מהם דמי הניהול מפנסיה ?

דמי הניהול בקרן פנסיה הינו גורם קריטי ומכריע בקביעת גובה קצבת הפנסיה העתידית שלכם, בדיקה מוקדמת של גובה דמי הניהול שלכם יכול לחסוך להם הון בעתיד
דמי ניהול בפנסיה
אם רוצים, אפשר גם רק להקשיב 🎧

דמי ניהול מהפנסיה ,הם כספים אותם משלם החוסך לגוף המנהל את קרן הפנסיה שלו. דמי הניהול של קרן הפנסיה, כוללים שירותים של ניהול חיסכון ,לפי מסלול ההשקעות הנבחר, רכישת מכשירים פיננסים וניירות ערך מתאימים.

ניהול הביטוח ,ניהול הסיכונים הכרוכים בכך, איזון אקטוארי המתבצע לכל העמיתים בקרן, ניהול התביעות ,וניהול תשלומי הקצבאות.

מהו גובה דמי הניהול בפנסיה ?

דמי הניהול בפנסיה המותרים בחוק הם 6% מההפקדות החודשיות השוטפות ו-0.5% מהצבירה השנתית.

דמי הניהול בפנסיה ניתנים למשא ומתן מול הגוף המנהל את קרן הפנסיה .

בדרך כלל, מקומות עבודה מאורגנים מצליחים להתמקח מול בתי השקעות או חברות הביטוח ולהוזיל את עלויות דמי ניהול הפנסיה ,לעומת זאת עובדים עצמאים ,עקב כך שהם חוסכים בודדים לרוב מוצאים את עצמם משלמים דמי ניהול גבוהים מהממוצע.

מה דמי ניהול מפנסיה כוללים?

דמי הניהול הן התשלומים שהגוף שמנהל את החיסכון גובה מהחוסך לכיסוי ההוצאות. דמי ניהול מהפקדות נגבים מכל הפקדה שמפקיד החוסך ואילו דמי ניהול קבועים מהצבירה, נלקחים על ידי הגוף המנהל מהכספים הצבורים בחיסכון.

הוצאות ישירות הן הוצאות הקשורות לניהול ההשקעה אותו הקרן מנהל את כספי לקוח ,כגון עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך עמלות, שמירת ניירות ערך ועמלות השקעה לניהול חיצוני.

ניהול השקעות בעצם הינו ניהול חיסכון בהתאם למסלול השקעות שבחרנו. הגוף המנהל מנהל את ההשקעות על פי המסלול  הנבחר.

דמי ניהול מפנסיה כוללים, ניהול הביטוח כולל את הסיכונים המוצעים ,תמחור והתביעות בגינם. בנוסף, הגוף המוסדי מנהל תשלום קצבאות המאפשר, לקבל קצבה חודשית לאחר פרישה.

כיום דמי הניהול בפנסיה אינם אחידים ונתונים למשא ומתן מול הגוף המנהל את הכספים,

בדרך כלל במקומות עבודה מאורגנים יש ועד עובדים שהוא מצליח להפחית עלויות. לעומת זאת דמי הניהול בפנסיה לעובדים עצמאים הינו מאוד גבוה. יתרת הכספים הצבורים בהחלט מהווה שיקול לגוף המוסדי באם להפחית את דמי הניהול או שלא.

בשנת 2013 נכנסה הרפורמה שקבעה חד משמעית  שבקרנות הפנסיה ניתן לגבות עד 0.5% מסך הצבירה ,ועד 6%  מסך ההפקדות. הרפורמה קבעה שההטבה בדמי הניהול הינה תקפה לשנתיים והגוף המוסדי יודיע לחסוך על השינויים בדמי הניהול בכתב .

השוואת דמי ניהול פנסיה

1. קרנות פנסיה ותיקות – דמי הניהול שאותם ניתן לגבות הינם רק מהתשלומים שהיא תשלם למבוטח   החל משנת 2007 דמי הניהול הינם 1.75%.

2. קרן פנסיה חדשה מקיפה – דמי הניהול המקסימליים הינם 0.5% מהיתרה הצבורה בחשבון עמית. בנוסף 6% התשלומים מועברים לכל עמית. בפועל קרנות הפנסיה החדשות גובות בממוצע 0.34 אחוזים מהיתרה הצבורה ו 4.07% מהשוטף.

3.קרן פנסיה משלימה דמי ניהול קצבה 1.1% מ-2014 ירדה לאחוז מהצבירה של כל עמית ו 4%      מהתשלומים מועברים לקרן לכל עמית.

דמי ניהול בפנסיה – סיכום

כאשר מצטרפים לתוכנית פנסיונית, יש לשים לב דגש על גובה דמי ניהול בקרן הפנסיה אשר לה יש השפעה משמעותית על הצבירות לפנסיה.

במצטבר, מדובר בסכומים גדולים שאנו משלמים ,שמשפיעים וישפיעו על גובה הקצבה שנהיה זכאים לה בגיל הפרישה. 

גובה דמי הניהול בפנסיה יכול להגיע גם ל -30-20%  אחוזים מהצבירה לפנסיה לכן ,כאשר מבררים תוכניות פנסיוניות ,חשוב לשים לב לגובה דמי הניהול.

מה תמצאו בכתבה

  • קרן פנסיה
  • 3 דקות
במידה ואתם צריכים לבצע משיכה מקרן פנסיה, ראוי שתכירו את ה...
36.42% תשואה.מתקדמים לקרן פנסיה ומרוויחים!
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.