משיכת כספים מקרן השתלמות – מה שלא כולם יודעים ?

צריכים למשוך כסף מקרן ההשתלמות ולא מעוניינים להמתין 6 שנים ? גלו כיצד תכנון נכון של קרן השתלמות יכול לשפר את הנזילות של הכספים בחיסכון שלכם.
משיכת כספים מקרן השתלמות
אם רוצים, אפשר גם רק להקשיב 🎧

לאורך השנים בפגישותיי עם לקוחות , התברר לי שרבים מאיתנו לא יודעים הכל לגבי קרן ההשתלמות, לעיתים היכרות זאת יכולה להוות יתרון משמעותי עבור החוסכים וזה הזמן לעשות סדר!

קצת רקע על קרן השתלמות

קרן ההשתלמות היא תוכנית חיסכון ללא מרכיב ביטוחי, מדובר במוצר פיננסי מובנה שמנוהל באמצעות מנהלי ההשקעות של חברות הגמל בהתאם למסלול ההשקעה שבחר הלקוח בעת ההצטרפות.

נהוג לספר שבמקור ההפקדות לקרנות ההשתלמות בוצעו לטובת מימון השתלמויות לעובדים ומכאן שמה, במהלך השנים פתיחת קרן השתלמות התאפשרה עבור כולם כולל למגזר העצמאי ללא מטרה ספציפית ומאפשרת ליהנות מהטבות מס מגוונות ומוצר השקעה פיננסי איכותי.

הטבות מס – "השריד האחרון"

קרן ההשתלמות היא המוצר הפיננסי ההוני היחיד שמאפשר הטבות מס משמעותיות לכולם!

נבצע הפרדה בין המגזר השכיר ועצמאי:

 עובדים שכירים – ראשית צריך לדעת שמעסיקים אינם מחויבים לבצע לעובדיהם הפקדה לקרן ההשתלמות ופתיחתה שנחשבת כהטבה נקבעת ברוב המקרים כבר בהסכם העסקת העובד, לעיתים מוסכם על פתיחת קרן השתלמות לאחר תקופת עבודה נקובה.

מס רווחי הון – אחד היתרונות המשמעותיים של קרן ההשתלמות הוא פטור ממס רווחי הון בהתאם לתקרת הפקדה חודשית כאשר המס הריאלי על מרבית רווחי ההון במוצרי ההשקעה השונים הינו 25%.

תקרת ההפקדה החודשית לקרן ההשתלמות לצרכי המס נכון להיום עומדת על 1571 ₪, במרבית המקרים מתבצעת עבור העובד הפקדה המהווה 10% מהשכר החודשי לקרן ההשתלמות, הפקדה של 7.5% מהשכר מתבצעת ע"י המעסיק ו2.5% נוספים המהווים לפחות שליש מהפרשת המעסיק מתבצעת ע"י העובד ומנוכה משכרו.

דחיית מס עובד שמשכורתו גבוהה מ-15,712 ₪ יוכל לבצע הפקדה של 10% על מלוא שכרו, הוא לא ייהנה מהטבת הפטור מעבר לתקרה שנקבעה ויהיה חייב במס רווחי הון בעת הפדיון על חלק זה בלבד. אין זה אומר שיש לדרוש מהמעסיק להגביל את ההפקדה בהתאם לתקרת הפטור מכיוון שהפקדת המעסיק לקרן ההשתלמות מהווה הגדלת שכר בפועל שמופנה לחיסכון במוצר שמספק יתרון של דחיית מס רווחי הון.

ארחיב על כך, בעוד שבניהול השקעות סטנדרטי בכל מימוש של נייר ערך ישנה התחשבנות מס, בקרן ההשתלמות ההתחשבנות מתבצעת אך ורק ביום הפדיון, זאת למרות מימושים שמתבצעים ע"י מנהל ההשקעות של הקרן.

יתרה על כך, לקרן ההשתלמות מגוון רחב של מסלולי השקעה והחוסך רשאי לבחור מהי רמת הסיכון המתאימה לו ולשנותה מעת לעת בצורה חופשית ללא התחשבנות מס. החוסך נהנה מצבירת רווחים ויתרון של ריבית דריבית לאורך חיי הקרן.

מס הכנסה יש לשים לב שחלקו של המעסיק בהפקדה לקרן ההשתלמות פטור ממס הכנסה ומהווה יתרון מיסויי נוסף שנזקף לטובת העובד.

עובדים עצמאים (בעל עסק) – בניגוד לעובדים שכירים, לעצמאיים ניתנת האפשרות לפתוח קרן השתלמות באופן עצמאי וליהנות מחיסכון פיננסי פטור ממס רווחי הון על הפקדה שנתית של עד 18,240 ₪.

בנוסף, ההפקדה לקרן ההשתלמות תוכר לעצמאי כהוצאה לצרכי מס בהתאם לתקרות שנקבעו בחוק. עצמאי יכול לבצע הפקדה שנתית בצורה חד פעמית בסוף השנה בהתאם להכנסתו באותה שנה לטובת מיקסום הטבת המס לה הוא זכאי.

כמובן שגם החוסך העצמאי נהנה מהיתרון המובנה בקרן של דחיית מס רווחי הון ליום הפדיון.

מתי ניתן לפדות את קרן ההשתלמות?

קרן השתלמות הינה חיסכון לטווח בינוני ומשיכת החיסכון מתאפשר רק לאחר 6 שנים מיום הקמת הקרן וביצוע ההפקדה הראשונה.

ישנם מקרים חריגים כמו הגעה לגיל הפרישה המאפשר משיכת הכספים בוותק של 3 שנים או מות החוסך שמאפשר משיכת הכספים עבור היורשים או המוטבים (במידה ונקבעו) מיידית ללא התחשבות בוותק.

לא חלפו 6 שנים? אולי נוכל לבצע פדיון בכל זאת?

חוסכים רבים מקבלים את גזרת התקנון של קרן ההשתלמות כמובן מאליו ונאלצים להמתין שנים רבות עד אשר יוכלו לבצע משיכה מלאה או חלקית מהחיסכון שנצבר לזכותם בקרן ההשתלמות. יחד עם זאת, ישנן מספר דרכים לבצע משיכה מוקדמת מבלי לפגום בזכויות הקרן.

החלת וותק

חוסכים רבים אינם מכירים את המושג "החלת וותק" אך הוא נוגע לרבים מהם, חוסך שברשותו מספר קרנות השתלמות תחת מעסיק אחד או ממעסיקים שונים ולפחות אחת מהן בעלת וותק של שש שנים יכול לבצע מהלך שנקרא "החלת וותק" כלומר להחיל את וותק הקופה הנזילה על הקרנות הצעירות ולפדות אותן טרם חלפו שש שנים מיום הקמתן.

תהליך החלת הוותק מתאפשר רק במצב בו לא בוצעו בעבר משיכות מהקרן הוותיקה ודורש ביצוע משיכה מלאה של הקרן הצעירה.

במידה ונותרה צבירה בקרן הוותיקה היא תחסם להפקדות נוספות.

הפקדות חדשות ונזילות

רבים מהחוסכים חושבים שלאחר שש שנים מיום הקמתה, וותק הקרן מתאפס אוטומטית והפקדות חדשות ננעלות לשש שנים נוספות, חלקם אף בטוחים שמיד בתום התקופה מתבצע פדיון אוטומטי או שהם מחויבים בביצוע משיכת הצבירה.

כמובן שמדובר בטעות נפוצה, הפקדות חדשות בקרן השתלמות נזילה הופכות לנזילות גם הן מיד עם כניסתן לקרן, איפוס וותק קרן ההשתלמות לשש שנים נוספות מתבצע אך ורק בעת פדיון.

במידה ובוצע פדיון חלקי בקרן ההשתלמות פעילה יבוצע פיצול פנימי לשני ותקים, וותק חדש להפקדות החדשות ושמירת הוותק המקורי על הצבירה שנותרה.

טריק מוכר בעיקר בקרב החוסכים העצמאיים הינו מהלך של ריבוי קופות.

חוסך שלא מעוניין לאפס את וותק הקופה עם ביצוע הפדיון יוכל לעשות זאת באמצעות פתיחת מספר קרנות השתלמות במקביל ובכל אחת מהן לבצע לפחות הפקדה אחת.

ברגע שחלפו שש שנים לפתיחת הקופות החוסך יוכל לבצע פדיון של אחת הקרנות מה שיגרום לאיפוס הוותק באותה הקופה ולהמשיך ולהפקיד בקרן הנוספת ובכך לשמור על נזילות ההפקדות.

ישנם חוסכים שמגדילים לעשות ופותחים בכל שנה קרן השתלמות חדשה כדי לשמר את נזילות הקופות לאורך שנים.

מה תמצאו בכתבה

  • קרן השתלמות
  • 3 דקות
קרן השתלמות הינה מכשיר חיסכון מצוין, אך כל נושא גובה ההפק...
27.42% תשואה.מתקדמים לקרן השתלמות מנצחת!
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.