חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה כללי

כלל חברת ביטוח

2.15
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
-0.02
מספר האוצר
2002
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
53
צבירה נטו (במליונים)
-3,101
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

45.85%

חשיפה למניות

47.35%

חשיפה לחו"ל

24.84%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
2.18
2.34
10.82
2.15
2.09
9.46
1.93
2.06
9.35
1.92
1.89
10.3
1.91
2.03
9.31
תשואה חודשית
2.15
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.46
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.76
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.26
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.51
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
42.46
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.59
3 שנים ממוצעת
6.34
5 שנים ממוצעת
7.33
שנת 2019
12.37
שנת 2020
6.45
שנת 2021
16.49
שנת 2022
-3.60
שנת 2023
7.96
מדד שארפ
-0.04
שארפ כל הקופות
-0.12
אלפא שנתית
2.52
יחס נזילות
77.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.6
סטיית תקן 60 חודשים
2
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
6.99%
₪ 3,688,596
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.03%
₪ 545,678
מזומנים ושווי מזומנים
4.80%
₪ 2,535,298
אג"ח מיועדות
27.23%
₪ 14,376,048
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.01%
₪ 17,957,611
אג"ח ממשלתיות סחירות
0.57%
₪ 302,154
פיקדונות
0.41%
₪ 217,632
נכסים אחרים
15.01%
₪ 7,924,921
קרנות נאמנות
4.58%
₪ 2,417,953
הלוואות
5.37%
₪ 2,833,020

45.85%

חשיפה למניות

47.35%

חשיפה לחו"ל

24.84%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול כללי (5)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.18
2.34
10.82
23.41
41.85
2.15
2.09
9.46
20.26
42.46
1.93
2.06
9.35
21
40.62
1.92
1.89
10.3
23.16
42.51
1.91
2.03
9.31
20.65
39.56

מחשבון תשואה של כלל פנסיה כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
22.973
12129703.73
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.43
754760.7
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.129
67998.46
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.182
95907.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.055
29255.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.022
11352.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.265
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.061
32459.9
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.011
5835.62
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.301
159167.74
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.209
110228.51
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.026
13988.72
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.129
67998.46
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
3296.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
657.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.07
36769.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.09
47758.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.005
2734.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.805
424868.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
592.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.309
163006.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.346
1238807.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.009
4907.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.285
150567.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.463
244444.36
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.966
509873.22
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.088
1918133.63
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.633
1918133.63
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.122
1.122
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.677
885421
אופציה מסוג Warrant
0.006
3261.94
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.007
-3812.07
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.284
150162.25
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.038
-19831.52
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-37.22
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.01
5489.51
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.618
5078050.78
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.075
39759.58
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.945
1027105.06
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.284
150162.25
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-1215.13
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-37.22
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.427
225429.38
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.914
482729.07
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.006
3118.75
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-459.63
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.013
0.013
אופציות מסוג Warrants
0
3261.94
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.04
21191.26
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.276
145464.16
פח"ק/פר"י
0.821
433731.32
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.202
106667.76
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.874
461313.76
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.448
764283.78
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.284
678126.36
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.919
484982.15
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.364
191926.17
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.141
74514.32
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.271
143118.1
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
255.49
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.017
8818.2
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.336
177630.46
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.068
1091779.92
מק"מ
0.024
12933.02
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.913
1009786.4
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
2.004
4182731.26
קרנות הון סיכון
0.402
293627.57
חייבים שונים
0.025
13369.86
זכאים
-0.361
-190437.98
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.922
4182731.26
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.556
293627.57
זכאים מס הכנסה
-0.029
-15153.97
זכויות במקרקעין מניבים
0.62
327297.26
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.306
161639.92
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.139
73276.69
קרנות נדל"ן
0.153
81031.54
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.698
896331.01
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.001
-332.33
קרנות גידור בחו"ל
0.265
139785.31
קרנות גידור
0.218
115208.45
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.747
922600.39
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.571
301628.93
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
2.261
1193723.34

תשואות העבר של כלל פנסיה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
2.15
פברואר
2.15
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.09
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.77
פברואר
-1.06
מרץ
0.47
אפריל
1.20
מאי
0.54
יוני
1.71
יולי
2.01
אוגוסט
-0.23
ספטמבר
-0.67
אוקטובר
-2.19
נובמבר
2.24
דצמבר
2.01
תשואה מצטברת
7.96
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.87
פברואר
0.25
מרץ
1.01
אפריל
-0.81
מאי
-1.39
יוני
-2.02
יולי
3.60
אוגוסט
-0.92
ספטמבר
-3.70
אוקטובר
1.88
נובמבר
0.87
דצמבר
-1.36
תשואה מצטברת
-3.60
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.41
פברואר
1.49
מרץ
1.94
אפריל
1.75
מאי
1.96
יוני
0.40
יולי
0.18
אוגוסט
2.05
ספטמבר
-0.34
אוקטובר
2.47
נובמבר
0.22
דצמבר
1.88
תשואה מצטברת
16.49
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.14
פברואר
-2.24
מרץ
-8.09
אפריל
4.14
מאי
1.10
יוני
0.06
יולי
2.21
אוגוסט
2.49
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
0.23
נובמבר
5.71
דצמבר
2.57
תשואה מצטברת
6.45
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.67
פברואר
1.22
מרץ
0.79
אפריל
1.75
מאי
-1.20
יוני
2.17
יולי
0.36
אוגוסט
-0.42
ספטמבר
0.87
אוקטובר
1.57
נובמבר
0.97
דצמבר
1.03
תשואה מצטברת
12.37
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!