מה ההבדל בין רצף פיצויים לרצף קצבה

נושא הפנסיה גדול מעבר לדמי ניהול ותשואות, ישנן החלטות שצריך לקבל בנוגע לגובה הקצבה שנקבל בעתיד. להחלטות אלו יש משקל כבד והן מתחילות במושגים "רצף קצבה ורצף פיצויים" אז על מה כל המהומה?
מה ההבדל בין רצף קצבה לרצף פיצויים
אם רוצים, אפשר גם רק להקשיב 🎧

מדי חודש מפריש המעסיק חלק משכר העובד כרכיב פיצויים. לכל פורש אפשרויות שונות למימוש כספי הפיצויים בניתוק יחסי עובד-מעביד החל ממשיכת הכספים ועד בחירה בין רצף פיצויים לרצף קצבה.

שימו לב להשפעות של כל פעולה, על אפשרויות הפטור ממיסוי ועל גובה הסכום אותו ינצל העובד מתוך כלל הפיצויים שנצברו. אז מה ההבדל בין רצף פיצויים לרצף קצבה? ריכזנו עבורכם את כל המידע הרלוונטי.

מהו רכיב הפיצויים? מומחי לירות מסבירים

למרות שכל עובד שכיר מוותר על חלק ממשכורתו לטובת פיצויים – רבים מהעובדים אינן מודעים לזכויותיהם בנוגע לרכיב הפיצויים. כאן נלמד מהם פיצויים ונעשה סדר בכל הנוגע לקבלתם בתום מועד ההעסקה. ראשית נבין מה כוללים דמי פיצויים:

בזמן פיטורי עובד שצבר לכל הפחות שנת ותק אחת אצל אותו מעסיק זכאי העובד לקבלת דמי פיצויים ממעסיקו. דמי הפיצויים לעובד יהיו בגובה שכר חודשי ממוצע עבור כל שנת עבודה ויינתנו למשיכה או להפקדה בתוכנית חיסכון ייעודית.

חשוב לדעת כי פיצויים עד תקרה של 13,750 ש"ח כפול מספר שנות העבודה נכון ל-2024, פטורים מתשלום מס. במידה והסכום לפיצויים גבוה יותר, זכאי העובד להפקיד את הפיצויים העודפים בקופת גמל או בביטוח פנסיוני ולמשוך רק את הסכום שאינו עולה על התקרה הקבועה בחוק.

האפשרויות השונות לקבלת כספי פיצויים בעת סיום יחסי עובד-מעביד

בזמן סיום העסקה, נפתחות בפני העובד לשעבר 3 אפיקים אפשריים לקבלת הכספים. לכל אפיק מאפיינים שונים הכוללים הגבלות בהתאם לחובת הדיווח לרשויות המס. השינויים בין מסלולי קבלת הפיצויים נבדלים זה מזה בעיקר בהתאם לשוני בחבות המס אותה הם נושאים.

להלן 3 הצורות העיקריות לקבלת רכיב הפיצויים:

  1. משיכת הכספים
  2. רצף פיצויים
  3. רצף קצבה

משיכת כספי פיצויים

משיכת כספי פיצויים בסיום העסקה, פוטרת את העובד מתשלום מס עד תקרה של 34,090 ש"ח או עד לגובה משכורת אחת. ניתן גם לבצע משיכה חלקית והפקדת שאר הכספים ברצף קצבה או רצף פיצוים.

פיצויי פיטורין – מדוע ברוב המקרים מומלץ להשקיע אותם ולא למשוך בצורה מיידית?

לפי משרד האוצר מומלץ לעובד בסיום ההעסקה לבחור באחד הרצפים להשקעת הכספים על מנת שלא לפגוע ביכולתו להגדיל את קצבת הפרישה שלו בעתיד.

מהו רצף פיצויים?

רצף פיצויים הוא מסלול בו העובד משקיע את כספי הפיצויים בביטוח פנסיוני או בקופת גמל לצורך הפוטנציאל להשגת תשואה גבוהה יותר על הכספים בהתאם לאפקט הריבית דריבית.

כאן מתאפשרת לעובד דחיית תשלום מס למועד עתידי ובהתאם לכך ייתכן מאוד ויצטרך לשלם בהמשך מס בהפחתה (לדוגמה אם תקרת הפיצויים הפטורים ממס תעלה או שהרגולציה בתחום חבות המס תשתנה לטובתו).

היבט נוסף המהווה יתרון בבחירת רצף פיצויים עוסק בהמשכיות הרצף של הפקדת כספי הפיצויים. כך במידה והעובד יחל עבודה חדשה בתוך שנה ממועד סיום העסקתו במקום העבודה הקודם הוא יוכל לשמור על רצף הפקדות ושנות הוותק ייצברו לו כהמשך ישיר לשנות העבודה שכבר צבר.

נציג לדוגמה סיטואציה בה עובד עבד 5 שנים ברצף במקום עבודה אחד עד לניתוק יחסי עבודה, עובד זה החל לאחר 3 חודשים עבודה במקום חדש למשך 5 שנים נוספות. אם יחליט לבחור ברצף פיצויים כמסלול עבור כספי הפיצויים שלו הוא יצבור לזכותו 10 שנות ותק כיוון שהוא נהנה מרצף.

סיכום יתרונות וחסרונות רצף פיצויים

רצף פיצויים מאפשר דחיית תשלומי מס כאשר הקלות רגולטוריות עתידיות או עלייה בכושר ההשתכרות עשויים לאפשר הפחתה משמעותית בחבות המס.

מצד שני, במידה והעובד לא ימצא מעסיק חדש תוך שנה ממועד הפסקת העבודה רצף ההעסקה יסתיים וזכויותיו לא תישמרנה ברצף פיצויים.

מהו רצף קצבה?

החל משנת 2008 רצף קצבה מהווה את ברירת המחדל עבור עובדים שכירים זאת בהתאם למדיניות משרד האוצר התומכת בחיסכון לעת פרישה ואינה מעודדת את מימוש הכספים בצורה מיידית.

רצף קצבה הינו מסלול בו מפקיד העובד את כספי הפיצויים בקופת גמל קצבתית כאשר המטרה היא לקבל את הכספים כקצבה חודשית בזמן פרישה מעבודה ביציאה לגמלאות.

כספי הפיצויים יהפכו לחלק מהקצבה ולתוספת לפנסיה אותה יקבל מטעם קרן הפנסיה.

היתרון הבולט בבחירת רצף קצבה הוא היכולת של החוסך למשוך את כספי הפיצויים בעת פרישה וליהנות מפטור ממס עד לגובה התקרה הקבועה בחוק.

את שאר הכסף יכול המבוטח לשמור לקצבה וליהנות ממנו כחלק מהקצבה החודשית אותה יקבל מקרן הפנסיה.

חרטה מרצף קצבה

עובדים יכולים לחזור בהם מרצף קצבה בכל עת לטובת משיכת הכספים. 

נציין כי חרטה מרצף פיצויים מורכבת יותר והיא מתאפשרת לאורך השנה הראשונה שלאחר סיום ההעסקה במידה והעובד לא מצא עבודה חדשה בה יופקדו עבורו כספים לקופת הגמל. פעולת החרטה נדרשת להתבצע בפועל ברשות מס הכנסה מול פקיד שומה.

לאחר שנתיים יכול העובד למשוך את הכספים ולחסוך אותם מחדש בחיסכון פנסיוני אחר לפי רצונו.

יתרונות וחסרונות רצף קצבה

בהתאם לעידוד משרד האוצר לחיסכון לצורך קצבה, קיימת אפשרות לחוסך למשוך את כספי הפיצויים ללא שיתחייב במיסוי בזמן פרישה עד לתקרה מסוימת. בנוסף, מדובר במסלול גמיש ביותר כאשר בכל עת יכול החוסך לחזור בו מרצף קצבה, למשוך את הכספים ולהפקידם בקופה אחרת.

נציין כי העובד מוגבל בהפקדת הכספים במסלול קצבתי ולא במסלול הוני.

לאור הדברים – באיזה רצף מומלץ לבחור?

התשובה אינה חד משמעית ולכל עובד נמליץ על מסלול אחר:

רצף מומלץ לעובדים בראשית דרכם

לעובדים בעלי ותק מינימלי נמליץ על רצף פיצויים שכן בשלב זה עתידה ברוב המקרים משכורתו של העובד לעלות מה שיתבטא ביכולתו של החוסך ליהנות מתשלום מס מופחת בזמן ביצוע התחשבנות לצרכי מס. 

רצף מומלץ לעובדים לקראת גיל פרישה 

מסלול רצף קצבה מעצם היותו גמיש יותר מה שמאפשר למתקרבים לגיל פרישה לחסוך בכל סוג קופה ולאחר תקופה קצרה ליהנות מהגדלה של הקצבת הפנסיה הקיימת. 

כסיכום נוכל להמליץ על בחירה ברצף קצבה עבור מי שמעוניין להגדיל את גובה הקצבה של פנסיית הזקנה ובחירה ברצף פיצויים עבור המעוניין בעתיד למשוך את הכספים בצורה חד פעמית במינימום חבות מס או בפריסת מס להקטנת נטל המס בהגיע העת.

לסיכום

לקראת הפסקת יחסי עובד מעביד במקום עבודה חשוב לבחון את מצב העובד ואת גילו ולבדוק מה מבין הרצפים יסיע לו למצות את המקסימום ולהפחית ככל האפשר תשלום מס. בנוסף, יש לבחון את יכולות החוסך: האם הוא זקוק לכסף באופן מידי למטרות שונות או שהוא יכול לחסוך באפיקים שונים ולדחות את חבות המס.

מה תמצאו בכתבה

  • קרן פנסיה
  • 3 דקות
במידה ואתם צריכים לבצע משיכה מקרן פנסיה, ראוי שתכירו את ה...
40.77% תשואה.מתקדמים לקרן פנסיה ומרוויחים!
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.