מהו מקדם קצבה לפנסיה וכמה הוא באמת משפיע על הפנסיה?

בזמן שאנו מנהלים משא ומתן על 0.1% בדמי הניהול שלנו, גובה הפנסיה שלנו צונח בעקבות עליית המקדם קצבה שלנו. כיצד ניתן לקבע ואף להקטין את המקדם שלנו?
אדם שמשמח בגלל שקיבע מקדם קצבה מעולה
אם רוצים, אפשר גם רק להקשיב 🎧

אחת השאלות הבוערות לקראת גיל פרישה היא: "מה תהיה גובה הקצבה שלי?", כאשר עמיתים רבים לקראת יציאה לגמלאות נתקלים במושג: "מקדם קצבה לפנסיה" בהקשר של חישוב גובה הקצבה החודשית.

אז מהו מקדם קצבה ואיזו השפעה יש לו על גובה הפנסיה החודשית הצפויה לכם בגיל פרישה? כאן במאמר ניתן הסבר מדויק למונח "מקדם המרה לפנסיה", נפרט לגבי הסוגים השונים ונבחן את השפעת מקדם הקצבה על גובה הפנסיה. מקדם קרן פנסיה: מידע חיוני לכל חוסך לקראת פרישה.

מהו מקדם המרה קרן פנסיה?

מקדם המרה קרן פנסיה הוא נתון מספרי לפיו מחושב גובה כל קצבה חודשית אותה יקבל פנסיונר לאחר הפרישה והלאה למשך כל חייו. מקדם הקצבה מבטא את צפי תוחלת חייו של הפנסיונר לפי מספר חודשים ובהתייחס לריבית התעריפית הקשורה בניהול יתרת הכספים בקרן.

כך לדוגמה עמית שצבר 750,000 ש"ח בחיסכון הפנסיה שלו ומקדם ההמרה שלו הוא: 150, יחשב את הפנסיה החודשית בחלוקה של 750,000 ל-150. התוצאה: קצבה בגובה 5,000 ש"ח מדי חודש. בקרנות הפנסיה מקדם ההמרה יחושב רק בהגיע העמית לגיל פרישה.

כיצד מחושב מקדם פנסיה?

קביעת מקדם פנסיה תבוצע על פי חישוב תוחלת חיים צפויה, בהתבסס על שיעור הריבית התעריפית, ובהתייחס לנתונים אישיים של החוסך:

  • חישוב תוחלת החיים – על פי לוחות תמותה עדכניים של האוכלוסייה במועד הפרישה של העמית וחישובים אקטואריים. יילקחו בחשבון נתונים אלו: תאריך לידה, מין ומצב משפחתי. (תוחלת חיים גבוהה מגדילה את מקדם ההמרה. כך ניתן לראות פערים משמעותיים בין פורשים בשנים עברו לבין פורשים בשנים מאוחרות יותר.)
  • ריבית תעריפית – שיעור ריבית פוטנציאלי על תשואה מינימלית של קרן פנסיה/חברת ביטוח על כספי ההשקעות. ככל שהריבית התעריפית גבוהה יותר – מקדם ההמרה יהיה נמוך יותר (מקדם המרה נמוך יותר=קצבה חודשית גבוהה יותר).
  • גיל בן/ת הזוג – מקדם קצבה יחושב גם בהתחשב בגילו/ה של בן/ת הזוג של הפורש/ת. זאת מכיוון שבפטירת פנסיונר/ית, בן/ת הזוג זכאי/ת לקבל קצבה למשך כל ימי חייו/ה.
  • מסלול הפרישה הנבחר גם הוא גורם בעל השפעה בחישוב מקדם הקצבה כפי שיפורט בהמשך.

מהם הפרמטרים המשפיעים על מקדם קצבה לפנסיה?

מין המבוטח

כידוע, תוחלת החיים של הנשים גבוהה מתוחלת החיים של הגברים. אי לכך, מקדם ההמרה לנשים גבוה באופן גורף משל הגברים. כך נמצא שבהגשת בקשה לקבלת פנסיה בזמן פרישה, מקדם ההמרה של גבר ואישה באותו גיל יהיו שונים.

מסלול הבטחת קצבאות

בזמן הפרישה בוחר החוסך מבין מספר מסלולי קצבה – מסלול ספציפי של הבטחת קצבאות. המסלול הנפוץ ביותר בקרב פורשים הוא מסלול הכולל 180 חודשי הבטחה. עם זאת, קיימים גם מסלולים של 360 חודשים, 240 חודשים או 120 חודשים לצד מסלולים נוספים.

ככל שמספר חודשי ההבטחה גדל – מקדם ההמרה גדל ובאופן יחסי, גובה הקצבה יורד. וגם להיפך, מספר חודשים נמוך ישפיע על מקדם ההמרה ויוביל לקצבה חודשית גבוהה יותר.

בבחירת מסלול קצבה חשוב להבין שמקדם המרה הוא פרמטר אחד מתוך מספר תנאים שונים ולכן יש לבחון בתהליך בחירת מסלול הפנסיה את כל המרכיבים לצורך ביצוע בחירה מתוך שיקול דעת רחב.

אחוז אלמן/אלמנה

פרמטר משמעותי נוסף המשפיע על מקדם ההמרה הוא אחוז הקצבה לאלמן/ה שישולמו עד סוף חייהם במות הפנסיונר. כאן יש לקחת בחשבון את גובה ההכנסה החודשית של בן/ת הזוג, נכסים העומדים לרשותם, סוגי ביטוחים, השקעות וכל אמצעי הכנסה נוסף.

מכיוון שאחוז קצבה גבוה לאלמן/ה יגדיל את מקדם ההמרה ויקטין את גובה הקצבה המשולמת לפנסיונר, מומלץ לבצע החלטה בנוגע לפרמטר זה יחד עם איש מקצוע בתחום הפנסיה שיסתכל על מכלול הנתונים של בני הזוג ויחד עמם יגיע להחלטה מושכלת שתוביל להפריית החיסכון הזוגי ולא להפך.

מקדם קצבה נכון להיום

הנחות יסוד שביצענו במקדם פנסיה

בבואנו לבחון נוסחה אופטימלית לבחירת אחוז קצבה לאלמן/ה וכן מספר חודשי הבטחה, נוכל להיעזר בטבלת מקדם לפנסיה רלוונטית. איך נערוך סימולציה? בכל שנה נקבע סט מקדמים המהווים את פרמטר הבסיס. בשלב הבא יש להתייחס ל-3 הנחות יסוד שישמשו כפרמטרים נוספים לבדיקת מקדם ההמרה: גיל הפנסיונר ובן/ת הזוג, סוג מקדם ההמרה (מובטח או לא מובטח) ומספר חודשי ההבטחה.

הטבלה המצורפת היא טבלה לדוגמה המתייחסת לבני זוג לפי הנתונים הבאים: גבר בן 67, אישה בת 64 והבטחת קצבאות של 180 חודשים. לפי נתונים אלו נוכל לנוע לאורך ולרוחב הטבלה ולהסיק אילו נתונים ישקפו לנו החלטה נכונה ביחס לאחוז לאלמן/ה ולמספר החודשים המובטחים לקצבה.

טבלת מקדם פנסיה 2023 (לדוגמא)

אחוז אלמנהללא הבטחהעד 60 חודשיםעד 120 חודשיםעד 180 חודשיםעד 240 חודשים
30%176.94177.68179.90183.84190.22
40%180.70181.34183.27186.71192.37
50%184.47185.00186.63189.57194.51
60%188.23188.66189.99192.44196.66
70%191.99192.32193.35195.31198.81
80%195.75195.98196.71198.17200.95
90%199.52199.64200.07201.04203.10
100%203.28203.30203.43203.90205.24
*לא כולל תשלומי רטרו **הבטחה למספר חודשים או גיל 87 (המוקדם מבניהם)

כפי שציינו, על מנת לקבל את פלט טבלת המקדמים הזו, נאלצנו לבצע מספר הנחות בנוגע לבני הזוג הרלוונטיים. אך ברגע שאתם תבקשו לפרוש, תתבקשו לענות על שאלון אישי שבסופו תקבלו טבלת מקדמים דומה במבנה שלה, אך המספרים עצמם עשויים להשתנות.

מחשבון מקדם קצבה

נראה שהקושי הגדול סביב נושא מקדם קצבה פנסיה הוא ההמחשה של גובה הקצבה בכל אחת מהאפשרויות בטבלה.

בניית מחשבון שיכלול את כל האפשרויות בטבלת מקדמים של חברות הביטוח יהיה בלתי אפשרי אך אנחנו יצרנו מחשבון סימולציה אשר יתן לכם מענה כנגזרת של הטבלה וכך הוא עובד.

לפניכם סימולטור קצר של גובה מקדם קצבה, ראשית הזינו את הסכום הצבירה שקיים בקרן הפנסיה, ביטוח מנהלים או כל מוצר שאתם עתידים לקבל ממנו קצבה.

בהמשך, הזיזו את הסמן על טווח מקדמי הקצבה, הוא ינוע בין הערך הנמוך ביותר בטבלה (176.94) לבין הערך הגבוה ביותר (205.24). לסיום בחרו את גובה אחוז אלמן/נה.

דגשים לסימולטור: אחוז אלמן/אלמנה משפיע על גובה הקצבה אך בסימולציה שלנו נתונים אלו נפרדים וחופשיים שכן מטרתם היא להמחיש מה תהיה גובה הקצבה של האלמן/אלמנה.

סך צבירה בפנסיה
הסכום המשוער שישמש אתכם לקצבה (בקרן פנסיה, גמל, ביטוח מנהלים וכו')
מקדם קצבה
טווח מקדמי קצבה מתוך הטבלה
אחוז אלמן/אלמנה
מה גובה הקצבה המיועדת לאלמן/נה
גובה קצבה לפנסיונר/ית
0.00
גובה קצבה חודשית
גובה קצבה לאלמן/נה
0.00
גובה קצבה חודשית

סוגי מקדם ההמרה לפנסיה

מקדם קצבה מובטח

מקדם המרה מובטח הוא מקדם שנשאר קבוע החל מיום ההצטרפות לפוליסות הביטוח. מקדם ההמרה המובטח מבוסס על לוחות תמותה עדכניים נכון למועד החתימה על הפוליסה. המקדם המובטח אינו נתון לשינויים ואינו מושפע מגובה תוחלת החיים לפי לוחות התמותה או מגובה הריבית התעריפית. למקדם המרה מובטח זכאים רק עמיתים בפוליסות מנהלים שהצטרפו עד שנת 2013 או למבוטחים מגיל 60 גם לאחר שנת 2013.

במקרה בו המבוטח זכאי למקדם קצבה קבוע, כבר במעמד ההצטרפות לפוליסה הוא מודע לגובה הקצבה העתידית במועד הפרישה (בתנאי שימשיך להפריש לחיסכון באופן רציף עד לזמן פרישה מעבודה).

מקדם קצבה לא מובטח

מקדם המרה זה מושפע מלוחות התמותה ותוחלת החיים המשתנים לאורך תקופת החיסכון ולאחר מועד הפרישה עד לקבלת הקצבה. נוסף על כך, מקדם המרה לא מובטח מושפע מהריבית התעריפית.

חשוב להבין: מקדם המרה לא מובטח מהווה פרמטר מהותי בתחשיבי קצבאות לפורשים בקרנות הפנסיה השונות ובקופות הגמל ולבעלי פוליסות ביטוח מנהלים שהצטרפו אחרי שנת 2013. כאן לא ניתן לשער מה יהיה גובה הקצבה לפני מועד הפרישה.

מקדם קצבה בביטוח מנהלים

סוג מקדם הקצבה בביטוח מנהלים כפי שהזכרנו, הוא מקדם המרה מובטח בפוליסות שנעשו לפני שנת 2013. פוליסות שנעשו לאחר שנה זו יחושבו לפי מקדם המרה בלתי מובטח, עם זאת, בני 55 ומעלה שרכשו ביטוח מנהלים אחרי שנת 2013 יהיו זכאים למקדם קצבה מובטח.

מקדם קצבה בקרן פנסיה – סיכום

כפי שראינו, מקדם קצבה בקרן פנסיה הינו מספר לפיו מחולקים מספר חודשי החיים הצפויים לפנסיונר. מקדם הקצבה מחושב על פי פרמטרים של גיל, מין, מצב משפחתי, מסלול הפנסיה וריבית תעריפית.

בעלי ביטוח מנהלים? אם הצטרפתם עד 2013 מקדם הקצבה שלכם מובטח, זאת לעומת עמיתים בקרנות פנסיה ובקופות גמל שמקדם הקצבה שלהם לא מובטח. זכרו את הכלל: ככל שמקדם הקצבה נמוך יותר , כך הקצבה החודשית הצפויה לכם במועד הפרישה – גבוהה יותר.

מקווים שהצלחנו לעשות סדר לקראת היציאה לגמלאות ולהסביר אחת ולתמיד מהו מקדם ההמרה ומה ההשפעה שלו על הקצבה הקבועה שתיכנס לכם לחשבון מדי חודש ממועד הפרישה ואילך. לשאלות נוספות ולייעוץ מקצועי, אנחנו כאן, שמחים לתת מידע מועיל ולעיתים אף חיוני – לכל פונה.

מה תמצאו בכתבה

  • קרן פנסיה
  • 3 דקות
במידה ואתם צריכים לבצע משיכה מקרן פנסיה, ראוי שתכירו את ה...
36.42% תשואה.מתקדמים לקרן פנסיה ומרוויחים!
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.