית אך מכיוון שהדרישה לזכאות הינה שנת לידה בלבד, הדרך שלכם לפטור סלולה ובטוחה.

כל אזרח אשר נולד לפני 1948 (כולל), יכול להגיש בקשה להחזר מס מדי שנה לפי תקרת הפטור המשתנה מדי שנה. נכון לשנת 2021, הפטור המקסימלי עומד על 16,560 ₪.

בטבלת החישוב שהצגנו, נראה שחוסך בפוליסת חיסכון יכול לצבור כ-1% יותר תשואה בעקבות הפטור וזאת כמובן תכפיל את עצמה באפקט ריבית דה-ריבית בסביבת תשואה עודפת.

כתבות, חדשות וראיונות

  • סעיף 125 ד
  • 6 דקות
ציבור הגמלאים בישראל זכאי על פי חוק לפטור ממס הכנסה על רו...
מגיע לך הטבת מס מצוינת!

סעיף 125 ד' הגיח לחיינו בשנים האחרונות וכבר נמצא בכל פוליסות חיסכון. וודאו שאתם זכאים להנות מאותה תקרת פטור ממס רווחי הון ובקשו החזר עוד השנה!

כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.